Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Fakülte Komisyonları

<
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi 16059 Görükle Kampüsü/ Nilüfer / BURSA | Tel: 0 224 294 14 00-01 | Faks: 0 224 294 14 02
  FAKÜLTE KOMİSYONLARI
  ZİRAAT FAKÜLTESİNDE KURULAN KOMİSYONLAR    
  4207 SAYILI KANUN UYARINCA GÖREVLİ PERSONEL 
Prof. Dr. Ercan ŞİMŞEK                 (İdari Yaptırım kararı uygulamak)  
Doç. Dr. Şule TURHAN                 (İdari Yaptırım kararı uygulamak)  
Asil Üyeler                                     Yedek Üyeler 
Prof. Dr. Ayşen UZUN                    Prof. Dr. Ramazan DOĞAN        A Blok 
Prof. Dr. Erdoğan BARUT              Doç. Dr. Himmet TEZCAN          B Blok 
Prof. Dr. Ercan ŞİMŞEK                 Prof. Dr. Ali VARDAR                 C Blok 
Doç. Dr. Şule TURHAN                 Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK          D Blok 
Dr. Fevzi ÇAKMAK                        Zafer SONÇAN                           TUAM 
Mehmet DOĞAN                            Hatice KORKMAZ                       Dekanlık 
  AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ ÖN İNCELEME HEYETİ
  BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 
Prof. Dr. Erdoğan BARUT ( Bölüm Başkanı )
 Prof. Dr. H. Özkan SİVRİTEPE 
Doç. Dr. Ahmet İPEK 
  BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ 
Prof. Dr. Ümit ARSLAN ( Bölüm Başkanı )
Prof. Dr. İsmail Alper SUSURLUK 
Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL
  BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
Prof. Dr. Ali Osman DEMİR ( Bölüm Başkanı )
Prof. Dr. Kemal Sulhi GÜNDOĞDU 
Doç. Dr. Ferhat KURTULMUŞ 
  GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
Prof. Dr. Ömer Utku ÇOPUR ( Bölüm Başkanı )
Doç. Dr. Vildan UYLAŞER
Doç. Dr. Yasemin ŞAHAN 
  PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Murat ZENCİRKIRAN ( Bölüm Başkanı )
Doç. Dr. Aysun ÇELİK 
Araş. Gör. Dr. Elvan ENDER 
  TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 
Prof. Dr. Hasan VURAL ( Bölüm Başkanı )
Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK 
  TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 
Prof. Dr. Esvet AÇIKGÖZ ( Bölüm Başkanı )
Doç. Dr. Emine BUDAKLI ÇARPICI 
  TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ 
Prof. Dr. Haluk BAŞAR ( Bölüm Başkanı ) 
 
Yrd. Doç. Dr. Barış Bülent AŞIK 
  ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ 
Prof. Dr. İbrahim AK ( Bölüm Başkanı )
Yrd. Doç. Dr. Ekin SUCU 
Öğr. Gör. Dr. Önder CANBOLAT 
  ALT YAYIN KOMİSYONU 
Başkan Doç. Dr. Hakan ÇELİK  
Üye Doç.Dr.Tolga TİPİ
Üye Doç. Dr. Asuman CANSEV 
Üye Doç. Dr. Hayrettin KUŞÇU  
Üye Yrd.Doç.Dr.Ayşegül KUMRAL
Üye Yrd.Doç.Dr.Kadir İLHAN
Üye Yrd.Doç.Dr.Ekin SUCU
Üye Araş.Gör.Dr.Gamze BAYRAM
Üye Araş. Gör. Dr. Elvan ENDER   
Üye Araş.Gör.Ekin Ulaş KARAATA
Üye Araş.Gör.Sencer ÖZTÜFEKÇİ
  ATAMA KRİTERLERİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 
Başkan Prof. Dr. Uğur BİLGİLİ 
