TEZ TESLİMİ

2023-2024 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında  (02.10.2023 tarihi itibariyle) 

TEZ TESLİMİ (Savunma Sınavı Öncesi)

Tez hazırlanırken kesinlikle sayfamızda ekli olan
“TEZ YAZIM KILAVUZU” ve “ŞABLON”esas alınmalıdır.

Başka tezler örnek alınarak hazırlanan tezlere onay verilmeyecektir.

GÜNCEL TEZ YAZIM KLAVUZUMUZDA ÖZELLİKLE 22. ile 38. SAYFALAR ARASINDAKİ ÖRNEKLERİ DİKKATLİCE İNCELEYİP TEZİNİZDEKİ İLGİLİ SAYFALARLA  BİREBİR AYNI OLMASINI SAĞLAYINIZ)

2023-2024 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında  Tez kontrolleri spiralli  tezin Enstitümüze ''Tez Kontrol Birimine'' elden teslimi yoluyla yapılacaktır. Aynı zamanda öğrenci diğer ıslak imzalı evraklarını ise pdf olarak taratıp kontrol için "fentezkontrol@uludag.edu.tr" adresine e-posta yoluyla göndermelidir.

Tezler ve gerekli evraklar mutlaka jüri öneri tarihinden en az 3 hafta önce kontrol için Enstitümüze iletilmelidir.

2023-2024 Bahar dönemi tez kontrollerin zamanında tamamlanabilmesi için son döneminde olan öğrencilerin tezini ve aşağıda belirtilen evrakların tamamını en geç  28 Haziran 2024 tarihine kadar Enstitümüze  ulaştırmaları gerekmektedir.

Tez kontrolleri tamamlanmadan ve ıslak imzalı evraklar enstitüye teslim edilmeden savunma sınav tarihinin belirlenmemesi ve savunma sınavına girilmemesi gerekmektedir.

TEZ ONAYI VERİLDİKTEN SONRA;

 Öğrencinin, Fen Bilimleri Enstitüsüne elden teslim ettiği spiralli  tezi onaylandıktan sonra 3 işgünü içerisinde, Enstitü Öğrenci İşleri Birimine ıslak imzalı evrakları ve CD yi getirmesi gerekmektedir.

 Islak imzalı evraklar ve CD Enstitüye ulaştıktan sonra UDOS ile gönderilen jüri öneri formu yönetim kuruluna alınacaktır. Enstitü Yönetim kurulunca sınava girmesi uygun bulunan adaylar Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan tarihte savunma sınavına girebilirler. 

Islak imzalı evrakları ve CD yi Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeyen öğrencilerin Jüri Öneri Formu Enstitü Yönetim Kuruluna alınmayacaktır.  Enstitü yönetim kurulu onayı olmadan yapılan sınavlar yönetmelik gereği geçersiz sayılacaktır.

Son döneminde olan öğrenciler için Tez Savunma Sınavına girilebilecek son tarih:  16 Ağustos 2024

 TARİHLERİN AÇIKLAMASINA AİT KARAR:           https://uludag.edu.tr/dosyalar/fenbilimleri/tez_karar.pdf

Tez teslimi için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir (Teziniz ile ilgili evraklarınızı gönderirken "@ogr.uludag.edu.tr" e-posta adreslerinizi kullanmanız ve bütün yazışmalara danışmanınızı da eklemeniz gerekmektedir. Öğrenci eposta adreslerinizi kullanmadığınızda e-postalarınız spam klasörüne düşebilir, bu durumda sorumluluk size aittir):

 • (1)Tez (pdf formatında/Dosya boyutu e-posta ile gönderilemeyecek kadar büyük olan tezlerin we-transfer ile gönderilmesi gerekmektedir. Wetransfer ile gönderilen maillere mutlaka "Ad soyad /Anabilimdalı" bilgileri not olarak yazılmalıdır. Şifreli veya izinli olarak gönderilen belgeler kontrol edilememektedir)
 • (2)Tez Çalışmasının Yazım Kurallarına Uygunluğu Formu (Tezin FBE Yazım kurallarına uygunluğu ile ilgili sorumluluk öğrenci ve danışmana aittir. Bu nedenle tez kontrolü mutlaka danışman tarafından yapıldıktan sonra tezin FBE yazım kurallarına uygunluğu beyan edilmelidir. Yönetmelik gereği FBE tez yazım kurallarına uygun olmayan tezler yönetim kurulunca red edilir/bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200628-21.htm, madde 48)
 • (3) İntihal beyanı
 • (4) İntihal raporunun tamamı - TEZ İLE BİRLİKTE ALINMIŞ RAPOR OLMALIDIR (İntihal raporunun oluşturulması ile ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz)
 • (5) Yayın şartı beyan formuyayınlar (makale, sunum vb.) ve ekleri (yayın şartı ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz, belgenin eklerini göndermeyi unutmayınız. Yayın şartına tabi değilseniz herhangi bir belge göndermeyiniz) 
 • (6) Tez Başarı Hikayesi Formu (örnek form) ** (form PDF ve DOC/DOCX formatında Anabilim Dalı Adı/Öğrenci Adı Soyadı" konusu ile fentezbasari@uludag.edu.tr adresine gönderilmelidir) - fentezbasari@uludag.edu.tr adresine PDF ve DOC/DOCX formatında form göndermeyen öğrencilerin tez kontrol işlemleri başlatılamamaktadır. 
 • (7) Tez Yayınlanma Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) Beyanı (Doldurulmuş ve öğrenci ile danışman öğretim üyesi tarafından imzalanmış olarak 2 Adet hazırlanmalıdır. 1 tanesi Ciltli Tez içerisinde de mutlaka ıslak imzalı olarak yer almalıdır.)
   
