8/1/2019 dogrudan temin duyuruları..

BASINCA DAYANIKLI UCLU MUSLUK (STOPCOCK) & GR1248, KR2055, KV1215  - 100 adet

GR1248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      BASINCA DAYANIKLI UCLU MUSLUK (STOPCOCK) & GR1248, KR2055, KV1215
1. 1200 psi basınca dayanıklı olmalıdır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. Üç yollu olmalıdır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3. Şeffaf olmalıdır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4. Her üç yol için açma ve kapama mekanizması bulunmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
5. Teklif edilen ürünler görülerek denendikten sonra uygunluk verilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
6. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
7. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                               
8. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl  kullanım süresi olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
9. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki ürünler için,  SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.                                                                  
10. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, Şartnamelerini, ürünlerin UBB kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde getirmek zorundadır.                                                                                                                                                                                         
11. Malzemelerin teslim yeri U.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                           
12. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim alınmayacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
13. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.                                                                                                                                                                                                                                       
1-Steril Ambalaj Üzerinde;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
a. Sterilizasyon yöntemi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
b. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
c. İmalatçının ismi ve adresi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Cihazın tarifi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
f. Türkçe kullanım kılavuzu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2-Ticari Ambalajda;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
a. İmalatçının ismi ve adresi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
b. Cihazın tarifi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
c. Cihazın kullanım amacı,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
d. Kullanıma ilişkin özellikler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
k. Türkçe kullanım kılavuzu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
14. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.                                                                                                                                                                                                                               
15. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
16. Ürünün üzerinde Uludağ Üniversitesinin malıdır ibaresi okunaklı ve malzemenin steril özelliğini bozmayacak şekilde bulunmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Fatih İNECİKLİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Radyoloji AD. Öğretim Üyesi         
 
dogrudantemin@uludag.edu.tr adresıne fıyat teklifi ataılabilir..           
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [08-Oca-2019 11:53]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

Duyuru Görüntüleme : [2.672]