Hakkımızda

 

Hakkımızda;

Ülkemiz kayıtlı 8 milyona yakın bal arısı kolonisi ve 6 arı ırkı ile arıcılıkta yüksek bir potansiyele sahiptir. Kayıtlı olmayan arı kolonileri ile yaklaşık 10 milyona yakın koloni varlığı olan ülkemiz ballı bitki florası bakımından da oldukça zengin durumdadır. Topoğrafik yapısı nedeni ile farklı ekolojik-iklim faktörlerine sahip olması bu potansiyeli daha da artırmaktadır. Bu mevcut yüksek potansiyelin bugüne kadar yeterli derecede neden kullanamadığımızı belirleyip çözümler üretmek zorundayız. Son yıllarda yapılan eğitim toplantı, konferans ve kongre çalışmaları arzu edilen gelişme ve ilerlemeyi sağlayamamıştır. Arıcılarımızın çoğu ikna edilememiş sadece sözel veya sunumlarla yapılan eğitim faaliyetleri hedefe ulaşamamıştır. Bu eğitim faaliyetlerinin uygulamalı ve görsel ağırlıklı olarak yapılması gerekmektedir.

Üniversiteler ise üzerine düşeni yeterince yapamamıştır. Öncelikle arıcılık konusunda yetişmiş ve yeterli saha ve uygulama tecrübesine sahip olan akademisyenlerin arıcılar ile daha yakından çalışmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bal arıları sosyal bir canlı olduğundan 50.000-100.000 arasında bireyin yaşadığı bir kovan bir şehir gibi kalabalıktır. Bu kalabalık bireyler arasında bir etkileşim ve ilişkiler zinciri mevcut olup karmaşık bir sistem mevcuttur. Tam olarak henüz anlayamadığımız bal arılarını farklı bilimsel alanlardan arıcılığa ilgi duyan akademisyenlerle birlikte anlamaya ve sistemi çözmeye çalışmanın yararlı olacağını kanısındayız. Bu amaçla kurulan U.Ü. Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezi yeni ekibi ile çalışıp ülkemiz arıcılığının ilerlemesi ve gelişmesi için bir araya gelmiş bir ekiptir.

Bu ekibin çalışmalarında ülkemiz arıcılığına ciddi katkılar yapabileceğini inanarak her geçen gün daha fazla gayretle arıcılığımızı daha ileriye götürüp dünyada sadece koloni sayısı ile değil yeni ürün, yöntem ve yenilikleri ile adından söz ettireceğini gönülden inanıyoruz.  Bunun için üniversitelerde arıcılık araştırma merkezlerine önemli görevler düşmektedir. Daha fazla uygulama çalışmalarına ağırlık vererek arıcının üretimini ve arı ürünlerinin kalitesini artıracak, insan sağlığı üzerindeki etkilerini belirleyecek, hastalıklar ve parazitlerle etkili mücadele yöntemleri kullanmasını sağlayacak, yeni ürün, yöntem ve teknolojiler geliştirerekarıcılığımızı ileriye taşımak mecburiyetindeyiz.

Gelecekte ülkemiz arıcılığının parlak günlerini görmek ümidi ile ……..

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [5.890]