Akademik Personel
Yönetim
 
Bölüm Başkanı:  Prof. Dr. Gökhan SEVİLGEN
Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Murat IŞIK
Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Emre BULUT
Bölüm Sekreteri: Büşra KURTOĞLU

 


Profesörler

 
Prof. Dr. Abdil KUŞ 
Taşıt Tasarımı Anabilimdalı
Oda No:   133
Telefon:   +90 (224) 294 23 44
E-posta:   abdilkus@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  https://avesis.uludag.edu.tr/abdilkus
Çalışma Alanları:

Bilgisayarlı Mekanik Sistemlerin Tasarımı ve Analizi, Bilgisayar Destekli İmalat Sistemleri, Üretim Yöntemleri, Polimer Esaslı Kompozit Malzemeler, Tersine Mühendislik Sistemleri ve Prototip Üretimi, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik.


 
Prof. Dr. Ali SÜRMEN
Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri Anabilimdalı
Oda No: 206
Telefon:   +90 (224) 294 1965
E-posta:   surmen@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  https://avesis.uludag.edu.tr/surmen
Çalışma Alanları: İçten Yanmalı Motorlar, Motor Tasarımı, Alternatif Güç Sistemleri, Taşıt Kaynaklı Kirleticiler ve Kontrolü, Yakıtlar, Yanma ve Yakıcılar

 
Prof. Dr. Gökhan SEVİLGEN (Bölüm Başkanı)
Taşıt Tasarımı Anabilimdalı
Oda No: 234
Telefon:   +90 (224) 294 2648
E-posta:   gsevilgen@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  https://avesis.uludag.edu.tr/gsevilgen
Çalışma Alanları: Hesaplamalı Akışkanlar  Dinamiği (HAD), Isı Transferi, Taşıt İklimlendirme Sistemleri ve Isıl konfor

 
Prof. Dr. Hande Güler ÖZGÜL
Taşıt Transport Sistemleri Anabilimdalı
Oda No: 233
Telefon:   +90 (224) 294 1944
E-posta:   handeguler@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  https://avesis.uludag.edu.tr/handeguler
Çalışma Alanları: Katı Cisimler Mekaniği, Malzemelerin Mekanik Davranışı, Deneysel Mekanik, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Statik ve Dinamik Analizler, Sac Şekillendirme Simülasyonları, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz, Kaynaklı Bağlantılar

 
Prof. Dr. M. İhsan KARAMANGİL
Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri Anabilimdalı
Oda No: 232
Telefon:   +90 (224) 294 1978
E-posta:   ihsan@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  https://avesis.uludag.edu.tr/ihsan, Özgeçmiş
Çalışma Alanları: İçten Yanmalı Motorlar, Yakıtlar ve Yanma, Taşıt Kaynaklı Kirleticiler ve Kontrolü, Taşıtlarda Alternatif Yakıt Uygulamaları, Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar, Taşıt Alt Sistemleri ve Teknolojileri

 
Prof. Dr. Murat YAZICI
Taşıt Dinamiği ve Kontrolü Anabilimdalı
Oda No: 235
Telefon:   +90 (224) 294 2630
E-posta:   myazici@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  https://avesis.uludag.edu.tr/myazici
Çalışma Alanları: Teorik ve Deneysel Mekanik, Nano-Mikro-Makro Kompozitlerin Tasarımı, Üretim Yöntemi Geliştirilmesi, Test ve Analizleri, Kırılma Mekaniği, Yorulma, Temas Mekaniği, Impact ve Şok Dinamiği,Sonlu Elemanlar Yöntemi ve Uygulamaları, Sandviç Yapılar ve Köpükler, Balistik-Şok-Ses-Titreşim ve Darbe Sönümleyici ve Koruyucu Yapılar, Araç ve Yaya Güvenliği, Piezosensorler-Aktüatörler, Taşıt Dinamiği, CAD/CAE, Yapışma Deneysel Karakterizasyonu ve Analizi, Sac ve Plastik Enjeksiyon Kalıplarının Tasarımı ve Simulasyonu, Tersine Mühendislik, Eklemeli Üretim Yöntemleri, Araç Hafifleştirme, Veri Toplama ve Sinyal İşleme, Dijital Görüntü İşleme, Makine, Aparat ve Mekanizma Tasarımı, Elastisite ve Plastisite

