Komisyonlar

                                                                 ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ YÖNETİM ORGANİZASYONU

 

                                                                                                   Bölüm Başkanı

                                                                                              Prof. Dr. İbrahim AK

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Önder CANBOLAT

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan KARSLIOĞLU KARA

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu

ZİDEK Akreditasyon Komisyonu

Yatay Geçiş, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Komisyonu

Mezuniyet Komisyonu

Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonu

Hayvancılık Birim Komisyonu

Laboratuvar Komisyonu

Zootekni Bölümü Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

 

Kalite ve Sürekli İyileştirme Komisyonu

Uygulamalı Eğitim Komisyonu

Dış İlişkiler ve Uluslararasılaşma Komisyonu

Tasarım Dersi Komisyonu

Bölüm Faaliyet Raporlarını Hazırlama Komisyonu

Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

Bölüm Tanıtımı ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

 

EK-1: Zootekni Bölümü Komisyon ve Diğer Üyelikler

 

A.1. Eğitim-Öğretim Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Önder Canbolat 

Prof. Dr. Hasan Ülker

Üye: Prof. Dr. Yasemin Öner

Üye: Doç. Dr. Bilgehan Yılmaz Dikmen

Üye: Doç. Dr. Serdar Duru

Yedek Üye: Prof. Dr. Cengiz Elmacı

Yedek Üye: Prof. Dr. Mehmet Koyuncu

 

A2. Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu

Başkan: Prof. Dr. İbrahim Ak

Üye: Doç. Dr. Serdar Duru (Koordinatör)

Üye: Prof. Dr. Aydın İpek

Üye: Prof. Dr. Yasemin Öner

Yedek Üye: Prof. Dr. Cengiz Elmacı

Yedek Üye: Prof. Dr. İsmail Filya

 

A.3. ZİDEK Akreditasyon Komisyonu

Başkan: Prof. Dr. İbrahim Ak

Üye: Doç. Dr. Önder Canbolat (Koordinatör)

Üye: Prof. Dr. Yasemin Öner (Koordinatör Yrd.)

Üye: Doç. Dr. Bilgehan Yılmaz Dikmen (Koordinatör Yrd.)

Üye: Doç. Dr. Arda Sözcü (Koordinatör Yrd.)

Üye: Doç. Dr. Serdar Duru

Üye: Doç. Dr. Ekin Sucu

Üye: Dr. Öğr. Üyesi. Nurcan Karslıoğlu Kara

Üye: Araş. Gör. Dr. Süleyman Can Baycan

Üye: Araş. Gör. Dr. Ömer Şengül

Üye: Araş. Gör. Merve Gündüz

 

A.4. Kalite ve Sürekli İyileştirme Komisyonu

Başkan: Prof. Dr. İbrahim Ak

Üye: Prof. Dr. Yasemin Öner

Üye: Prof. Dr. İsmail Filya

Üye: Doç. Dr. Önder Canbolat 

Üye: Doç. Dr. Serdar Duru

Üye: Araş. Gör. Dr. Ömer Şengül

Üye: Araş. Gör. Merve Gündüz

Üye: Talha Erdoğdu (Öğrenci Temsilcisi)

Yedek Üye: Doç. Dr. Şeniz Öziş Altınçekiç

Yedek Üye: Dr. Öğr. Üyesi. Nurcan Karslıoğlu Kara

 

A.5. Yatay Geçiş, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Şeniz Öziş Altınçekiç

Üye: Doç. Dr. Arda Sözcü

Üye: Doç. Dr. Serdar Duru 

Yedek Üye: Prof. Dr. İsmail Filya

Yedek Üye: Prof. Dr. Hasan Ülker

 

A.6. Mezuniyet Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Arda Sözcü 

Üye: Doç. Dr. Şeniz Öziş Altınçekiç

Üye: Doç. Dr. Önder Canbolat

Yedek Üye: Doç. Dr. Serdar Duru

Yedek Üye: Doç. Dr. Bilgehan Yılmaz Dikmen

 

A.7. Uygulamalı Eğitim Komisyonu

Başkan: Prof. Dr. İbrahim Ak 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi. Nurcan Karslıoğlu Kara (Koordinatör)

