Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

KURUL VE KOMİSYONLAR

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Ülgen GÜNAY

Prof. Dr. Ayşe SERBEST

Prof. Dr. İbrahim DOĞAN

Prof. Dr. Soner ALTUN

Prof. Dr. Mustafa OĞAN

Prof. Dr. G.Ece SOYUTEMİZ

Prof. Dr. Levent AYDIN

Prof. Dr. Kadir YEŞİLBAĞ

Prof. Dr. Hakan BİRİCİK

Doç. Dr. Esra BÜYÜKCANGAZ

Doç. Dr. Hıdır GENÇOĞLU

Yard. Doç. Dr.Füsun AK SONAT

 

 

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Ülgen GÜNAY

Prof. Dr. Levent AYDIN

Prof. Dr. Bayram ŞENLİK

Prof. Dr. İbrahim DOĞAN

Doç. Dr. Hıdır GENÇOĞLU

Doç. Dr. Gülnaz MECİTOĞLU

Yard. Doç. Dr.Hüseyin CİHAN

 

 

ÇİFTLİK ÜRETİM VE SAĞLIK KURULU

Doç. Dr. Abdülkadir ORMAN         (Başkan)

Doç. Dr. Göksen ÇEÇEN

Doç. Dr. Gülnaz YILMAZBAŞ MECİTOĞLU

Doç. Dr. Esra BÜYÜKCANGAZ

Yrd. Doç. Dr. Çağdaş KARA

Yrd. Doç. Dr. Zafer MECİTOĞLU

Araş. Gör. Dr. Selim ALÇAY

Raportör:  Doç. Dr. Ender GÜLEĞEN

 

 

KLİNİK BİLİMLER KOORDİNASYON KURULU

Doç. Dr. Ebru YALÇIN                     (Başkan)

Doç.Dr.Göksen ÇEÇEN                 (Başhekim)

Yard.Doç.Dr.Zafer MECİTOĞLU  (Başhekim Yard.)

Prof.Dr.Ayşe TOPAL

Prof. Dr. Hakan SAĞIRKAYA

Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK

Prof. Dr. Bayram ŞENLİK

Prof. Dr. Yavuz NAK

Doç. Dr. Ahmet AKKOÇ

Doç. Dr. Esra BÜYÜKCANGAZ

 

FAKÜLTE AKREDİTASYON  KURULU

Prof. Dr. Ülgen GÜNAY                     (Dekan)

Doç. Dr. Ebru YALÇIN                    (Dekan Yrd.)

Doç. Dr. Abdülkadir ORMAN          (Dekan Yrd.)

Prof. Dr. Ahmet GÜMEN                  (Başkan)

Prof. Dr. Kadir YEŞİLBAĞ

Doç. Dr. Göksen ÇEÇEN                (Başhekim)

Doç. Dr. Abdullah YALÇIN

Doç. Dr. Artun YIBAR

 

MEZUNLAR DANIŞMA KURULU

Vet. Hek. Dr. Mürsel BÜYÜKÇOBAN

Vet. Hek. Mehmet Akif ŞENYÜREK

Vet. Hek. Dr. Taner ÖNCEL

Uzm. Vet. Hek. Hıdır BAYÜLGEN

Vet. Hek. Sinan SAĞLAM

Vet. Hek. Dr. Serdar KARDEŞ

Vet. Hek. Derya ÇETİNKAYA

Vet. Hek. Ziver ŞAHİN

Dekan

Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı

Akreditasyon Kurulu Başkanı Ve Üyeleri

Bölüm Başkanları

Eğitimde En Fazla Ders Veren Dört Anabilim Dalı Başkanı

Araştırma Görevlisi Temsilcisi

Fakülte Öğrenci Temsilcisi

 

  

OBJEKTİF YAYIN KURULU

Doç. Dr. İlker ARICAN                   (Başkan)

Yard. Doç.Dr. Füsun AK SONAT

Araş. Gör. Dr. Bayram SÜZER

Araş. Gör. Muhammet DUMAN

 

SAYIM KURULU

Doç.Dr. Abdülkadir ORMAN     (Başkan)               

Sadrettin ÖZDEMİR                 (TKY)              

Erol YÖNGÜL                          (Üye)    

 