Üye Prof. Dr. Köksal YAĞDI 
Üye Prof. Dr. Ercan ŞİMŞEK  
Üye Prof. Dr. Ümran ERTÜRK       
Üye Prof. Dr. Ali VARDAR     
Yedek Üye Prof. Dr. Ayşen UZUN  
Yedek Üye Prof. Dr. O. Barış KOVANCI   
  BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATIN ALMA MUAYENE KOMİSYONU
Başkan Doç. Dr. Halil ÜNAL
Üye Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KUMRAL  
Üye İlgili Proje Yürütücüsü
Yedek Üye Doç. Dr. Emine BUDAKLI ÇARPICI 
  BİRİM KALİTE KOMİSYONU 
Başkan Prof. Dr. Uğur BİLGİLİ  
Üye Prof. Dr. Ali VARDAR 
Üye Prof. Dr. Ö. Akgün KARABULUT 
Üye Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ 
Üye Doç. Dr. N. Alper KUMRAL 
Üye Doç. Dr. C. Ece TAMER
  BÖLÜM MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ KOMİSYONU
  BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Doç.Dr. Ahmet İPEK (Başkan)
Doç. Dr. Cevriye MERT
Doç. Dr. Asuman CANSEV
  BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ümit ARSLAN (Başkan)
Doç. Dr. Himmet TEZCAN
Doç. Dr. N. Sema GENÇER
  BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ali VARDAR (Başkan)
Doç. Dr. Selçuk ARSLAN
Doç. Dr. Burak Nazmi CANDOĞAN
  GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Yasemin ŞAHAN(Başkan)
Doç. Dr. Lütfiye YILMAZ ERSAN
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KUMRAL
  TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hasan VURAL (Başkan)
Doç. Dr. Tolga TİPİ
Doç. Dr. Şule TURHAN
  TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr.İlhan TURGUT (Başkan)
Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ
Araş. Gör. Emre ŞENYİĞİT
  TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Yrd. Doç. Dr. M. Sabri DİRİM (Başkan)
Araş. Gör. Dr. Serhat GÜREL
Araş. Gör. Günsu BARIŞIK KAYIN
  ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Yrd. Doç. Dr. Serdar DURU(Başkan)
Doç. Dr. Yasemin ÖNER
Öğr. Gör. Dr. Önder CANBOLAT
  BÖLÜM STAJ KOMİSYONU
  BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Erdoğan BARUT (Başkan)
Prof. Dr. Ümran ERTÜRK
Doç. Dr. Nuray AKBUDAK
  BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ümit ARSLAN (Başkan)
Doç. Dr. N. Sema GENÇER
Doç. Dr. N. Alper KUMRAL
  BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ali Osman DEMİR (Başkan)
Yrd. Doç. Dr.Müge KİRMİKİL
Araş. Gör. Dr. Aslı AYHAN ARSLAN 
Araş. Gör. Seyit UĞUZ
  GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KUMRAL
Yrd. Doç. Dr. Sine ÖZMEN TOĞAY
Araş. Gör. Gökşen GÜLGÖR
Araş. Gör. Azime ÖZKAN KARABACAK
Araş. Gör. Ertürk BEKAR
  TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hasan VURAL ( Başkan )
Öğr. Gör. Mustafa AKSÜYEK
Araş. Gör. Özlem TURAN
  TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Esvet AÇIKGÖZ (Başkan)
Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ
Araş. Gör. Dr. Gamze BAYRAM
Araş. Gör. Emre ŞENYİĞİT
  TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Haluk BAŞAR (Başkan)
Doç. Dr. Hakan ÇELİK
Araş. Gör. Dr. Serhat GÜREL
  ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. İbrahim AK (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Serdar DURU
Araş. Gör. Süleyman Can.BAYCAN
  CANLI HAYVAN FİYAT TAKDİR KOMİSYONU 
Başkan Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK 
Üye Yrd. Doç. Dr. Serdar DURU 
Üye Dr. Fevzi ÇAKMAK 
Üye Hüseyin YERLİKAYA 
Üye Arif İLMAZ 
  CANLI TAŞINIR ÖLDÜĞÜNDE KAYITTAN DÜŞME TEKLİF VE ONAY KOMİSYONU 
Yrd. Doç. Dr. Serdar DURU 
Dr. Fevzi ÇAKMAK 
Vet. Hek. Hüseyin YERLİKAYA 
  DEKANLIK AKREDİTASYON KURULU
Başkan Prof. Dr. Ali VARDAR         
Üye Doç. Dr. Vildan UYLAŞER                   Gıda Mühendisliği Bölümü
Üye Doç. Dr. Ahmet İPEK                            Bahçe Bitkileri     
Üye Doç. Dr. Hakan ÇELİK                         Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
Üye Doç. Dr. Şule TURHAN                        Tarım Ekonomisi 
Üye Doç. Dr. N. Alper KUMRAL                   Bitki Koruma 
Üye Doç. Dr. Yasemin ÖNER                      Gıda Mühendisliği
Üye Doç. Dr. Emine BUDAKLI ÇARPICI     Tarla Bitkileri 
Üye Doç. Dr. İlker KILIÇ                               Biyosistem Mühendisliği
Üye Yrd. Doç. Dr. Nilüfer SEYİDOĞLU AKDENİZ    Peyzaj Mimarlığı    
  DÖNER SERMAYE GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ 
Mehmet DOĞAN ( Fakülte Sekreteri )
  DÖNER SERMAYE HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ 
Hasan Keydar ALACA 
Sebatin YAVUZ 
Coşgun KOYUN
Zafer SONÇAN 
  DÖNER SERMAYE MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİ 
Mümin DRAMA
Hasan YILMAZ 
  DÖNER SERMAYE PİYASA ARAŞTIRMASI GÖREVLİLERİ 
Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK 
Hasan Keydar ALACA 
Coşgun KOYUN   
  DÖNER SERMAYE SATINALMA KOMİSYONU 
Başkan Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK 
Üye Mehmet DOĞAN ( Gerçekleştirme Görevlisi )   
Üye Fahri DURMAZ   ( Dön. Ser. İş. Müd. ) 
Üye Ayşe İLGÜN ( Has. Müd. Yard. ) 
Üye Dr. Fevzi ÇAKMAK 
Yedek Üye Doç. Dr. Himmet TEZCAN 
Yedek Üye Doç. Dr. M. Ali TURAN 
Yedek Üye Ünal ÖZDEN 
Yedek Üye Hasan Keydar ALACA 
Yedek Üye Hüseyin YERLİKAYA
  DÖNER SERMAYE SATINALMA MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU   
Başkan Prof. Dr. Ümran ERTÜRK 
Üye Yrd. Doç. Dr. B. Bülent AŞIK 
Üye İlgili Bölümden Bir Öğretim Üyesi 
Yedek Üye Prof. Dr. Ali VARDAR 
Yedek Üye Prof. Dr. Ümit ARSLAN 
Yedek Üye İlgili Bölümden Bir Öğretim Üyesi
  DÖNER SERMAYE SATIŞ KOMİSYONU 
Başkan Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK 
Üye Mehmet DOĞAN ( Gerçekleştirme Görevlisi )   
Üye Fahri DURMAZ   ( Dön. Ser. İş. Müd. ) 
Üye Muhsin ARSLAN ( Saymanlık Müd. )
Üye Dr. Fevzi ÇAKMAK 
Yedek Üye Doç. Dr. Himmet TEZCAN 
Yedek Üye Doç. Dr. M. Ali TURAN 
Yedek Üye Ünal ÖZDEN 
Yedek Üye Zerrin ÇETİN 
Yedek Üye Hüseyin YERLİKAYA
  DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MUTEMEDİ  
Hasan Keydar ALACA  
  DÖNER SERMAYE TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ 
Arif İLMAZ 
