KESİN KAYIT İŞLEMLERİ (27-29 TEMMUZ) 2022-2023 GÜZ YARIYILI YENİ ÖĞRENCİ KAYIT

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bilimsel Değerlendirme (Yazılı / Mülakat) Sınavı Kesin Sonuçları 27.07.2022 tarihinde http://lubasvuru.uludag.edu.tr/Ilan adresinde yayınlanmıştır. 

 

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısı 10'un altında kaldığından Gıda Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Tarım Ekonomisi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları 2022-2023 Güz Yarıyılında açılmayacaktır. 

 

Enstitümüze başvuru yapan adayların kesin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için kayıt duyurusunda belirtilen evrakları  27 - 29 Temmuz tarihleri içerisinde Enstitümüze şahsen getirmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt evraklarını 29 Temmuz 2022 (saat 16.00'ya kadar) Enstitümüze getirmeyen adayların kayıt işlemleri iptal edilecektir.

 

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programını kazanan adayların ve Yabancı Uyruklu adayların öğrenim ücreti yatırmaları gerektiğinden, kesin kayıt için gerekli evrakları Enstitümüze getirdiklerinde öğrenci işleri personeli tarafından öğrenci numarası verilerek Halkbankası'na yönlendirileceklerdir. Adaylar Dekontlarını Enstitümüze getirdikten sonra kesin kayıt işlemleri tamamlanacaktır.

 

Yabancı Uyruklu adayların tercih etmek istedikleri Danışman Öğretim Üyeleri ile görüşmeleri gerekmektedir.  

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

 

1. Öğrenci Sicil Formu

2. Danışman Tercih Formu

3. Taahhütname

4. Veri Sahibinin Açık Rıza Beyan Formu

5. Mezuniyet Belgesi (diploma) veya mezun olduğunu belirten belgenin onaylı örneği: Yüksek Lisans programı için başvuranların Lisans; Doktora programı için başvuranların Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet belgeleri. (e-devlet üzerinden alınabilir.)

6. Lisans veya tezli yüksek lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için YÖK’ten tanınma belgesinin, T.C. vatandaşı olan adaylar denklik belgesinin aslı veya resmi onaylı örneği.

7. Mezuniyeti esas teşkil eden genel akademik başarı not ortalamasını içeren Transkript belgesi: Aslı veya onaylı örneği, Yüksek lisans için Lisans, Doktora için Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgeleri e-devlet üzerinden alınabilir.

8. ALES sonuç belgesi: ALES sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir. Tüm lisansüstü programlar için en az 55 puan ancak Endüstri Mühendisliği yüksek lisans ve doktora, 70 puan, Gıda Mühendisliği yüksek lisans 60 doktora 65 şartı aranmaktadır.

9. Yabancı dil sonuç belgesi: Geçerlilik süresi 5 yıldır. Yabancı dil belgesi ön koşulunda ilgili Anabilim Dalı tarafından önerilen programlar haricinde yüksek lisans için aranmaz. Doktora için asgari 55 yabancı dil puan şartı aranmaktadır. ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan almış olmak.

10. Nüfus Cüzdanı, Kimlik Kartı Fotokopisi: 1 adet

11. Fotoğraf: 1 adet vesikalık fotoğraf

12. Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesinin Fotokopisi: Yoklama yaptırdıktan sonra e-devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alınacak olan Askerlik Durum Belgesi. (Yoklama yaptırmadan belge getirenlerin askerlik ertelemesi yapılamamaktadır.)

13. YEE veya TÖMER Belgesi: Yabancı Uyruklu adayların, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Uludağ Üniversitesi dil merkezi (ULUTÖMER) veya Yunus Emre Enstitüsü (YEE) veya Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belge getirmeleri gerekmektedir (Türkiye’den mezun olanlar hariç). C1 belgesi olmayan adaylara bu belgeyi temin edebilmeleri için 1 yıl süre tanınmaktadır. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz. Türkçe hazırlık sınavından başarılı olmak için azami süre 2 (iki) yıldır.

14. Pasaport Fotokopisi: Yabancı uyruklu adaylar için.

15. Pasaportun Türkçe tercümesi: Yabancı uyruklu adaylar için.

16. Transkriptin Türkçe tercümesi: Yabancı uyruklu adaylar için.

17. Diplomanın Türkçe tercümesi: Yabancı uyruklu adaylar için.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [24-Eyl-2021]

Duyuru Görüntüleme : [8.378]