Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Doç Dr. Hakan Çelik

 

U. Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 16059 Görükle/Bursa
Tel: 0-224-2941539
Faks: 0-224-2941402
E-posta: hcelik@uludag.edu.tr

Doktora, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Toprak Anabilim Dalı, Görükle/Bursa, 2006
Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Toprak Anabilim Dalı, Görükle/Bursa, 2000
Lisans, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Bornova/İzmir, 1995

 

Araştırma Konuları:

Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği

Gübreler ve Gübreleme

Üye Olduğu Dernekler:

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Yayınlar ve Araştırmalar:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Çelik,H., A.V.Katkat, ve H.Başar,  “Effects of Bicarbonate Induced Iron Chlorosis on Selected Nutrient Contents and Nutrient Ratios of Shoots and Roots of Different Maize Varieties”. Journal of Agronomy, 5(2), pp. 369-374. (2006).

A2. Çelik,H. ve A.V.Katkat, “Some Parameters in Relation to Iron Nutrition Status of Peach Orchards”. Journal of Biological and Environmental Sciences. 1(3), pp. 111-115. (2007).

A3. Çelik,H. ve A.V.Katkat, “Some Physical Soil Properties and Potassium as an Intensified Factor on Iron Chlorosis”. International Journal of Soil Science. 2 (4), pp. 294-300. (2007).

A4. Çelik,H. ve A.V.Katkat, “Effects of Bicarbonate and Iron-Deprivation on Growth of Different Maize Varieties”. American-Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Science. 3(2), pp. 169-178. (2008).

A5. Çelik,H., A.V.Katkat, B.B.Aşık ve M.A.Turan, “Effects of Soil Applied Humic Substances to Dry Weight and Mineral Nutrients Uptake of Maize under Calcareous Soil Conditions”. Archives of Agronomy and Soil Science. 54(6), pp. 605-614. (2008).

A6. B.B.Aşık, M.A.Turan, H.Çelik ve A.V.Katkat, “Effects of Humic Substances on Plant Growth and Mineral Nutrients Uptake of Wheat (Triticum durum cv. Salihli) Under Conditions of Salinity”. Asian Journal of Crop Science. 1(2), pp. 87-95. (2009).

A7. A.V.Katkat, H.Çelik, M.A.Turan ve B.B.Aşık, “Effects of Soil and Foliar Applications of Humic Substances on Dry Weight and Mineral Nutrients Uptake of Wheat under Calcareous Soil Conditions”. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 3(2), pp. 1266-1273. (2009).

A8. Çelik,H. ve A.V.Katkat, “Chemical Extraction of the Available Iron Present in Soils”. Asian Journal of Chemistry, Vol. 21(6), pp. 4469-4476. (2009).

A9. Çelik,H. ve A.V.Katkat, “Comparison of Various Chemical Extraction Methods used for Determination of the Available Iron Amounts of Calcareous Soils”. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 41(3), pp. 290-300. (2010).

A10. Çelik,H., B.B.Aşık, S.Gürel, ve A.V.Katkat, “Effects of Potassium and Iron on Macro Element Uptake of Maize”. Zemdirbyste-Agriculture, 97(1), pp.11-22. (2010).

A11. Çelik,H., B.B.Aşık, S.Gürel, ve A.V.Katkat, “Potassium as an Intensifiying Factor for Iron Chlorosis”. International Journal of Agriculture and Biology, 12(3), pp. 359-364. (2010).

A12. Çelik,H., B.B.Aşık, S.Gürel, ve A.V.Katkat, “Effects of Iron and Potassium Fertility on Micro Element Uptake of Maize”. African Journal of Agricultural Research. 5(16), pp. 2158-2168. (2010).