  EĞİTİM – ÖĞRETİM KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Ali VARDAR 
Üye Prof. Dr. Mehmet SİNCİK 
Üye Doç. Dr. Himmet TEZCAN 
Üye Doç. Dr. Ş. Tülin AKKAYA ASLAN   
Üye Doç. Dr. Tolga TİPİ
Üye Doç. Dr. Ahmet İPEK 
Üye Doç. Dr. Hakan ÇELİK 
Üye Doç. Dr. Yasemin ÖNER
Üye Doç. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT
  ENVANTER KOMİSYONU
Başkan Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK 
Üye Prof. Dr. Ümran ERTÜRK 
Üye Prof. Dr. Ali VARDAR 
Üye Prof. Dr. Mehmet SİNCİK
Üye Doç. Dr. Tolga TİPİ 
Üye Doç. Dr. Lütfiye YILMAZ ERSAN    
Üye Yrd. Doç. Dr. Serdar DURU 
  FAKÜLTE  STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS BÜTÇE KURULU
Başkan Prof. Dr. Ali VARDAR
Üye Prof. Dr. İlhan TURGUT
Üye Prof. Dr. Ümran ERTÜRK
Üye Doç. Dr. Erkan YASLIOĞLU  
Üye Doç. Dr. N. Sema GENÇER  
Üye Doç. Dr. Vildan UYLAŞER 
Üye Doç. Dr. Tolga TİPİ 
Üye Doç. Dr. Zeynal TÜMSAVAŞ 
Üye Yrd. Doç. Dr. Ekin SUCU 
Üye Dr. Fevzi ÇAKMAK 
Üye Mehmet DOĞAN
  FARABİ  KOORDİNATÖRLERİ 
Doç. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT  ( Fakülte Koordinatörü ) 
Prof. Dr. K. Sulhi GÜNDOĞDU 
Prof. Dr. Meryem İPEK 
Prof. Dr. İ. Alper SUSURLUK         
Doç. Dr. Tolga TİPİ 
Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ
Yrd. Doç. Dr. B. Bülent AŞIK    
Yrd. Doç. Dr. Ekin SUCU          
  FİYAT TAKDİR KOMİSYONU ÜYELERİ : 
Başkan Prof. Dr. Mihriban KORUKLUOĞLU 
Üye Prof. Dr. Ercan ŞİMŞEK   
Üye Necmiye BAYRAK ( Taşınır Kayıt Yetkilisi ) 
  KAYITTAN DÜŞME KOMİSYONU ÜYELERİ        
Başkan Prof. Dr. Ali VARDAR                    
Üye Mehmet DOĞAN                         
TKY Necmiye BAYRAK       
Yedek Başkan Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK 
Yedek Üye  Hatice KORKMAZ 
Yedek TKY Arif İLMAZ                    
  LABORATUVAR GÜVENLİĞİ KOMİSYONU 
Başkan Prof. Dr. Ali VARDAR 
Üye Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK 
Üye Doç. Dr. Hakan ÇELİK 
Üye Doç. Dr. Yasemin ŞAHAN
Üye Doç. Dr. Emine BUDAKLI ÇARPICI 
Üye Yrd. Doç. Dr. Ekin SUCU 
  LLP/ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ 
Doç. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT  ( Fakülte Koordinatörü ) 
Prof. Dr. K. Sulhi GÜNDOĞDU 
Prof. Dr. Meryem İPEK 
Prof. Dr. İ. Alper SUSURLUK         
Doç. Dr. Tolga TİPİ 
Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZSOY         
Yrd. Doç. Dr. Ekin SUCU          
  MEVLANA KOORDİNATÖRLERİ
Prof. Dr. Orkun Barış KOVANCI ( Fakülte Koordinatörü)
Doç. Dr. Ahmet İPEK
Doç. Dr. Murat Ali TURAN
Prof. Dr. Orkun Barış KOVANCI
Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK
Doç. Dr. Yasemin ÖNER
Doç. Dr. Lütfiye YILMAZ ERSAN
Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ
Doç. Dr. Burak Nazmi CANDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer SEYİDOĞLU AKDENİZ
  MEZUNİYET KOMİSYONU
  BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ahmet İPEK (Başkan)
Doç. Dr. Cevriye MERT
Doç. Dr. Asuman CANSEV
  Yedek Üyeler
