Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Doç.Dr. Zeynal TÜMSAVAŞ

U. Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 16059 Görükle/Bursa
Tel: 0-224-2941536
Faks: 0-224-2941402
E-posta: zeynal@uludag.edu.tr

Yard. Doçentlik, Toprak Anabilim Dalı, 2001
Doktora, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Toprak Anabilim Dalı, Görükle/Bursa, 1998
Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Toprak Anabilim Dalı, Görükle/Bursa, 1993
Lisans, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Balcalı/Adana, 1989

 

Araştırma Konuları:

 • Toprak ve Su Koruma
 • Toprak Fiziği
 • Toprak-Bitki-Su İlişkileri

Üye Olduğu Dernekler:

 • TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Verdiği Dersler:

Lisans:

 • ZMD-2901 Toprak Bilgisi
 • ZSD-3905 Toprak Verimliliği
 • ZSD-3907 Toprak Fiziği
 • ZSD-3910 Toprak,Bitki,Su İlişkileri
 • ZMD-4904 Toprak ve Su Koruma
 • ZMD-4906 Bitirme Çalışması

Lisansüstü:

 • TOP-954/605 Toprak Yönetimi ve Korunumu
 • TOP-949/600 İleri Toprak Verimliliği

Seçilmiş Yayınlar ve Araştırmalar:

BAŞAR, H., TÜMSAVAŞ, Z., ÖZGÜMÜŞ, A. ve KATKAT, A.V. 1993. Şeker Pancarının Kök Verimi Üzerine Değişik Azotlu Gübrelerin ve Azot Dozlarının Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 10:99-107, Bursa.

TÜMSAVAŞ, Z., KATKAT,V., 1995. Demir Sülfat ve Fe-EDDHA (Sequestrene 138 Fe) Uygulamalarının Şeftali Yapraklarının Makro Element Kapsamları Üzerine Etkisi. U.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, (1995) 11:133-142. Bursa.

KATKAT, A.V., ÖZGÜMÜŞ, A., TÜMSAVAŞ, Z., ÇİL, N., KORKMAZ, C., BAŞAR, H., 1996. Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. Fabrikası Atık Sularından Tarımda Yararlanma Olanakları. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi. Cilt:20, Sayı:6, sy:507-514.

BAŞAR, H., TÜMSAVAŞ, Z., KATKAT, A.V. ve ÖZGÜMÜŞ, A. 1998. Saraybosna Buğday Çeşidinin Verim ve Bazı Verim Kriterleri Üzerine Değişik Azotlu Gübrelerin ve Azot Dozlarının Etkisi. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 22(1): 59-63.

TÜMSAVAŞ, Z. Değişik Zamanlarda ve Artan Miktarlarda Uygulanan Azotlu Gübrenin Ekmeklik Otholom Buğday Çeşidinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. (Yayınlanmamış).

AKSOY, E., DİRİM, M. S., TÜMSAVAŞ, Z. ve ÖZSOY, G. 2001. Uludağ Üniversitesi Kampüs Alanı Topraklarının Oluşu, Önemli Fiziksel, Kimyasal Özellikleri ve Sınıflandırılması (Destekleyen Kuruluş: U.Ü.Araştırma Fonu, Proje No: 98/32). U.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Bursa. 118 s.

AKSOY, E., ÖZSOY, G., DİRİM, M.S. ve TÜMSAVAŞ, Z. 2001. Arazi Örtü/Arazi Kullanım Haritalamada Uzaktan Algılama ve CBS Tekniklerindeki Son Gelişmeler: U.Ü. Kampüs Alanı Örneği. GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001. Şanlıurfa. II. Cilt s. 1045-1052.

AKSOY, E., K. DEMİREL, ÖZSOY, G., DİRİM, M.S., and TÜMSAVAŞ, Z. 2002. Detailed Soil Survey and Mapping Works at the Karacabey-Ariz and Doğla (Bursa) Agricultural Lands Using DEM (poster pre.). International Conference on Sustainable Land Use and Management, 10-13 June 2002, Çanakkale-Turkey. p.439-441.

Tezler
TÜMSAVAŞ, Z., 1993. Demir Sülfat ve Fe-EDDHA (Sequestrene 138 Fe) Uygulamalarının Şeftali Yapraklarının Makro Element Kapsamları Üzerine Etkisi (Yüksek Lisans Tezi), Bursa.

TÜMSAVAŞ, Z., 1998. Bursa İli ve Civarındaki Eğimli Tarım Topraklarının Laboratuvar Koşullarında Su Erozyonuna Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (Doktora Tezi), Bursa.

 

 

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü C-Blok, Kat:1 16059Görükle Kampüsü Nilüfer, Bursa, Turkiye