Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Hizmetler

HİZMET

E-POSTA

TELEFON

Toprak, Bitki, Su ve Gübre Analizleri

   

Yetiştirme Ortamları Analizleri


Prof.Dr.Haluk BAŞAR

0-224-2941533

Bitki Yetiştirme Tekniği

Toprak Genesisi ve Toprak Sınıflandırılması


Doç.Dr.Ertuğrul AKSOY

0-224-2941534

Toprak Etüd ve Haritalama

Arazi Kullanım Haritalaması

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Toprak, Su ve Çevre Kirliliği

Prof.Dr. Cumhur AYDINALP

0-224-2941535

Toprak ve Su’da Ağır Metal Kirliliği ve Analizleri

Toprak Erozyonu

Doç.Dr.Zeynal TÜMSAVAŞ

0-224-2941536

Toprak – Bitki – Su İlişkileri

Jeoloji, Jeomorfoloji, Maden Araştırmaları

Yrd.Doç.Dr.M.Sabri DİRİM

0-224-29415

 

Analizi yaptıracak firma/şahsın doğrudan bölüme başvurusu,

Yazışma Adresi:

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi & Bitki Besleme Bölümü
C-Blok, Kat:1 16059 – Görükle Kampüsü – Nilüfer / Bursa, Türkiye

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü C-Blok, Kat:1 16059Görükle Kampüsü Nilüfer, Bursa, Turkiye