Prof. Dr. Meryem İPEK
Prof. Dr. Ümran ERTÜRK
Doç. Dr. Mehmet ÖZGÜR
  BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Himmet TEZCAN (Başkan)
Doç. Dr. N. Sema GENÇER
Doç. Dr. N. Alper KUMRAL
  Yedek Üyeler
Prof. Dr. İ. Alper SUSURLUK  
Yrd. Doç. Dr. Kadir İLHAN
Prof. Dr. O. Barış KOVANCI
  BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ercan ŞİMŞEK (Başkan)
Doç. Dr. Nazmi İZLİ
Yrd. Doç. Dr. Müge KİRMİKİL
  Yedek Üyeler
Doç. Dr. Ferhat KURTULMUŞ
Doç. Dr. Burak Nazmi CANDOĞAN
Doç. Dr. Hayrettin KUŞÇU 
  GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ozan GÜRBÜZ (Başkan)
Doç. Dr. Tülay ÖZCAN
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KUMRAL
  Yedek Üyeler
Yrd. Doç. Dr. Sine ÖZMEN  TOĞAY
Araş. Gör. Dr. Senem SUNA
Araş. Gör. Dr. Gülşah ÖZCAN SİNİR
  TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hasan VURAL (Başkan)
Doç. Dr. Sertaç DOKUZLU
Doç. Dr. Şule TURHAN
  Yedek Üyeler
Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK
Doç. Dr. Tolga TİPİ
Yrd. Doç. Dr. İ. Bülent GÜRBÜZ
  TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Emine BUDAKLI ÇARPICI (Başkan)
Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ
Araş. Gör. Dr. Gamze BAYRAM
  Yedek Üyeler
Prof. Dr. Ayşen UZUN
Prof. Dr. Ramazan DOGAN
Doç. Dr. Oya KAÇAR
  TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Haluk BAŞAR (Başkan )
Yrd. Doç. Dr. Sabri DİRİM
Araş. Gör. Dr. Serhat GÜREL
  Yedek Üyeler
Doç. Dr. Zeynal TÜMSAVAŞ
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZSOY
Yrd. Doç. Dr. B. Bülent AŞIK
  ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Yrd. Doç. Dr. Serdar DURU (Başkan)
Doç. Dr. Yasemin ÖNER 
Öğr. Gör. Dr. Önder CANBOLAT
  Yedek Üyeler
Doç. Dr. Bilgehan YILMAZ DİKMEN
Araş. Gör. Dr. Şeniz ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ
Araş. Gör. Dr. Nurcan KARSLIOĞLU KARA
  MEZUNLAR KOMİSYONU
  BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 
Doç. Dr. Cevriye MERT (Başkan)
Doç. Dr. Asuman CANSEV
Araş. Gör. Nezih Erem GÜLSOYLU 
  BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ 
Prof. Dr. O. Barış KOVANCI (Başkan )
Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL
Yrd. Doç. Dr. Kadir İLHAN
  BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
Doç. Dr. Şerife Tülin AKKAYA ASLAN (Başkan)
Doç. Dr. Ferhat KURTULMUŞ 
Doç. Dr. Hayrettin KUŞÇU 
  GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
Doç. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT (Başkan)
Doç. Dr. Yasemin ŞAHAN 
Araş. Gör. Gülşah ÖZCAN SİNİR
  TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 
Prof. Dr. Hasan VURAL (Başkan)
Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK 
Doç. Dr. Şule TURHAN
  TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 
Doç. Dr. Emine BUDAKLI ÇARPICI (Başkan)
Araş. Gör. Dr. Gamze BAYRAM
Araş. Gör. Emre ŞENYİĞİT
Araş. Gör. Fikret YÖNTER
  TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ 
Yrd. Doç. Dr. Sabri DİRİM (Başkan ) 
