Prof. Dr. Sertaç DOKUZLU

Tarımsal İşletmecilik A.B.D.
Telefon: 0(224) 294 15 92
e-Posta: sdokuzlu@uludag.edu.tr

Uzmanlık Alanları:
• Tarımsal Pazarlama
• Gıda Ürünleri Pazarlaması
• Uluslararası Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlaması
• Tarımsal Kooperatifçilik


Yurtdışı Deneyim:
The International Institute of Histadrut-İsrail, Kırsal Sanayileşmede Kooperatif Destek Sistemleri, 27 Temmuz–30 Ağustos 1998.
Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza-İspanya, Kalite Yönetimi, Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar ve Gıda Sanayinde Uygulanabilirliği, 16–27 Ekim 2000.
Department of Food and Resource Economics, University of Bonn, Inauguration of the FoodNetCenter, Bonn – Almanya, 7–8 Kasım 2006.
University of Bologna, Department of Agricultural Economics and Engineering, Building trust for quality assurance in emerging markets for food chain, Bologna-İtalya, 21–22 Haziran 2007.
Department of Food and Resource Economics, University of Bonn, 6. Çerçeve Programı, Bonn-Almanya, 4–5 Ekim 2007.
2nd International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks, Avusturya, Innsbruck-Igls, 18 – 22 Şubat 2008.
Agricultural University of Athens, Building trust for quality assurance in emerging markets for food chain, Atina-Yunanistan, 16–19 Eylül 2008.
University of Bodenkultur (BOKU), 5th Intermediate e-Trust Meeting, Building trust for quality assurance in emerging markets for food chain, Wien – Austria, 15-16 January 2009.
Polytechnic University of Madrid, Final Meeting, Building trust for quality assurance in emerging markets for food chain, Madrid- Spain 29 – 30 September 2009.

Yayınlar:
1.Uluslararası Yayınlar
a- SCI ve SSCI’de taranan dergilerde yayınlanan makaleler
GÖNENÇ, S., H., TANRIVERMİŞ and M., BÜLBÜL, “Economic Assesment of Hazelnut Production and the Importance of Supply Management Approaches in Turkey”, Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, Vol. 107, No. 1, 19-32, (2006).
GÖNENÇ, S., and E. REHBER, “Privatization in Agro-Food Sector: The Case of Turkish Dairy Industry”, British Food Journal, Vol: 109, Nr.9, 662-674, (2007).
GÖNENC, S., and H. TANRIVERMİŞ, “Factors Affecting Informal Economy of Rural Turkey”, Journal of Applied Sciences, ISSN 1812-5654, Asian Network for Scientific Information, 7 (21):3138-3153, (2007).
GÖNENC, S., and H. TANRIVERMIS, “An Owerview to Turkish Dairy Sector”, International Journal of Dairy Technology, February 2008, Vol:60, No:1, 3–10, (2008).
GÜLDAŞ, M., S. GÖNENC and O.,GÜRBÜZ, A Statistical Approach to Predict the Sterilization Value for Canned Olives, Journal of Food Process Engineering, June 2008, Issue 31:3 (2008).

b- Diğer indekslerde (CAB, ACTA v.b.) taranan dergilerde yayınlanan makaleler
c- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında (Proceedings) tamamı basılan bildiriler
REHBER, E., Z. GALOR ve S. DUMAN, Cooperative Support Systems for Rural Industrialization, XVI. International Turkish Cooperative Congress, Publication of Turkish Cooperative Association, Number: 90, Papers, 3-6 November, Ankara, (1999).
DUMAN S. and M. GÜLDAŞ, An Impact Assessment of Origin Labelling on Table Olive and Olive Oil Demand, The Fifth International Symposium on Olive Growing-2004 TURKEY, September 27- October 2, (2004).


2.Ulusal Yayınlar
a- Kitaplar
b- Araştırmalar
“Türkiye Süt Sığırcılığının Sürdürülebilirliği”, 2002 Ağustos-Kasım, Nestlé-Türkiye, Humbolt Üniversitesi- Almanya ve Uludağ Üniversitesi, Proje Raporu.
Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi Yıllık Hane halkı Etki Değerlemesi Anketi; BTC Projesi Güzergâhında kamulaştırmanın Hane halkları üzerindeki Etkisi ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirmesi. BTC Boru Hattı Konsorsiyumu (ADPS, BP Amoco, Unocal, Statoil, ENI Agip ve TPAO), 2004 – 2005.
Yeni Perakendecilik Sisteminde Toptancı Hallerinin İzlemesi Gereken Stratejiler, İstanbul Ticaret Odası (ITO), 2008.
Building Trust for Quality Assurance in Emerging E-Commerce Markets for Food Chains; e-Trust, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı, 2006 – 2009.

