ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ - Staj Yeri Nasıl Ayarlanır?

Staj Yeri Özellikleri

Staj yeri bulmak öğrencinin sorumluluğunda olup staj yerinin uygunluğu ile ilgili sorular bölüm koordinatörüne danışılmalıdır.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. 

Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.  

Staj faaliyetinin öğrenci diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak; staj yapılacak sektör, mutlaka öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. İşletme tanımı; şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. Bir kuruluşun, işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil, ekonomik faaliyette bulunmasıdır. 

UYARI: Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim kapsamında faaliyete başvurmaları gerekmektedir. 

 Erasmus+ kapsamında yurt dışındaki staj faaliyetleri; en az 2 ay, en fazla 12 ay olarak gerçekleştirilebilir.

 

Staj Yeri Bulma Araçları

Staj yapacak uygun bir yer bulmak için kullanabileceğiniz bazı araçlar aşağıda yer almaktadır. Paylaşılan araçlar öneri niteliğinde olup ilgili araçlarda paylaşılan staj yerlerinin güvenirliği ile ilgili Erasmus Koordinatörlüğü'nün sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 

Staj Hareketliliği programına katılmak isteyen öğrencilerimizin staj yerlerini kendileri bulmaları gerekmektedir. Staj yeri ararken yurtdışındaki firmalarla yazışmalarınızda kullanabileceğiniz alttaki taslak e-mail metnini lütfen inceleyiniz. Ayrıca karşı kurumlara e-mail atarken ek olarak CV’nizi ve katıldığınız proje vb. gibi ekleri eklemenizde fayda olacaktır.

 

Taslak e-mail metni

Taslak Davet mektubu

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [03-Mar-2020]

İçerik Görüntüleme : [3.757]