Özet Yazımı ve Gönderimi

UYTOB 2020 ÖZET METİN YAZIM YÖNERGESİ

 

Özet örneğini indirmek için tıklayınız!

 

      Özet metin, Times New Roman karakteriyle 10 punto kullanılarak tek satır aralıklıiki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır. Paragraf başlarında girinti yapılmalı ve  paragraf aralarında bir satır aralığı boşluk bırakılmalı, paragraf araları sonra 6 nk olarak düzenlenmelidir. Özet metninin sayfa kenar boşlukları solda 4 cm., sağ, üst ve altta 2,5 cm. olmalıdır.


      Bildiri başlığı koyu, büyük harflerle, 14 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır. Yazarın/yazarların adı ve soyadı başlığın altına bir satır atlanarak konulmalı ve ortalanmalıdır. Yazar adının ilk harfi, soyadının tamamı büyük harflerle, 12 punto ile yazılmalıdır.  Kalın harfler yalnızca başlıkta kullanılmalı, altı çizili harfler metin içinde kullanılmamalıdır.
   

     Özet metni 450 sözcüğü geçmemelidir. Özette çalışmanın amacı ve yöntemi belirtilmeli, varsa bulgular ve sonuç yazılmalıdır. Metin içindeki göndermelerde yalnızca yazarın soyadı (küçük harflerle), kaynağın yayımlanma yılı ve eğer gerekliyse gönderim yapılan sayfa numaraları belirtilmelidir. Örnek: (Aksan, 2007: 36).


      Kaynaklar özet metninin sonunda, soyadına göre alfabetik olarak dizilmiş biçimde ve aşağıdaki ölçütlere uyularak verilmelidir:

Tek yazarlı kitap:
Tomlinson, B. (2008). English Language Learning Materials. London: Continuum.

Çok yazarlı kitap:
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Editörlü kitap:
Bakioğlu, A. (Ed.) (2014). Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Editörlü kitapta bölüm:
İşeri, K. (2010). Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Metinsellik Özellikleri. Hakan Ülper (Ed.), Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri içinde (s. 91-114). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Birden çok baskısı olan kitap:
Aksan, D. (2007). Her Yönüyle Dil: Anaçizgileriyle Dilbilim (4. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Dergiden tek yazarlı makale:
Kavcar, C. (2008). Türkçe Eğitimi ve Sorunlar. Dil Dergisi, 65, 5-18.

Dergiden çok yazarlı makale:
Başar, U., Akbulut, E. (2016). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğrenen İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Yunus Emre Enstitüsü Tiflis Türk Kültür Merkezi Örneği. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE), 5(2), 1005-1020.

Elektronik dergiden makale:
Conway, P. (2003). Truth and reconciliation: The road not taken in Nambia. Online Journal of Peace and Conflict Resolution, 5(1).
ANSARY H. & BABAİİ, E. (2002). Universal Characteristics of EFL/ESL Textbooks: A Step Towards Systematic Textbook Evaluation. The Internet TESL Journal, VIII (2).

Basılmamış tezler, posterler, bildiriler:
Pirinç, D. (2010). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortaçların İncelenmesi ve Öğretimi -Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı Orta 2 Örneğinde-. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Web Belgeleri:
Paradowski, M. B. (2003). Foreign Language Textbook Evaluation Chart. (E.T. 24.04.2013). http://sciencebin.wordpress.com/article/foreign-language-textbook-evaluation-2qpvzotrrhys1-36/
Diğer kaynak gösterimleri için APA 6 incelenebilir.

Özet örneğini indirmek için tıklayınız!

 

Özet metninizi Önemli Tarihler sekmesinde belirtilen tarihe kadar, uytob@uludag.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [29-Oca-2020 15:10]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [31-Oca-2020 09:27]

İçerik Görüntüleme : [1.558]