c- Derleme Makaleler
GÜNDOĞMUŞ, E. ve S. GÖNENÇ, 1980’den Günümüze Tarım Satış Kooperatiflerindeki Gelişmeler, Kooperatifçilik Dergisi, Ekim-Kasım, Aralık, Sayı: 106, Ankara, (1994).
REHBER, E. ve S. DUMAN, ABD Tarımında Pazarlık Kooperatifleri, Kooperatif Dünyası, Yıl: 28, Sayı: 328, Temmuz, Ankara, (1998).
DUMAN, S. ve E. SARI, Bahçe Bitkilerinde İyi Tarım Uygulamaları ve EUREPGAP, Türktarım Dergisi, Mayıs-Haziran 2004, Sayı: 157, ISSN:1303–2364, s. 32–37, Ankara, (2004).
GÖNENÇ, S., Avrupa Birliği ve Türkiye Zeytin Sektöründe Coğrafi İşaretler ve Kooperatiflerin Rolü, Kooperatifçilik Dergisi, Cilt 41, Sayı:4, sy. 42-52, Ankara, (2006).
d-Sempozyum ve Konferanslar
ÇETİN, B., S. GÖNENÇ ve Ş. BUDAK, Türkiye’de Dış Satıma Yönelik Gıda Sanayinin Sektörel Durumu ve Geleceği, Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, 4-6 Eylül, Adana, (1996).
BUDAK, Ş. ve S. DUMAN, Bahçe Ürünleri Dış Ticaretimiz ve AB ile Rekabet Şansımız, Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 21–24 Ekim, Bildiriler, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova, (1997).
REHBER, E. ve S. DUMAN, Tarımda Yeni Bilgi Teknolojileri; “Precision Farming ve Cyberfarm”, 2. Ulusal Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 28–30 Eylül, Konya, (1998).
REHBER, E., Z. GALOR ve S. DUMAN, Kırsal Sanayilerin Kurulmasında Kooperatiflerin Önemi, XVI. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları No: 89, Tebliğler, 3-6 Kasım, Ankara, (1999).
YAVUZ, O., S. DUMAN ve Ş. TURHAN, Kırsal Alanda Mikro Teşebbüsler ve Mikro Finans, IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 6-8 Eylül, CD-ISBN No: 975-374-041-7, Tekirdağ, (2000).
DUMAN, S., Türkiye’de Süt Endüstrisinin Gelişimi ve Üretici-Sanayi İlişkileri, IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 6-8 Eylül, CD-ISBN No: 975-374-041-7, Tekirdağ, (2000).
GÖNENÇ, S., ve E., TURHAN, Kırmızı-Mor Soğanın İç ve Dış Pazarlama Olanaklarının Geliştirilmesi, IV. Sebze Tarımı Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 17-20 Eylül, Bildiri ve Poster Özetleri, Bursa, (2002).
DUMAN, S., Yaş Meyve Sebze Sektöründe Akreditasyon çalışmaları, Bahçe Ürünlerinde Gıda Güvenliği ve Yeni Yaklaşımlar: ISO 9000, HACCP ve EUREPGAP Semineri, 25-26 Ocak 2003, Uludağ Kar Otel, CD, Bursa, (2003).
DUMAN, S., Dünya Sofralık Zeytin Üretimi, Dış Ticareti ve Son Dönemdeki Gelişmeler, Türkiye 1. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu, 2-3 Ekim, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü-Tariş-Ege İhracatçı Birlikleri, Bildiriler, Yayın No: TEAE: 112, ISBN 975-407-144-6, s. 115-122, Çiğli- İzmir, (2003).
REHBER, E. ve S. DUMAN, Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları: Süt Endüstrisi Kurumu Örneği, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16–18 Eylül, Tokat, (2004).
DUMAN, S., Coğrafi İşaretler: Tarım ve Gıda Sektöründe Kullanımı, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül, Tokat, (2004).
DUMAN, S., M. PAKSOY, ve H. TANRIVERMİŞ, Türkiye Tarımında GAP (Good Agricultural Practices) Uygulanabilirliği ve Tarım Ürünleri Ticaretine Olası Etkileri, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül, Tokat, (2004).
TANRIVERMİŞ, H., S. GÖNENÇ, S. B.,TERZİOĞLU ve H. ŞANLI, Türkiye’de Fındık Üretiminin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Tamamlayıcı Gelir Kaynaklarını Geliştirebilme Olanakları ve Etkilerinin Değerlendirilmesi, Türkiye 3. Milli Fındık Şurası, 10-14 Ekim, Giresun, (2004).
GÖNENÇ, S., Gıda Sektöründe Yabancı Sermayeli Ortak Girişimler, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül, Antalya, Editörler: Burhan Özkan, Cengiz Sayın, M. Göksel Akpınar, ISBN: 978-9944-0268-0-2, (2006).
GÖNENÇ, S., ve E. REHBER, Tarım Satış Kooperatiflerinin Yeniden Yapılanması, Koop-Mer Ulusal Kooperatifçilik Sempozyumu, T.C. Gazi Üniversitesi, Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Yayını No:1, Ekim-2007, Ankara, 58-69, (2007).
GÖNENÇ, S. O. Yavuz, E. Rehber ve Ç. Çavuşoğlu, Organik Ürünlerin İşlenmesine Yönelik Düzenlemeler, 1. GAP Organik Tarım Kongresi, 17 – 20 Kasım 2009, Şanlıurfa, 33, (2009).
REHBER, E. ve S. GÖNENÇ, Organik Hayvansal Ürünlerin Üretim Ekonomisi ve Sözleşmeli İlişkiler, Türkiye I. Organik Tarım Kongresi, 1 – 4 Temmuz 2010, Kelkit-Gümüşhane, (2010).
GÖNENÇ, S. ve M. GÜLDAŞ, Gıda Firmalarının Kriz Dönemi Pazarlama Stratejileri, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Harran Üniversitesi, 22- 24 Eylül, 1. Cilt, s.379 – 386, Şanlıurfa, (2010).

Dahili No: 2941592

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [3.512]