Üye: Doç. Dr. Şeniz Öziş Altınçekiç

Üye: Araş. Gör. Dr. Ömer Şengül

Üye: Araş. Gör. Merve Gündüz

Yedek Üye: Prof. Dr. İbrahim Çakmak

Yedek Üye: Araş. Gör. Dr. Süleyman Can Baycan

 

A.8. Dış İlişkiler ve Uluslararasılaşma Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Ekin Sucu

Üye: Prof. Dr. İbrahim Çakmak

Üye: Prof. Dr. Yasemin Öner

Üye: Prof. Dr. Arda Sözcü 

Yedek Üye: Prof. Dr. İsmail Filya

Yedek Üye: Prof. Dr. Cengiz Elmacı

 

A.9. Tasarım Dersi Komisyonu

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi. Nurcan Karslıoğlu Kara

Üye: Prof. Dr. Yasemin Öner

Üye: Doç. Dr. Bilgehan Yılmaz Dikmen

Üye: Doç. Dr. Şeniz Öziş Altınçekiç

Üye: Araş. Gör. Dr. Ömer Şengül

Yedek Üye: Prof. Dr. Aydın İpek

Yedek Üye: Doç. Dr. Ekin Sucu

 

A.10. Bölüm Faaliyet Raporlarını Hazırlama Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Ekin Sucu

Üye: Doç. Dr. Şeniz Öziş Altınçekiç

Üye: Üye: Dr. Öğr. Üyesi. Nurcan Karslıoğlu Kara

Üye: Araş. Gör. Dr. Ömer Şengül

Yedek Üye: Prof. Dr. Mehmet Koyuncu

Yedek Üye: Prof. Dr. İsmail Filya

 

A.11. Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

Başkan: İbrahim Ak

Üye: Doç. Dr. Bilgehan Yılmaz Dikmen (Koordinatör)

Üye: Doç. Dr. Serdar Duru

Üye: Doç. Dr. Arda Sözcü

Dr. Öğr. Üyesi. Nurcan Karslıoğlu Kara

Yedek Üye: Prof. Dr. Mehmet Koyuncu

Yedek Üye: Prof. Dr. İsmail Filya

 

A.12. Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonu

Başkan: Prof. Dr. İbrahim Ak

Üye: Prof. Dr. Aydın İpek (Koordinatör)

Üye: Prof. Dr. Yasemin Öner

Üye: Prof. Dr. Mehmet Koyuncu

Üye: Prof. Dr. Hasan Ülker

Üye: Prof. Dr. İbrahim Çakmak

Yedek Üye: Prof. Dr. İsmail Filya

Yedek Üye: Prof. Dr. Cengiz Elmacı

 

A13. Hayvancılık Birim Komisyonu

Başkan: Prof. Dr. İbrahim Ak

Üye: Prof. Dr. Aydın İpek

Üye: Prof. Dr. Mehmet Koyuncu

Üye: Prof. Dr. İbrahim Çakmak

Üye: Doç. Bilgehan Yılmaz Dikmen

Üye: Arş. Gör. Dr. Ömer Şengül

Yedek Üye: Prof. Dr. Hasan Ülker

Yedek Üye: Araş. Gör. Merve Gündüz

 

A.14. Laboratuvar Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Önder Canbolat

Üye: Prof. Dr. Cengiz Elmacı

Üye: Prof. Dr. Aydın İpek

Üye: Prof. Dr. Mehmet Koyuncu

Üye: Prof. Dr. İbrahim Çakmak

Yedek Üye: Prof. Dr. İsmail Filya

Yedek Üye: Prof. Dr. Hasan Ülker

 

A.15. Bölüm Tanıtımı ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi. Nurcan Karslıoğlu Kara

Üye: Prof. Dr. Yasemin Öner 

Üye: Doç. Dr. Bilgehan Yılmaz Dikmen

Üye: Doç. Dr. Arda Sözcü

Üye: Araş. Gör. Dr. Ömer Şengül

Üye: Araş. Gör. Merve Gündüz

Üye: Araş. Gör. Dr. Süleyman Can Baycan

Üye: Yedek Üye: Doç. Dr. Ekin Sucu

Yedek Üye: Doç. Dr. Serdar Duru

 

