Türkçe Eğitimi Bölümü

Türkçe Eğitimi Bölümü

 

1993 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde öğretime başlayan Türkçe Eğitimi Bölümü, ilköğretim okullarının ikinci kademe sınıflarına Türkçe öğretmeni yetiştirmektedir. Bölümümüzde 11 öğretim elemanı ile 3 araştırma görevlisi bulunmakta, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde dersler verilmektedir.

İlke ve Değerlerimiz

Türkçe Eğitimi Lisans Programının hedefi, Türkçe Eğitimi alanında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek beceri, bilgi, deneyim ve tutuma sahip, eleştirel ve analitik düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal-uluslararası düzeyde takip edebilecek yeterliliklere sahip bireyler yetiştirmektir.  Türkçe öğretiminde yaklaşımları, araştırma yöntem ve teknikleri, bu alandaki uygulamaları, Türk kültür ve sanatını geliştirmek; bu alandaki güncel bilgilerin edinilmesine ortam hazırlamak, oluşturulacak değerlerin evrensel boyutlarda bilimsel temellere dayandırılması için çaba harcamak, Atatürk ilkelerinin ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin kazanılıp benimsenmesini sağlamak, bütün bu faaliyetleri yurt ve ulus sevgisi temeline dayandırarak bu nitelikleri taşıyan bireylerin yetişmesi için çaba harcamak programın temel ilkeleri arasındadır.

Misyonumuz

Türk dilinin ve bu dille yaratılmış olan edebiyat eserlerinin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek, alandaki çağdaş bilgilerin edinilmesine zemin hazırlamak, bilimsel araştırmalarda ve mesleki faaliyetlerde güncel yöntem ve teknolojilerden yararlanabilmek, çağdaş niteliklere uygun öğretmen yetiştirebilmek, mezuniyet sonrasında edindiklerini uygulayabilme yetisine kavuşan bireyleri topluma kazandırmak, mezunlarımızın istihdam edildiği kuruluşlarla işbirliği ve etkileşim içerisinde bulunabilmek bölümümüzün misyonları arasındadır. Bu amaçla, yapılacak çalışmalarla sürekli gelişip yenileşmeyi sağlayabilmek, Türk edebiyatının temel eserlerini tarihi akış içerisinde incelemek, özelliklerini görmek ve bunları yorumlayarak sonuçlara gitmek, dilin ve edebiyatın eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak esastır. Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak, Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak gibi kazanımlar ve beceriler programın diğer misyonları ve geniş görüşlülüğü arasındadır.

Vizyonumuz

Alanında uzman, iyi bir Türkçe eğitimi almış bireyler, temel becerilere yönelik öğretim yöntem ve tekniklerine hâkim, alanıyla ilgili ölçme, değerlendirme ve program geliştirmede donanımlı bireyler yetiştirmektir. Bu noktada bireyin kendisini yenilemesine, eğitim bilimleri ve teknolojileri alanlarındaki ilerlemeleri sürekli takip etmesine olanak sağlamak da bölümümüzün vizyonları arasındadır.

Bölüm mezunlarının başlıca çalışma alanları
*MEB’e bağlı okullar
*Özel ilköğretim okulları
*Özel dershaneler
*Çeşitli basın yayın kuruluşları

*Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri

*Yunus Emre Enstitüsü

DERSLERhttp://bilgipaketi.uludag.edu.tr/Programlar/Detay/37?AyID=25

Akademik Personel

BÖLÜM BAŞKANI Prof.Dr. Abamüslim AKDEMİR

 Prof.Dr. Kazım YOLDAŞ

Prof.Dr.Semra ALYILMAZ

Doç.Dr. Kelime ERDAL 

Doç.Dr. Süleyman EROĞLU

Doç.Dr.Erol OGUR

Doç.Dr.Gökhan ARI- ANABİLİM DALI BAŞKANI

Doç.Dr.Ferhat ENSAR

Dr.Öğr.Üyesi Minara ÇINAR

 Dr.Öğr.Üyesi Levent Ali ÇANAKLI

Öğr.Gör.Dr. Mustafa ULUOCAK

Dr.Öğr.Üyesi  Şükrü BAŞTÜRK

Araş.Gör.Dr. Hatice YURTSEVEN

Araş.Gör.Ozan İPEK

Arş.Gör. Meltem Merve KONU

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [22.618]