Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Tanıtım
 

Öğretim Dili                : Türkçe
Öğretim Süresi           : 4 Yıl
Hazırlık Programı      : İsteğe Bağlı 
                                      İngilizce

Yerleşme Şekli: Özel yetenek sınavına başvurabilmek için, adayların 2009-ÖSS’ye girmiş olmaları gerekmektedir. Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin El Sanatları, Grafik, Nakış, Resim Sanat(Resim), Seramik Tasarım ve Teknolojisi bölümlerinden mezun olan adaylar 2009 ÖSS puan türlerinin herhangi birinin en az 160.000 veya daha fazla ÖSS puanı alması koşulu ile başvurabileceklerdir.
Yukarıda sözü edilen alan/kol/bölümler dışındaki bir alan/kol/bölümlerinden başvuracak adayların 2009-ÖSS puan türlerinin herhangi birinden en az 185.000 veya daha fazla ÖSS puanı almaları gerekmektedir.

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının  Misyonu; Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlilik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, yapıcı, yaratıcı, seçkin öğretmenler yetiştirmektir.

Atölye ve Sınıf Olanakları;
Kütüphane, Fotoğraf Atölyesi, Bilgisayar Odası, Tekstil Baskı Atölyesi, Dokuma Atölyesi, Seramik Atölyesi, Heykel Atölyesi, Ahşap Atölyesi, Resim Atölyesi, Özgün Baskı Resim Atölyesi, Temel Tasarım Atölyesi, Sanat Tarihi Dersliği, Tekstil Tasarım Dersliği, Grafik Tasarım Dersliği, Perspektif Dersliği, Özel Öğretim Yöntemleri Dersliği.

 

DERSLER

Akademik Personel

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Gonca Erim

Yrd.Doç.Dr. Rasim Başak

Yrd.Doç.İsmail TETİKÇİ

Öğr. Gör. Dilek Bilhan

Öğr. Gör. Aysun Yürekten

Öğr. Gör. Halim Şensoy

Öğr. Gör. Alper Bilsel

Öğr. Gör. Güven Aktaş

Öğr. Gör. Hayati Çetin

Öğr. Gör. Engin Korkmaz

Öğr. Gör. Faik Agayev

Öğr.Gör. Müge Gültekin

Okutman Sevgi Yüksel Uzunöz

Okutman Nurhan Yeşil

Okutman Gülsüm Yeşilyurt

Okutman Erkin Keskin

Okutman Rengin Sönmez

Okutman Aysun Diniz

Arş. Gör. Tuğba GÜRKAN ŞENYAVAŞ

Arş.Gör. Meltem KARAKUYU

Araş.Gör. Berna Coşkun Onan

 

Uludağ Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA Mail : egitim@uludag.edu.tr