İkili Anlaşmalar

.

Giden öğrenci/öğretim elemanı

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ KAPSAMINDA

GİDEN ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ELEMANI PROSEDÜRÜ

1.Giden öğrenci/öğretim elemanı Bursa Uludağ Üniversitesi ile diğer üniversite arasındaki İşbirliği Protokolü çerçevesinde değişimden yararlanabilir.

2.Öncelikle gidecek olan öğrenci/öğretim elemanı kendi Birimine (Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu-Enstitü) yazılı olarak başvuruda bulunur. Birim kararı olumlu ise (Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu-Enstitü) gidecek öğrenciyi gerekli tüm belgeleri*  ile birlikte Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğüne yazılı olarak bildirir.

  1. Konu Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğünde gündeminde görüşülür.
  2. Kurul kararı olumlu ise öğrenci/öğretim elemanı resmi yazı ile karşı tarafa bildirilir.

* Gerekli Belgeler:

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [600]