 • Yukarıda belirtilen evrakların tamamı formlarda olması gereken imzalar tamamlandıktan sonra "Tez Teslim Belgeleri/Anabilim Dalı Adı/Öğrenci Adı Soyadı" konusu ile fentezkontrol@uludag.edu.tr adresine yukarıdaki sıra ile numaralandırılmış ve yukarıdaki gibi adlandırılmış olarak gönderilmelidir. Yukarıdaki numaralandırmaya uygun olmadan ve eposta konu bölümü istenen şekilde adlandırılmadan gönderilen, öğrenci mailleri ile gönderilmeyen veya istenen dosya transfer yolları gönderilmeyen belgeler kontrol sürecinin uzamasına ve/veya evrakların spam kutusuna düşmesine neden olmaktadır. E-postanın enstitüye teslim edilmesinin takibi tarafınızdan yapılmalıdır. Tezinizin FBE tez yazım kurallarına uygunluk onayı yada düzeltmeler tarafınıza e-posta ile bildirilecektir. 
 • Evraklar e-posta ile iletilen tez uygunluk onayından sonra bir CD'ye kayıtlı olarak ve sadece ıslak imzalı olması gereken 2, 3, 5 ve 7 nolu evraklar mavi kalem ile imzalı çıktı şeklinde, fentezkontrol@uludag.edu.tr adresine gönderdiği tezi onaylandıktan sonra 3 iş günü içerisinde, Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim edilmelidir. 1, 4 ve 6 nolu evrakların çıktı olarak teslim edilmesine gerek yoktur, ancak CD içerisinde bütün evraklar mutlaka yer almalıdır. Islak imzalı evrakları ve CD yi Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeyen öğrencilerin Jüri Öneri Formu Enstitü Yönetim Kuruluna alınmayacaktır.  
 • Bu işlemlerden sonra danışman öğretim üyesi, "Lisansüstü Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu" Anabilim Dalı aracılığı ile UDOS üzerinden göndermelidir. Jüri üyeleri; yüksek lisans için 3 asıl (1 üye kurum dışından) ve 2 yedek (1 üye kurum dışından), doktora için 5 asıl (2 üye kurum dışından) ve 3 yedek (1 üye kurum dışından) olacak şekilde olmalıdır. 
 • Jüri önerisi ve tez Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra öğrenci tarafından jüri üyelerine dağıtılması gereken jüri yazıları alınarak, tezin birer kopyası ve enstitü web sitesinin Formlar sayfasından yer alan Kişisel Değerlendirme Formlarını (3 Sayfa) öğrenci asil üyelere dağıtılmalıdır. Bu arada kurum dışından gelecek öğretim üyeleri için Anabilim Dalı tarafından üst yazı ile sınav tarihi ve görevlendirilecek öğretim üyesinin adı ve kaç gün görevlendireceği bildirilmeli ve tez savunma sınavından bir gün önce FBE Tahakkuk bürosundan görevlendirilecek olan öğretim üyeleri için yolluk evrakları alınmalıdır. Tez savunma sınavından sonra Sınav Ortak Raporu, öğretim üyeleri tarafından doldurulan Kişisel Değerlendirme Formları ve sınavda sorulan sorular 3 iş günü içerisinde Anabilim Dalı tarafından UDOS ile gönderilmelidir.
YÖNETMELİKLER VE İLGİLİ MADDELERİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ İLGİLİ MADDELERİ
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
 • MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
 • (2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
 • (3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
 • (4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
 • (5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
 • (6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
 • (7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 • (8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 • (9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
 • MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
 • (2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
 • (3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
 • (4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
 • (5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
 • (6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. (Değişik cümle:RG-16/9/2017-30182) Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
BUÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ VE  UYGULAMA ESASLARI ÖĞRENCİLİK BAŞVURU SÜRECİ İLGİLİ MADDELERİ
Tez yazımı ve teslimi
 • MADDE 19 – (1) Tez yazımında kaynak gösterme kurallarında Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde APA (American Psychological Association) tarafından yayınlanan en son sürüm geçerlidir. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ise, enstitü tez yazım kılavuzu geçerlidir.
 • (2) Enstitü, en fazla %20 benzerlik olacak şekilde intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Sağlık Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde intihal raporunun hazırlanması, intihal birimi tarafından yönetilir.
 • (3) Tez savunma sınavına girecek öğrenciler tezlerinin elektronik ortamda kayıtlı bir kopyasını tezinin / sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, ikinci fıkrada açıklandığı şekliyle hazırlanan intihal yazılım programından alınan raporu ve tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu kontrol ederek danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
 • (4) Tezin ciltlenmesi konusunda enstitüler tarafından belirlenen ortak standartlar uygulanır.
 • (5) Mezuniyet şartında aranan ilkeler ve gerekli belgeler Ek 1’de verilmiştir.
İLGİLİ FORMLAR 
SIKÇA SORULANLAR
YARDIMCI BELGE VE FORMLAR

Not 1. Tez yazım şablonu  ve tez yazım kılavuzu arasında farklılıklar olması durumunda lütfen "TEZ YAZIM KILAVUZU" nu dikkate alınız. 

Not 2. Mezuniyet ile ilgili işlemlere http://uludag.edu.tr/fenbilimleri/konu/view?id=6991 sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Not 1. BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ile ilgili bütün süreçlerde yönetmelikler ve uygulama esasları geçerlidir. Mevzuatlarda yapılan değişikliklerde son hükümler geçerlidir. 
Not 2. BUÜ  Lisansüstü Eğitim  ile ilgili bütün güncel formlara unikys.uludag.edu.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [23-Eki-2020 21:38]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [16-May-2024 06:36]

İçerik Görüntüleme : [45.408]