Genel Bilgi

  Bölümümüz 1994 yılında, Prof. Dr. Zeren Tanındı başkanlığında kurulmuştur. Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde 1999 yılında Lisans, 2016 yılı itibariyle Yüksek Lisans Öğretimi verilmeye başlamıştır.

İlk çağlardan başlayarak  sanat yapıtlarının üslup özellikleri, yapıldıkları dönemlerin tarihi, ekonomik ve politik koşulları göz önüne alınarak görsel malzemeler eşliğinde tanıtılır ve öğrencinin sanat eserine eleştirel bir tavırla yaklaşması ve onu yorumlaması kavratılır ve bu bağlamda sanat felsefesi, sanat eserlerinde felsefe problemleri konusunda bilgi almaları sağlanır. Sanat tarihi araştırmalarında yöntemin ve terminolojinin ne olduğu açıklanır. Sanat ürünlerinin korunması, müzeciliğin, tarihi çevrenin ve bu çevrede rehberliğin ne olduğu, edindiği bilgileri turizm alanında nasıl kullanacağı öğretilir. Osmanlıca metinlerin okunmasında beceri kazanır. Sinema ve televizyon, fotoğrafçılık, çizim teknikleri ve rölöve konusunda bilgilendirilir. Doğru ve etkili konuşma kurallarını öğrenir, yaratıcı drama çalışmaları yapar. Bilgilerin pekişmesi için teknik geziler düzenlenir, alan çalışmaları yapılır.

Bölümü bitirenler, kamu kurumlarına veya özel kişi ve kuruluşlara bağlı müzeler, kütüphaneler ve arşivlerde, yazılı ve sözlü basının, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin veya özel sektörün sanat ve kültür ile ilgili birimlerinde, kısa adı KUDEB olan belediyeler bünyesindeki koruma, uygulama ve denetim bürolarında, sanat eseri değerlendirmesi ve satışı yapan kuruluşlarda, turizm ile ilgili alanlarda çalışabilirler. 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [6.019]