Misyon

Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, çağın gerektirdiği evrensel boyuttaki bilgiler ile donanmış, ulusal ve evrensel kültür birikimine sahip, inceleme, araştırma ve olası sorunları çözebilme becerileri kazandırılmış, yurtsever bireyler yetiştirmeyi, araştırma, kültürel ve sanatsal değerler yaratma işlevlerini ve topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartta yürütmeyi, ulusumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi, uygulama ve yaymayı, bu görevi gerçekleştirirken toplumsal sorumluluk, bilimsel yaklaşım, akademik özgürlük, nitelikli insan yetiştirme, katılımcı yönetim, disiplinler arası yaklaşım, kaliteyi ve denetimi önemseyen ve topluma hizmet prensipleri ile hareket ederek orta öğretim kurumlarını başarı ile bitirip Yüksekokulumuzda eğitim ve öğretim hakkı kazanmış tüm öğrencilerimize ayrıca çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma gereksinim duyan ve bu nedenle talepte bulunan paydaşlarımıza hizmet etmeyi açıkça ifade eder.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [18-Mar-2021 13:16]

İçerik Görüntüleme : [5.619]