Araş. Gör. Dr. Serhat GÜREL
Araş. Gör. Ekin Ulaş KARAATA
  ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ 
Doç. Dr. Yasemin ÖNER (Başkan )
Yrd. Doç. Dr. Serdar DURU 
Öğr. Gör. Dr. Önder CANBOLAT 
  ORGANİK TARIM BİRİMİ (ÜNİTESİ) KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. İbrahim AK
Üye Prof. Dr. İlhan TURGUT 
Üye Prof. Dr. İ. Alper SUSURLUK 
Üye Doç. Dr. Nuray AKBUDAK 
Üye Doç. Dr. Şule TURHAN 
Üye Doç. Dr. B. Nazmi CANDOĞAN 
Üye Yrd. Doç. Dr. B. Bülent AŞIK 
Üye Araş. Gör. Dr. Gülşah ÖZCAN SİNİR
  SATINALMA KOMİSYONU                    
Başkan Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK 
Üye Mehmet DOĞAN     (Fakülte Sekreteri)
  SATINALMA MUAYENE KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Ercan ŞİMŞEK  
Üye Prof. Dr. Mehmet SİNCİK 
Üye Doç. Dr. Ahmet İPEK 
Yedek Üye Yrd. Doç. Dr. Kadir İLHAN   
  SOSYAL İLİŞKİLER VE ETKİNLİKLER KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Ali VARDAR         ( Burslardan Sorumlu ) 
Üye Prof. Dr. O. Barış KOVANCI 
Üye Doç. Dr. Nuray AKBUDAK 
Üye Doç. Dr. Oya KAÇAR          ( Burslardan Sorumlu )
Üye Doç. Dr. Şule TURHAN
Üye Doç. Dr. Asuman CANSEV  ( Burslardan Sorumlu )
Üye Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ 
Üye Yrd. Doç. Dr. Bige İNCEDAYI  
Üye Yrd. Doç. Dr. Müge KİRMİKİL 
Üye Araş. Gör. Dr. Aslı AYHAN ARSLAN    
Üye Araş. Gör. Dr. Elvan ENDER 
Üye Araş. Gör. Günsu BARIŞIK KAYIN
Üye Araş. Gör. Arda SÖZCÜ 
  STAJ KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Ali VARDAR
Üye Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK 
Üye Doç. Dr. N. Sema GENÇER  
Üye Doç. Dr. Nuray AKBUDAK  
Üye Doç. Dr. Hakan ÇELİK  
Üye Doç. Dr. Yasemin ÖNER
Üye Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ  
Üye Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KUMRAL 
Üye Yrd. Doç. Dr. Müge KİRMİKİL 
Üye Öğr. Gör. Mustafa AKSÜYEK 
Üye Dr. Fevzi ÇAKMAK 
Üye Öğrenci İşlerinden Sorumlu Personel
  ÜRETİM PLANLAMA VE PAZARLAMA KOMİSYONU
Başkan Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK 
Üye Prof. Dr. İlhan TURGUT 
Üye Prof. Dr. Mihriban KORUKLUOĞLU 
Üye Prof. Dr. Ümran ERTÜRK
Üye Prof. Dr. Eşref IŞIK
Üye Doç. Dr. Himmet TEZCAN
Üye Doç. Dr. Sertaç DOKUZLU 
Üye Doç. Dr. M. Ali TURAN 
Üye Doç. Dr. Mehmet ÖZGÜR 
Üye Yrd. Doç. Dr. Serdar DURU 
Üye Dr. Fevzi ÇAKMAK 
  YURT DIŞI İLİŞKİLER KOMİSYONU                                            
Başkan Prof. Dr. Cumhur AYDINALP 
Üye Prof. Dr. O. Barış KOVANCI
Üye Doç. Dr. Tülay ÖZCAN  
Üye Doç. Dr. Ahmet İPEK                  
Üye Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KUMRAL  
  YURT DIŞI STAJI YABANCI DİL DEĞERLENDİRME SINAV KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Cumhur AYDINALP
Üye Prof. Dr. Orkun Barış KOVANCI
Üye Doç. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT
  YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU 
Asil Üye Prof. Dr. Ö. Akgün KARABULUT 
Yedek Üye Doç. Dr. N. Alper KUMRAL