 
Prof. Dr. Rukiye ERTAN
Taşıt Transport Sistemleri Anabilimdalı
Oda No: 236
Telefon:   +90 (224) 294 0653
E-posta:   rukiye@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  https://avesis.uludag.edu.tr/rukiye
Çalışma Alanları: Geleneksel ve İleri İmalat Teknolojileri, Metal Malzemeler, Kompozit Malzemeler, Mekanik Testler, Mikroyapı Analizleri, Taşıt Fren Sistemleri ve Malzemeleri, Triboloji

Doçentler

 
Doç. Dr. Emre İsa ALBAK
Taşıt Tasarımı Anabilimdalı
Oda No: 231
Telefon:   +90 (224) 294 2627
E-posta:   emrealbak@uludag.edu.tr 
Kişisel Bilgiler:  https://avesis.uludag.edu.tr/emrealbak
Çalışma Alanları: Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Optimizasyon, Mühendislik ve Teknoloji

 
Doç. Dr. Murat IŞIK (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Anabilim Dalı 
Oda No: 207
Telefon:   +90 (224) 
E-posta:   muratisik@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  https://avesis.uludag.edu.tr/muratisik
Çalışma Alanları: Metal Eklemeli İmalat', Elektron ışını ergitmesi (EBM), Seçimli Lazer Ergitmesi (SLM), Doğrudan Enerji Biriktirmesi (DED) Yöntemleri Parametre ve Karakterizasyon Çalışmaları, Nikel Alaşımlar (Inconel 718 vb), Kobalt Krom (CoCr), Magnezyum, Titanyum alaşımlar (Ti6Al4V), Intermetalik (Titanyum Alüminit alaşım) (TiAl)), Biyomedikal implant malzemeleri, Ciddi Plastik Deformasyon uygulamaları; Eş kanallı açısal pres (ECAP) ve Yüksek Basınçlı Burkma (HPT), Hava-Uzay Malzemeleri,  Triboloji, Malzeme Karakterizasyon- Mikroksop (SEM, EBSD, EDS, OM, TEM, Optik Profilometre), XRD, Yorulma, Çekme, Sertlik Testleri, Dry ElectroPolish (Kuruelektroparlatma) uygulamaları, Kesme (Freze) Parametrelerinin Yüzey Kalitesi Üzerine Etkileri

 
Doç. Dr. Zeliha Kamış KOCABIÇAK
Taşıt Dinamiği ve Kontrolü Anabilimdalı
Oda No: 205
Telefon:   +90 (224) 294 1992
E-posta:   zkamis@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  https://avesis.uludag.edu.tr/zkamis
Çalışma Alanları: Elektromekanik Sistemler, Mekatronik, Sistem Dinamiği ve Kontrolü, Taşıt Dinamiği, Akışkan Güç Sistemleri

Doktor Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Barış ERKUŞ
T
aşıt Tahrik ve Güç Sistemleri Anabilimdalı
Oda No: 205
Telefon:   +90 (224) 294 1996
E-posta:   berkus@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  https://avesis.uludag.edu.tr/berkus
Çalışma Alanları: Otomotiv Elektroniği, Gömülü Sistemler, Modelleme ve Simülasyon,

 
Dr. Öğr. Üyesi Emre BULUT (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Anabilim Dalı 
Oda No: 134
Telefon:   +90 (224) 294 2000
E-posta:   ebulut@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  https://avesis.uludag.edu.tr/ebulut
Çalışma Alanları: Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), Direkt Püskürtmeli Benzinli Motorlarda Karışım Oluşumu Analizleri, Silindir İçi Akış ve Püskürtme Analizleri

 
Dr. Öğr. Üyesi Hakkı ÖZER
Taşıt Transport Sistemleri Anabilimdalı
Oda No: 105
Telefon:   +90 (224) 294 2628
E-posta:   hakkiozer@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  https://avesis.uludag.edu.tr/hakkiozer
Çalışma Alanları: Kompozit Malzemeler ve Üretim Yöntemleri, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz (CAD/CAE), Uygulamalı Mekanik 

