Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Duyuru

 

"Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılması"na ilişkin yönerge ve dilekçe örneği "Tez Yazım Kılavuzu"na eklenmiştir. Tezlerinde kısıtlama yapacak öğrencilerin söz konusu dilekçeyi mezuniyet esnasında tezleriyle birlikte Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Tezin sonuna eklenen Tez Çoğaltma ve Elektronik Yayımlama İzin Formu da yönergeye göre güncellenmiştir.

 Yönerge

 Dilekçe Örneği

 Tez Çoğaltma ve Elektronik Yayımlama İzin Formu

Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 16059 Görükle / Nilüfer / Bursa Telefon: 0 (224) 294 24 20 Fax: 0 (224) 294 24 34