Doç. Dr. Ebru YALÇIN      (Yedek Başkan)

Yaşar ERTÜRK                 (Yedek Üye)                   

Selçuk URGANCI             (Yedek Üye)

 

DEĞER KURULU

Doç. Dr. Abdülkadir ORMAN        (Başkan)            

Sadrettin ÖZDEMİR                      (TKY)            

Yrd. Doç. Dr. Zafer MECİTOĞLU    (Üye)               

 

Doç. Dr. Hıdır GENÇOĞLU      (Yedek Başkan)

Yaşar ERTÜRK                        (Yedek Üye)

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin CİHAN   (Yedek Üye)

 

 

İŞVEREN DANIŞMA KURULU

Vet.Hek. Sinan SAĞLAM

Vet.Hek. Tekin AKIŞ

Vet.Hek.Dr. Figen KAHRAMAN

Uzm.Vet.Hek. Hıdır BAYÜLGEN

Vet.Hek.Dr. Yakup SAĞLIK

Şahin AYDEMİR

TJK Temsilcisi

Dekan

Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı

Akreditasyon Kurulu Başkanı ve Üyeleri

Bölüm Başkanları

Eğitimde En Fazla Ders Veren Dört Anabilim Dalı Başkanı

Araştırma Görevlisi Temsilcisi

Fakülte Öğrenci Temsilcisi

 

 

AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

Prof. Dr. Zekariya NUR                      (Başkan)

Prof. Dr. Ahmet GÜMEN                      

Prof. Dr. Serdal DİKMEN                  

   

MESLEKİ POLİTİKALAR ve SORUNLARI KOMİSYONU

Doç. Dr. Abdülkadir ORMAN         (Başkan)

Prof. Dr. Bayram ŞENLİK

Doç. Dr. Hıdır GENÇOĞLU

 

EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONU

Doç. Dr. Ebru YALÇIN                 (Başkan)

Prof. Dr. Ayşe SERBEST

Prof. Dr. Mustafa OĞAN

Prof. Dr. Gül Ece SOYUTEMİZ

Prof. Dr. İbrahim DOĞAN

Prof. Dr. Soner ALTUN

Doç. Dr. Ş.Şule CENGİZ

Doç. Dr. Gülnaz MECİTOĞLU

Doç. Dr. Hakan ÜSTÜNER

Fakülte Öğrenci Temsilcisi

 

YAYIN KOMİSYONU

Prof. Dr. Şevki Ziya COŞKUN        (Başkan)

Prof. Dr. Kadir YEŞİLBAĞ

Prof. Dr. Ayşegül EYİGÖR

 

 

YATAY GEÇİŞ VE STAJ KOMİSYONU

Prof. Dr. Ayşe SERBEST               (Başkan)

Prof. Dr. Berrin ZIK

Prof. Dr. Gülay DENİZ

Doç. Dr. Derya YEŞİLBAĞ

 

BURSLAR KOMİSYONU

Doç. Dr. Ebru YALÇIN                     (Başkan)

Prof. Dr. Nesrin ÖZFİLİZ

Prof. Dr. Gülay DENİZ

Doç. Dr. Nazmiye GÜNEŞ

Yard. Doç. Dr. Duygu UDUM KÜÇÜKŞEN

 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Zeki YILMAZ                   (Başkan)

Prof. Dr. Seran TEMELLİ

Prof. Dr. Ahmet GÜMEN

 

SOSYAL , SPORTİF ve KÜLTÜREL FAALİYETLER KOMİTESİ

Doç. Dr. Ebru YALÇIN                   (Başkan)

Prof. Dr. Bayram ŞENLİK

Doç. Dr. Murat CENGİZ

Doç. Dr. Esra BÜYÜKCANGAZ

Doç. Dr. Derya YEŞİLBAĞ

Doç. Dr. İlker ARICAN

Araş. Gör. Dr. Sabire PEKER

Araş. Gör. Muhammed DUMAN

Araş. Gör. Pınar ŞAHİNTÜRK

Araş. Gör. Eda Baldan ÖNER

Araş. Gör. Berk TOKER

 

MEZUNİYET KOMİSYONU

Doç. Dr. Murat CENGİZ                   (Başkan)