A.16. İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Serdar Duru

Üye: Prof. Dr. Aydın İpek

Üye: Prof. Dr. Hasan Ülker

Üye: Doç. Dr. Ekin Sucu

Yedek Üye: Prof. Dr. Mehmet Koyuncu

Yedek Üye: Prof. Dr. İbrahim Çakmak

 

A.17. Zootekni Bölümü Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Başkan: Prof. Dr. İbrahim Ak

Üye: Doç. Dr. Önder Canbolat

Üye: Doç. Dr. Arda Sözcü

 

B. Koordinatörlükler

B.1. ZİDEK Akreditasyon koordinatörü: Doç. Dr. Önder Canbolat

B.2. Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Önder Canbolat

B.3. Erasmus, Farabi ve Mevlana koordinatörü: Doç. Dr. Ekin Sucu

 

 

C. Sorumluluklar

C.1. Zootekni Bölümü Laboratuvarları Sorumluları

Yemler ve Hayvan Besleme Laboratuvarı: Doç. Dr. Önder Canbolat

Yem Mikrobiyolojisi Laboratuvar: Doç. Dr. Ekin Sucu

Kanatlı Hayvancılık Laboratuvarı: Prof. Dr. Aydın İpek

Hayvan Yetiştirme Laboratuvarı: Prof. Dr. Mehmet Koyuncu

Genomik Varyasyon Laboratuvarı: Prof. Dr. Cengiz Elmacı

Arıcılık Laboratuvarı: Prof. Dr. İbrahim Çakmak

 

C.2. Araştırma, Uygulama ve Üretim Birimi Sorumluları

Sığırcılık Birimi: Doç. Dr. Önder Canbolat

Koyun-Keçi Birimi: Prof. Dr. Mehmet Koyuncu

Tavukçuluk Birimi: Prof. Dr. Aydın İpek

Devekuşu Birimi: Doç. Dr. Bilgehan Yılmaz Dikmen

Arıcılık Birimi: Prof. Dr. İbrahim Çakmak

Yem Üretim Birimi: Doç. Dr. Önder Canbolat

 

Komisyon ve Diğer Kurullar

Üye

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Doç. Dr. Önder Canbolat 

Uygulamalı Eğitim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi. Nurcan Karslıoğlu Kara

Alt Yayın Komisyonu

Doç. Dr. Ekin Sucu

Sosyal İlişkiler ve Etkinlikler Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi. Nurcan Karslıoğlu Kara

Bilimsel Araştırma Projeleri Satın Alma Muayene Komisyonu

Doç. Dr. Ekin Sucu

Organik Tarım Komisyonu

Prof. Dr. İbrahim Ak

Envanter Komisyonu

Doç. Dr. Şeniz Öziş Altınçekiç

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Ekin Sucu

Farabi Koordinatörü

Doç. Dr. Ekin Sucu

Mevlana Koordinatörü

Doç. Dr. Ekin Sucu

Bologna Koordinatörü

Doç. Dr. Önder Canbolat

Fakülte Stratejik Planlama ve Performans Bütçe Kurulu

Doç. Dr. Arda Sözcü

Canlı Hayvan Fiyat Takdir Komisyonu

Doç. Dr. Serdar Duru

Canlı Taşınır Öldüğünde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Komisyonu

Doç. Dr. Önder Canbolat

Laboratuvar Güvenliği Komisyonu

Doç. Dr. Ekin Sucu

Dekanlık Akreditasyon Kurulu

Doç. Dr. Önder Canbolat

Fakülte Kalite Komisyonu

Doç. Dr. Önder Canbolat

Üniversite Tanıtımı Fakülte Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Karslıoğlu Kara

FreeMover Koordinatörü

Doç. Dr. Arda Sözcü

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [28-Haz-2022 13:44]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [13-Oca-2023 08:57]

İçerik Görüntüleme : [1.191]