BUÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) SINAV FORMU

LİSANSÜSTÜ SINAVLARIN  1 ŞUBAT 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN GOOGLE-MEET ÜZERİNDEN ÇEVRİMİÇİ (ON-LİNE) OLARAK YAPILMASINA DAİR İLKELER:

  1. Danışman tarafından hazırlanarak önerilen sınavın; sınav jüri öneri formu, sınav tarihi, saati ve Google-meet adresi sınav tarihinden en az 15 gün önce Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından UDOS ile Enstitüye bildirilmelidir. Google-meet yolu ile toplantı tanımlanması hususunda gerekli bilgiler (http://www.uludag.edu.tr/duyuru/view/17661/google-meet-kullanici-kilavuzu-ogretim-elemanlari, http://www.uludag.edu.tr/oidb/duyuru/ view?id=17657&title= ogrencilerin-google-meet-toplantilarina-katilmak-icin-izlemesi-gereken-islem-basamaklari) ilgili linklerde yer almaktadır.
  2. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilerek onaylanan çevrimiçi sınavın davet bilgileri Danışman tarafından gerçekleştirilir. Bu aşamada Enstitü öğrenci işleri e-mail adresine (fenbilogis@uludag.edu.tr) de davet gönderilmesi ve her sınavda bir idari personelin bulunması gerekliliği mevcuttur. Onaylanan sınav formlarının Anabilim dalı internet sayfasından sınavdan önce ilan edilmesi gerekmektedir. Enstitü Yönetim Kurulu kararı İle onay alınmadan yapılandırılarak gerçekleştirilen sınavlar geçersiz sayılacaktır.
  3. Yüksek Öğretim Kurulu Lisansüstü yönetmelik Madde 9-5* ve Madde 19** gereği sınavlar dinleyiciye açık olarak gerçekleştirilmelidir. Dinleyici olarak katılım talebinde bulunulması durumunda çevrimiçi sınava kabul yapılmalıdır.  Sınav tarihi, saati ve Google-meet adresi  bilgilerinin sınav tarihinden en az 1 hafta önce Anabilim Dalı web sayfasında ilan edilmesi önerilmektedir. İlgili duyuru Enstitü öğrenci işleri ofisi tarafından Enstitü web sayfasında da yayınlanacaktır.
  4. Çevrimiçi gerçekleştirilen sınavların mutlak kaydedilmesi gerekmektedir. Sınav kaydının yer aldığı DVD/usb örneğinin ve jüri tarafından ISLAK İMZALI olarak oluşturulan sınav evraklarının 10 gün içinde Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından UDOS üzerinden Enstitüye iletilmesi gereklidir. Kaydın bir örneğinin Danışman tarafından, bir örneğinin Anabilim dalı başkanlığı tarafından arşivlenmesi gereklidir. Kayıt dosyasının isimlendirilmesinde anabilim dalı adı_program adı_ sınav türü_öğrenci adı soyadı_tarih sırası dikkate alınmalıdır.

örn 1: tekstilmuhendisligi_doktora_yeterlik_adi_soyadi_04_01_2020

örn 2: tekstilmuhendisligi_YL_tez_savunma_yeterlik_adi_soyadi_04_01_2020

örn 3: tekstilmuhendisligi_Doktora_tez_savunma_adi_soyadi_04_01_2020

 

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

*Tezin sonuçlanması MADDE 9

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

**Yeterlik sınavı MADDE 19

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

BUÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) SINAV FORMUNA BURADAN ULAŞABİLRİSİNİZ. 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [18-Oca-2021 17:32]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [18-Oca-2021 17:36]

Duyuru Görüntüleme : [1.617]