Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Doç Dr. Murat Ali TURAN

U. Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Tel: 0-224-2941549

Faks: 0-224-2941402

E-posta: maturan@uludag.edu.trDoktora, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Toprak Anabilim Dalı, Görükle/Bursa, 2007

Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Toprak Anabilim Dalı, Görükle/Bursa, 2001

Lisans, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Ankara, 1996

Araştırma Konuları:

Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği

Gübreler ve Gübreleme

Üye Olduğu Dernekler:

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mezunlar Derneği

 

Seçilmiş Yayınlar ve Araştırmalar:

Turan, M.A., Taban, N., Turkmen, N., and Taban, S. 2010. Selenium concentration of garlic bulbs grown in different parts of Turkey. Asian Journal of Chemistry. 22 (8): 6563-6568.Turan, M.A., Awad Elkarim, A.H., Taban, N., and Taban, S. 2010. Effect of Salt Stress on Growth and Ion Distribution and Accumulation in Shoot and Root of Maize Plant. African Journal of Agriculture Research African Journal of Agriculture Research. 5 (7): 584-588.Turan, M.A., Taban, N., and Taban, S. 2009. Effect of Calcium on the Alleviation of Boron Toxicity and Localization of Boron and Calcium in Cell Wall of Wheat. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 37 (2): 99-103.Turan, M.A., Awad Elkarim, A.H., Taban, N., and Taban, S. 2009. Effect of Salt Stress on Growth, Stomatal Resistance, Proline and Chlorophyll Concentrations on Maize Plant. African Journal of Agriculture Research. 4 (9): 893-897.Turan, M.A., Katkat, V. and TABAN, S. 2007. Variations in Proline, Chlorophyll and Mineral Elements Contents of Wheat Plants Grown under Salinity Stress. Journal of Agronomy 6 (1): 137-141.Erdal, İ., Turan, M.A. ve Taban, S. 2003. Farklı Özelliklerdeki Topraklarda Yetiştirilen Mısır Bitkisinin Gelişimi ile Besin Elementi İçeriklerine Çinko Uygulamasının Etkisi. A.Ü.Zir.Fak. Tarım Bilimleri Derg., 9(3): 334-339.Turan, M.A., Taban, N., Turkmen, N., Taban, S. 2009. Selenium – enriched – garlik production. 3rd International Congress on Food and Nutrition. April 22-25 Antalya, Turkey, Abstracts, pp: 169.TezlerTuran, M.A. 2001. İznik Yöresinde Değişik Su Kaynakları ile Sulanan Toprakların Verimlilik Durumlarının İncelenmesi. U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), Görükle, Bursa.100 s.Turan, M.A. 2007. Bursa İli Tarım Topraklarının Kükürt (S) Durumu. U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı (Doktora Tezi), Görükle, Bursa.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü C-Blok, Kat:1 16059Görükle Kampüsü Nilüfer, Bursa, Turkiye