A13. N.Sivritepe, H.Ö.Sivritepe, H.Çelik, A.V.Katkat, “Salinity Responses of Grafted Grapevines: Effects of Scion and Rootsock Genotypes”, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 2010 (Basımda)

A14. H.Çelik, A.V.Katkat, B.B.Aşık, M.A.Turan, “Effects of Humus on Growth and Nutrient Uptake of Maize under Saline and Calcareous Soil Conditions”, Zemdirbyste-Agriculture, 2010 (Basımda)

A15. H.Çelik, A.V.Katkat, B.B.Aşık, M.A.Turan, “The Effect of Foliar Applied Humic Acid to Dry Weight and Mineral Nutrients Uptake of Maize Under Calcareous Soil Conditions”, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2011, 42(1), pp.29-38

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Katkat,A.V., S.Taban, N.Özgüven, ve H.Çelik, “Effect of Potassium on the Distribution of Microelements in Maize Grown under Salt Stres”. Dahlia Greidinger International Symposium. Nutrient Management under Salinity and Water Stress.1-4 March Technion-ITT Haifa-Israel. pp. 151-157. (1999).

B2. Taban,S., N.Özgüven, H.Çelik, ve A.V.Katkat, “Effect of Potassium on Macroelements Distribution in Maize Plant Grown Under Salt Stres”. Dahlia Greidinger International Symposium. Nutrient Management Under Salinity and Water Stress. 1-4 March Technion-ITT Haifa, Israel. pp. 215-222.  (1999).

B3. Çelik,H., H.Başar, M.A.Turan ve A.V.Katkat,” Effects of various zinc compounds, rates and application methods on zinc and some nutrients contents of maize via soil”. Xth International Colloquium for the Optimization of Plant Nutrition. April 08-13 2000. Cario-A.R.Egypt. Abstracts, p. 57. (2000).

B4. Katkat,A.V., H.Başar, H.Çelik ve M.A.Turan, “Effects of foliar application of different zinc compounds and rates on zinc and some nutrients contents of maize”. Xth International Colloquium for the Optimization of Plant Nutrition. April 08-13 2000. Cairo-A.R. Egypt. “Abstracts, p. 225. (2000).

B5. Başar,H., A.V.Katkat, M.A.Turan ve H.Çelik, “Determination of nutritional status of some horticultural crops irrigated with various water resources around İznik region”. Workshop on Environmental Impact of Water Quality, Irrigation Practices, Soil Type and Crop Interactions. November 07 2000. Antalya-TURKEY. Abstracts p. 75. (2000).

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1 Başar,H., H.Çelik ve V.Katkat, “Tohumdan Uygulanan Değişik Çinko Bileşiklerinin Mısırın Çinko, Kimi Besin Elementleri İçeriği ve Gelişimi Üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 8(1), pp. 28-31. (2002).

D2. Başar,H., H.Çelik, M.A.Turan ve V.Katkat, “İznik Yöresinde Sulamada Kullanılan Değişik Su Kaynaklarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 8(3), pp. 212-217. (2002).

D3. Çelik,H., M.A.Turan H.Başar ve A.V.Katkat, “Amonyumlu gübreleme ve nitrifikasyon inhibitörünün kaya fosfatın çözünürlüğü üzerine etkisi”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2), pp. 97-108. (2004).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Çelik,H., İ. Turgut ve M.A.Turan, “Farklı Dozlarda Uygulanan Çinko Sülfat Gübresinin Mısırda Verim ve Verim Öğeleri İle Tanenin Kimyasal Bileşimi Üzerine Etkisi”. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ. pp. 273-278. (2001).

E2. Çelik,H., A.T.Göksoy ve M.A.Turan, “Farklı Dozlarda Uygulanan Çinko Sülfat Gübresinin Ayçiçeğinde Verim ve Verim Öğeleri İle Tanenin Kimyasal Bileşimi Üzerine Etkisi”. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ. pp. 319-324. (2001).

E3. Uçaroğlu,S., F.O.Kocaer, H.S. Başkaya ve H. Çelik, “Otomotiv Yan Sanayii Arıtma Çamurlarının Kimyasal Stabilizasyonunda Uçucu Kül Kullanımı”. 8. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu 18-20 Eylül 2002, İstanbul. pp. 359-366. (2002).

E4. Öcal, F., H. Çelik ve A.V.Katkat, “Bursa Ovası Topraklarının Potasyum Durumu ve Bu Topraklarda Alınabilir Potasyum Miktarlarının Tayininde Kullanılacak Yöntemler”. Tarımda Potasyumun Yeri ve Önemi Çalıştayı. 3-4 Ekim 2005, Eskişehir. pp. 139-147. (2005).

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü C-Blok, Kat:1 16059Görükle Kampüsü Nilüfer, Bursa, Turkiye