Hakkımızda

 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 

                                                                               Eğitimde Özgün, Düşüncede Özgür…

 

Öğretim Dili                : Türkçe ve İngilizce

Lisans                          : Uluslararası İlişkiler Birinci Eğitim
                                       Uluslararası İlişkiler İkinci Eğitim
                                       Uluslararası İlişkiler(İngilizce)   

Yüksek Lisans            : Uluslararası İlişkiler Tezli Program
                                       

Doktora                      : Uluslararası İlişkiler Doktora Programı
                                      Ortadoğu Çalışmaları Doktora Programı

 

KURULUŞ VE TARİHÇE

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 1982 yılında kurularak ilk lisans öğrencilerini almaya başlayan Uluslararası İlişkiler Bölümü, günümüzde binlerce mezuna sahiptir. Bölümümüze bağlı olarak, lisans düzeyinde birinci ve ikinci eğitim olmak üzere iki adet Türkçe dilde eğitim veren Uluslararası İlişkiler Programı ve ayrıca %100 İngilizce dilde eğitim veren İngilizce Uluslararası İlişkiler Programı mevcuttur. Lisansüstü düzeyde ise, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans programı ile Uluslararası İlişkiler Doktora ve Ortadoğu Çalışmaları Doktora Programlarını içeren bölümümüzün amacı, başta Türk dış politikası olmak üzere, uluslararası politikanın temel sorunlarını anlamak, Türkiye'nin çıkarlarını kavramak ve bu konularda bilim dünyasını ve kamuoyunu aydınlatmaktır.

Küreselleşme süreci ile birlikte, "uluslararası ilişkiler" kavramının anlamındaki genişlemeye paralel olarak, bölüm programı sürekli bir şekilde kendini yenilemektedir. Bu bağlamda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora programlarında yer alan zorunlu derslerin yanı sıra bölüm içi ve bölüm dışı seçimlik derslerle öğrencilerin kendi kariyer hedefleri doğrultusunda gereken donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.

Bölümümüzde Lisans düzeyinde yaklaşık 1,400 öğrenci, Yüksek Lisans düzeyinde 37 öğrenci, Doktora düzeyinde ise 10 öğrenci bulunmaktadır. Kuruluşundan günümüze kadar bölümümüzden Lisans düzeyinde yaklaşık 9000, Yüksek Lisans düzeyinde 174, Doktora düzeyinde ise 68 öğrenci mezun olarak Türkiye ve dünyada kamu sektöründe, özel sektörde ve akademik alanda kariyerlerini sürdürmektedir.

 

MİSYON

Bölümümüz, çağdaş bilgi ve kültür ile donanmış, iletişimi kuvvetli, sorun-çözme becerisine sahip, çevresine önderlik edebilecek yapıda olan, araştırma ve analitik düşünme yeteneği olan, bulguları topluma aktarma yükümlülüğünü evrensel standartlarda en ideal şekilde yürütebilen, uluslararası standartlara uygun yurtsever bireyler yetiştirmeyi görev bilmektedir.

 

VİZYON

Halihazırda 8 Profesör, 3 Doçent ve 1 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 12 Öğretim Üyesi, 3 Araştırma Görevlisi ve 3 Proje Asistanı’ndan oluşan uzman akademik kadrosuyla bölümümüz, güncel ve nitelikli eğitim veren, uluslararası ilişkiler alanına sağladığı katkılar ve bu alanda yetiştirdiği uzmanlar ile sürekli referans gösterilen ve her zaman için mezunu olmaktan gurur duyulan bir bölüm olmayı hedeflemiştir. Vizyonumuz, gerek kamu sektöründe başta Dışişleri Bakanlığı ve ilgili diğer Bakanlıklar olmak üzere çeşitli kurumların ihtiyaç duyduğu uzman personelin yetiştirilmesi; gerekse özel sektörde ihtiyaç duyulan problem çözen, yenilikçi ve vizyon sahibi yöneticilerin yetiştirilmesi bağlamında toplumun birçok alanına faydalı bireyler kazandırmaktır.

 

 

                                                                                                    

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [18-Şub-2021 14:52]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [16-Şub-2023 20:36]

İçerik Görüntüleme : [3.631]