Misyon-Vizyon

Misyon

•Etkili, geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir uluslararasılaşma stratejisi geliştirmek,

•Uluslararası ikili işbirliği anlaşmaları, ortak diploma programları ve değişim programları gibi uluslararası işbirliği anlaşmalarının eşgüdümü ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek, Bologna Norm ve İlkelerinin tüm akademik ve idari birimler nezdinde benimsenmesi, geliştirilmesi ve sürdürülmesini sağlamak,

•Sosyal kültürel ve bilimsel işbirlikleri, değişim programları, proje bazlı ortaklıklar, ortak programlar konusunda gerekli iletişim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek,  

•Değişim programları ve diğer proje bazlı uluslararası işbirliklerini sayısal ve niteliksel olarak arttırmak,  ve ilgili programlara üniversitemiz  öğrencileri ve  personelinin büyük ölçüde katılımını sağlamak,

•Üniversitemizin uluslararası alanda tanıtımını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,

•Uluslararası öğrenci sayısını artırmaya ve ‘kampüsün de uluslararasılaşması’na  yönelik çalışmalarda bulunmak

Vizyon

 

        •Uluslararasılaşma stratejilerini etkin ve sürdürülebilir şekilde uygulayan, yükseköğretim sisteminde uluslararasılaşma alanında yeni oluşan ve gelişen şartlara hızla uyum sağlayan, yükseköğretimde uluslararasılaşmayı, Erasmus Programının ötesinde bilimsel alanda ikili anlaşmalara ve projelere dayalı uluslararası akademik kamu diplomasisi olarak gören,

Sadece nderen bir üniversiteolmaktan bilimsel ve sadece dini, tarihi ve kültürel bağımız olan coğrafyalarla sınırlı kalmamak üzere eğitsel niteliğine “gelinen bir üniversite” olmaya dönüşmeyi hedefleyen, bu suretle Bursa Uludağ Üniversitesinin uluslararasılaşmasına en üst düzeyde katkı sağlayan bir Koordinatörlük olmaktır.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [23-Mar-2021]

İçerik Görüntüleme : [226]