(22-F) Kalp Damar Cerrahi ve Göğüs Cerrahi A.D.'na 60 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı

Proje No:2019/43

Satın Alınacak Mal / Hizmet  :Kalp Damar Cerrahi ve Göğüs Cerrahi A.D.Tıbbi Malzemeleri 

Satın Alma Usulü : Doğrudan Temin ( 22F)

Satın Alma Tarihi:29/11/2018  Saati:09:45

Satın Almanın Yapılacağı Yer : U. Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tıp Satın Alma İhale Komisyon Başkanlığı Odası

İletişim : 224 295 41 98 - 224 295 41 74  Faks:224 295 41 99

1-İdari Şartname Sözleşme T.M. Örneği

2-Teknik Şartnameler

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [15-Kas-2018 05:39]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

Duyuru Görüntüleme : [1.999]