Doç. Dr. Hakan ÜSTÜNER

Doç. Dr. İlker ARICAN 

 

MUAYENE KABUL KOMİSYONU ( DÖNER SERMAYE )

Doç. Dr. İlker ARICAN                      (Başkan)

Yard. Doç. Dr.Hüseyin CİHAN                         

Yard. Doç. Dr. Çağdaş KARA

Meryem YAPAR

Doç. Dr. Artun YIBAR                       (Yedek Üye)

Yard. Doç. Dr. Zafer MECİTOĞLU    (Yedek Üye)

Erol YÖNGÜL                                  (Yedek Üye)

 

SATINALMA KOMİSYON

Doç. Dr. Abdülkadir ORMAN          (Başkan)

Sadrettin ÖZDEMİR                      (Gerçekleştirme Görevlisi)

Doç. Dr. Hıdır GENÇOĞLU            (Üye)

Doç. Dr. Göksen ÇEÇEN               (Üye)

Prof. Dr. Ahmet GÜMEN                (Yedek Başkan)

Prof. Dr. Ayşe TOPAL                   (Yedek Üye)

Doç. Dr. Ender GÜLEĞEN             (Yedek Üye) 

Mümin ÇAPKIN                            (Yedek Üye) 

Yaşar ERTÜRK                             (Yedek Üye)

 

MEZUNLAR KOMİSYONU

Doç. Dr. Derya YEŞİLBAĞ               (Başkan)

Araş. Gör. Dr. Selim ALÇAY               

Araş.Gör. Dr. Sabire PEKER               

Araş.Gör. Muhammed DUMAN        

 

MUAYENE KABUL KOMİSYONU ( AYNİYAT )

Doç.Dr. Abdülkadir ORMAN     (Başkan)              

Proje Yöneticisi 

Selçuk URGANCI

 

Doç.Dr. Hıdır GENÇOĞLU             

Proje Yürütücü Yardımcısı        

Erol YÖNGÜL   

 

KAYITTAN DÜŞME KOMİSYONU

Doç. Dr. Abdülkadir ORMAN     (Başkan)

Durdağ SAMANCI                      (Uzman)

Sadrettin ÖZDEMİR                     (TKY)

 

Yrd.Doç.Dr. Çağdaş KARA  (Yedek Başkan)

Hanifi UZAK                          (Yedek Uzman)

Yaşar ERTÜRK                       (Yedek Üye)

 

DEĞER TESPİT KOMİSYONU

Doç.Dr. Abdülkadir ORMAN     (Başkan)          

Doç. Dr. Hıdır GENÇOĞLU        (Üye)  

Sadrettin ÖZDEMİR              (TKY)      

 

Yrd. Doç.Dr. Çağdaş KARA   (Yedek Başkan)

Doç. Dr. İlker Arıcan       (Yedek Üye)

Yaşar ERTÜRK                (Yedek Üye)         

 

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Mustafa TAYAR                 

Prof. Dr. Ahmet GÜMEN                 

Doç. Dr. Abdülkadir ORMAN          

 

 

VETERİNER FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU

Doç. Dr. Abdülkadir ORMAN           (Başkan)

Prof. Dr. Mustafa TAYAR

Prof. Dr. Ahmet GÜMEN

Sadrettin ÖZDEMİR

 

 

LABORATUVARLAR KOORDİNASYONU KOMİSYONU

Prof. Dr. Levent AYDIN                    (Başkan)

Doç. Dr. R.Gözde ÖZALP

Doç. Dr. Esra BÜYÜKCANGAZ

Doç. Dr. Murat CENGİZ

Doç. Dr. Artun YIBAR

 

 

VUS YÖNETMELİK HAZIRLAMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Hasan BATMAZ                  (Başkan)

Prof. Dr. Ali BAHADIR                         

Prof. Dr. Seran TEMELLİ                    

Prof. Dr. Ahmet GÜMEN                     

Doç. Dr. Ahmet AKKOÇ                      

Yard. Doç. Dr. Çağdaş KARA              

 

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Doç. Dr. Murat CENGİZ

Araş.Gör.Dr. Sabire PEKER

 

Adres : Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 16059 Görükle Kampüsü-BURSA Santral : (+90 224) 294 12 00-01 Fax : (+90 224) 294 12 02