 
Dr. Öğr. Üyesi Harun GÜÇLÜ
Taşıt Dinamiği ve Kontrolü Anabilimdalı
Oda No: 104
Telefon:   +90 (224) 294 2015
E-posta:   harunguclu@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler: 

https://avesis.uludag.edu.tr/harunguclu , 

https://www.youtube.com/c/HarunGuclu16

Çalışma Alanları: Taşıt Dinamiği ve Kontrolü, Modelleme ve Simüslasyon, Otonom Sistemler, İçten Yanmalı Motorlar ve Hidrojen Enerjisi


Öğretim Görevlileri
   
Öğr. Gör. Dr. Lemiha YILDIZBAKAN
Taşıt Tasarımı Anabilimdalı
Oda No: 10
Telefon:   +90 (224) 29
E-posta:    
Kişisel Bilgiler:  https://avesis.uludag.edu.tr/
Çalışma Alanları:  Araştırma Görevlileri
 
Arş. Gör. Berkay TAHİRAĞAOĞLU
Taşıt Tasarımı Anabilimdalı
Oda No: 105
Telefon:   +90 (224) 295 54 54
E-posta:   tahiragaogluberkay@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  https://avesis.uludag.edu.tr/tahiragaogluberkay
Çalışma Alanları: Enerji Depolama Sistemleri, Isı Transferi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD)

 
Arş. Gör. Fevzican DURMUŞ
Taşıt Dinamiği ve Kontrolü Anabilimdalı
Oda No: 135
Telefon:   +90 (224) 294 06 45
E-posta:   fevzicandurmus@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  https://avesis.uludag.edu.tr/fevzicandurmus
Çalışma Alanları: Polimer Malzemeler, Polimer Kompozit ve Nanokompozit Sistemler

 

Arş. Gör. Fırat IŞIKLI
Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri Anabilimdalı

Oda No: 106
Telefon:   +90 (224) 275 52 58
E-posta:   firatisikli@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  https://avesis.uludag.edu.tr/firatisikli
Çalışma Alanları: Yakıt Pilleri, İçten Yanmalı Motorlar

 
Arş. Gör. Merve TEKİN
Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri Anabilimdalı
Oda No: 136
Telefon:   +90 (224) 275 52 59
E-posta:   mervetekin@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  https://avesis.uludag.edu.tr/mervetekin
Çalışma Alanları: PEM Yakıt Pilleri, Elekrikli ve Hibrit Araçlar

 
Arş. Gör. Muhammed DÖNMEZ
Taşıt Dinamiği ve Kontrolü
Oda No: 103
Telefon:   +90 (224) 275 52 79
E-posta:   muhammeddonmez@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  https://avesis.uludag.edu.tr/muhammeddonmez
Çalışma Alanları: Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD), Elektrikli ve Hibrit Araçlar

 
Arş. Gör. U. Cankan ÇİLİNGİROĞLU
Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri Anabilimdalı
Oda No: 106
Telefon:   +90 (224) 
E-posta:   cilingiroglu@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  https://avesis.uludag.edu.tr/cilingiroglucankan
Çalışma Alanları: İçten Yanmalı Motorlar,V-Cycle,Hibrit ve Elektrik Araçlar,Model Tabanlı Kontrol,Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

 
Arş. Dr. Gönenç DURAN (Post Doc.)
Taşıt Tasarımı Anabilimdalı
Oda No: 106
Telefon:   +90 (224) 
E-posta:   gonencduran@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
Çalışma Alanları: Optimizasyon, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Rüzgâr Enerjisi, Taşıt Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz (CAD/CAE), Biyoyakıtlar, Mikroalgler, Automotive Marketing, Ergonomi, Toplam Kalite Yönetimi, Üretim Yönetimi, TRIZ metodolojisi.

Yurtdışı Lisansüstü Eğitimde olan Personel

 
Arş. Gör. Emre DERELİ (Ücretsiz İzinli)
Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri Anabilimdalı
Oda No: 102
Telefon:   +90 (224) 294 26 26
E-posta:   emredereli@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  https://avesis.uludag.edu.tr/emredereli
Çalışma Alanları: Eklemeli İmalat, Güç ve Enerji Depolama Sistemleri, Hibrit ve Elektrikli Araçlarda Güç ve Enerji Yönetimi, Matlab Simulink ile Modelleme ve Optimizasyon, İçten Yanmalı Motorlar

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [13-Haz-2024 06:30]

İçerik Görüntüleme : [67.924]