İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı,  çalışma hayatında oluşabilecek iş kazaları ve meydana gelebilecek meslek hastalıkları ile ilgili olarak, güncel teknoloji ve bilgi ışığında özel sektöre ve kamu sektörüne; yetkin,  teknik ara eleman yetiştirmek üzere kurulmuştur.

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de nüfusun hızla artması, artan enerji talebi, sanayi, tıp ve bilişim teknolojilerinin gelişimi, kentleşme ve yapılanma gibi etkenlere paralel olarak imalat sanayi, inşaat, enerji sektörü de hızlı bir gelişim ve değişim göstermektedir. Günümüzde birçok alanda yeni hizmet alanlarının kurulması ve hizmete açılması ile yaygın olarak kullanılmakta olan üretim teknolojilerinin gelişmesi de iş sağlığı ve iş güvenliği teknikeri ihtiyacını artırmıştır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, özel sektörde ve kamu sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personellerinin ( İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi vb. ) istihdamı zorunlu hale getirilmiş ve bu da programımız mezunlarına olan talebi arttırmıştır.

Günümüz Türkiye’sinde bu işletme sektörlerinin daha üst bir düzeye ulaşabilmesi için bu alanda görev alacak, yetişmiş nitelikli iş sağlığı ve iş güvenliği teknikerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bölümden mezun olanların iş bulmaları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilirler. Bunun yanında, teknik eleman olarak mezun olan öğrencilerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilen eğitimler sonucunda uygulanan sınavda başarılı oldukları takdirde “İş Güvenliği Uzmanı” sertifikası da alabilirler. Böylelikle öğrencilerimiz yine kamu ve özel sektör alanında, yasal olarak da zorunlu tutulan bu istihdam alanında çalışma fırsatı bulmaktadırlar.

Programımız, teorik ve uygulamalı olarak, günümüzün şatlarına uygun, çağdaş eğitim metotlarıyla desteklenmekte ve mesleki alanda yeterli deneyime sahip olabilecek şekilde öğrencilerimizin  programımızdan mezun olmalarına olanak vermektedir.

Program şartlarını yerine getiren öğrencilerimiz, mezuniyet koşullarını sağladıkları takdirde, Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Elemanı” unvanıyla mezun olmaktadırlar.

Yükseköğretim Girdi Göstergeleri (YÖK ATLAS)

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Öğr. Gör. Hüsre Gizem AKALP  (Prog. Başk.)

Öğr.Gör.Uğur SAKLANGIÇ 

Öğr.Gör. Sevil ÇIRAKOĞLU

DERSLER

Ders planlarına buradan ulaşabilirsiniz!

Bologna Ders Kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz!

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [05-Eki-2023 06:38]

İçerik Görüntüleme : [39.557]