( 22-F) Hastane'ye 1 (Bir) Kalem SUT PUAN KARŞILIĞI GENETİK TESTLER HİZMET ALIMI

Proje No:2019/49

Satın Alınacak Mal / Hizmet : Hastane'ye 1 (Bir) Kalem SUT PUAN KARŞILIĞI GENETİK TESTLER HİZMET ALIMI

Satın Alma Usulü : Doğrudan Temin ( 22F)

Satın Alma Tarihi:12/12/2018  Saati:10:00

Satın Almanın Yapılacağı Yer : B.U. Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tıp Satın Alma İhale Komisyon Başkanlığı Odası

İletişim : 224 295 41 98 - 224 295 41 74  Faks:224 295 41 99

1-İdari Şartname Sözleşme T.M. Örneği

2-Teknik Şartname

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [28-Kas-2018 08:11]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

Duyuru Görüntüleme : [2.022]