Dersler

SUNULAN LİSANS DERSLERİ (Teori-Pratik)Kredi

ZSD-4913 Uzaktan Algılama ve CBS (2-2)3 : Uzaktan algılama ve CBS’in temel prensipler, uydular, algılama araçları, yeryüzü örtü tiplerinin yansıma karakteristikleri, sayısal görüntülerin özellikleri ve elde edilişleri. Coğrafik bilgilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, işlenmesi, analizi, veri tabanlarının oluşturulması, görüntülenmesi amaçlı bilgisayar teknikleri ve uygulamaları. Doğal kaynakların izlenmesinde, yönetiminde ve tarımda uzaktan algılama ve CBS’in yeri, önemi ve uygulama alanları.

ZSD-3903 Kartoğrafya (1-2)2 : Kartoğrafyanın tanımı ve tarihçesi, toprak haritası yapımında temel kartoğrafik materyal olarak kullanılan topoğrafik harita ve hava fotoğraflarının çeşitleri, önemli özellikleri ve yorumlanması. Hava fotoğraflarının toprak çeşitleri arasındaki sınırların saptanması ve çizilmesindeki yeri, önemi ve avantajları. Toprak, su, kaya ve insan yapısı objelerin hava fotoğraflarında görünümleri ve yansıma karakteristikleri. Kartoğrafyada bilgisayarın yeri, önemi ve kullanım alanları.

ZMD-4902 Toprak Etüd ve Haritalama (2-2)3 : Toprak Etüd ve Haritalamanın tanımı, amaçları, tarımda ve mühendislik dallarında kullanım alanları, toprak haritalarının çeşidi ve özellikleri, Pedon ve Polypedon kavramı, sınıflandırma ünitelerinin toprak haritalama üniteleri olarak kullanılması, arazide toprak profilinin (Pedon) açılması, tanımlanması ve örneklenmesi ile ilgili temel prensipler. Toprak Etüd ve Haritalamada kullanılan kartoğrafik materyaller ve yöntemler, toprak etüd ve haritalamada arazi ve büro çalışmalarının planlanması ve uygulanması, toprak haritalarının hazırlanmasında kullanılan uzaktan algılama teknikleri, toprak haritalarının arazi yetenek ve sulu tarıma uygunluk sınıflaması amacıyla yorumu, toprak etüd ve haritalama raporunun şekli, yazımı ve kullanımı.

DESTEKLENEN LİSANS DERSLERİ (Teori-Pratik)Kredi

ZSD-4908 Arazi Kullanım Planlaması (2-0)2 : Arazi kullanım planlamasının ve arazi değerlendirmesinin yapısı, temel prensipleri, amaçları, arazi değerlendirmesinde yaklaşımlar, arazi ve arazi kullanımlarının tanımı, arazi karakteristikleri ve nitelikleri, arazi uygunluk sınıflandırması, yapısı ve çeşitleri, arazi değerlendirme işlemleri ve uygulanışı.

ZMD-4901 Toprak Genesisi ve Sınıflandırılması (2-2)3 : Toprakların oluşu, toprak karakteristikleri ve tanımlanması, toprak sınıflandırmasının temel prensipleri ve sınıflandırma sistemleri, toprakların fiziksel, kimyasal ve morfolojik özelliklerinin arazide tanımlanması ve sınıflandırmaya uygulanması.

ZMD-4906 Bitirme Çalışması (0-2)1 : Öğrencilerin seçtikleri öğretim üyesi danışmanlığında belirledikleri özel bir konuyu hazırladıkları ve yazdıkları mezuniyet bitirme çalışması.

SUNULAN LİSANSÜSTÜ DERSLER (Teori-Pratik)Kredi

TOP-903,Yük.Lis.;TOP-609,Doktora. Uzaktan Algılama ve Tarımsal Uygulamaları (2-2)3 : Uzaktan algılamanın temel prensipleri, uydular, algılama araçları, yeryüzü örtü tiplerinin yansıma karakteristikleri, sayısal görüntülerin özellikleri ve elde edilişleri, görüntü işlemede ön işlemler görüntü zenginleştirme, sınıflandırma teknikleri, gözle yorum, doğal kaynakların izlenmesinde ve tarımda uzaktan algılamanın yeri ve uygulama alanları. Dersin hedefleri; Uzaktan algılamanın temel prensiplerini sunmak, uydular, tarayıcılar ve yeryüzeyi örtü tiplerinin karakteristiklerini öğretmek. Öğrencileri uzaktan algılama tekniklerini doğal kaynakların izlenmesinde ve tarımda uygulayabilir duruma getirmek.

TOP-935,Yük.Lis.;TOP-610,Doktora. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (2-2)3 : Coğrafi Bilgi Sistemlerinde temel kavramlar, doğal kaynakların (toprak) yönetiminde ve planlanmasında coğrafik bilgilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, işlenmesi, analizi ve görüntülenmesi amaçlı bilgisayar teknikleri ve uygulamaları. Dersin hedefleri; Doğal kaynakların yönetiminde ve planlanmasında CBS’in kullanım alanlarını ve faydalarını tanıtmak, Coğrafik bilgilerin yönetiminde kullanılan programları ve teknikleri tanıtmak, uygulatmak.

DESTEKLENEN LİSANSÜSTÜ DERSLER (Teori-Pratik)Kredi

TOP-953 Toprak Morfolojisi ve Sınıflandırılması (2-2)3 : Toprakların oluşu, toprak karakteristikleri ve tanımlanması, toprak sınıflandırmasının temel prensipleri ve sınıflandırma sistemleri, toprakların fiziksel , kimyasal ve morfolojik özelliklerinin arazide tanımlanması ve sınıflandırmaya uygulanması. Dersin hedefleri; Toprak Taksonomisi ve FAO/Unesco Toprak sınıflandırma sistemlerinin temel prensiplerinin sunulması, arazide ve laboratuarda belirlenen toprak karakteristiklerinin kullanılarak toprakların sınıflandırma tekniklerinin öğretilmesi ve uygulatılması

Özel Konular (3-0)3 : Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri danışmanları ile birlikte bir çalışma konusu seçer ve çalışırlar.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [2.185]