31. Madde Eksınavları Hakkında Önemli Duyuru

Mezuniyet aşamasında olup Ek Sınav hakkına başvurmak isteyen öğrencilerin 15 Şubat 2021 Pazartesi gününe kadar Sınav Başvuru formunu doldurup imzalı bir şekilde, ogr.uludag.edu.tr uzantılı mail adresinizden arkeoloji@uludag.edu.tr adresine mail olarak atmaları gerekmektedir.

Sınavlar online olacaktır.

Sınav başvuru formu için tıklayınız

ATA101-102 Sınav Tarihleri

TUD101-102 Sınav Tarihleri

Bölüm derslerinin sınav programı, başvurular tamamlandıktan sonra açıklanacaktır.

Ek sınav hakkı:

MADDE 31 – (1) Lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine getirerek yarıyıl sonu sınavlarına giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkı verilir: 

a) Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın başına kadar ek sınav hakkı verilir. 

b) Son iki yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde, mezun olmaları için, gerekli GANO 2.00'den az olan öğrencilere, GANO’sunu 2.00'ye yükseltmeleri için (DD), (DC), (CC) notunu aldıkları en çok kredili iki ders için ek sınav hakkı verilir. 

(2) Ek sınava giren öğrencinin ek sınav notu, ara sınav notları göz önüne alınmadan, o derse ait bir önceki sınavın not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir. 

(3) Bu maddede belirtilen koşullardaki öğrenci, ek sınav hakkından yararlanmak için, bütünleme sınavları veya yaz öğretimi sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen iki iş günü içinde, dersin verildiği bölüm veya program başkanlığına bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, bölüm veya program başkanı, ek sınav hakkından yararlanacak öğrenci isimlerini, birimin ilgili kurulunun onayına sunar, sınava girebilecek öğrenciler ve sınav günleri ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu maddede belirlenen ek sınav hakları her öğrenciye sadece bir defa tanınır.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [11-Şub-2021 11:53]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [16-Şub-2021 07:33]

Duyuru Görüntüleme : [1.041]