2020-YKS Sonucu Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine!
 2020-YKS Sonucu Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine!

2020-YKS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ ÜNİVERTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ "E-DEVLET" ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

1) E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT

2020 YKS sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ve MEB tarafından Lise mezuniyet bilgileri e-devlet portalına sorunsuz aktarılan öğrenciler, COVID-19 küresel salgın nedeniyle kayıtlarını https://www.turkiye.gov.tr/  web sitesi e-devlet kapısı üzerinden29 Ağustos 2020 - 02 Eylül 2020 tarihleri arasında kendileri yapacaklardır.

COVİD-19 pandemi süreci nedeniyle e-Devlet üzerinden elektronik kayıt zorunludur.

E-devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat PTT şubelerinden kayıtlardan önce temin etmeleri önerilir.

E-devlet şifresi ile kimlik doğrulamasını tamamlayan öğrenciler, e-devlet kayıtlarını https://www.turkiye.gov.tr/ web sayfasında “e-hizmetler” bölümünde “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında yer alan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden gerçekleştireceklerdir. Öğrencilerin karşısına e-devlet kayıt işleminin başarıyla gerçekleştiğine dair uyarı bildirimi çıkacaktır. Uyarı bildirimi alan öğrencilerin kayıtları üniversiteye yapılmış anlamı taşımaktadır.

Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösteren barkotlu çıktı alabileceklerdir. Bu belge öğrenci belgesi niteliğinde bir belge değildir. Üniversitemiz web sayfasında belirtilen Akademik Takvimde yer alan   kayıt yenileme tarihlerinde ders seçim işlemlerini tamamlayan öğrenciler, öğrenci belgelerini e-devlet üzerinden temin edebileceklerdir.

Öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını eğitim-öğretim başladıktan sonra kayıt oldukları Fakülte/Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürolarından teslim alabileceklerdir.

E-devlet üzerinden kayıt  yapan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri, Üniversitemiz tarafından 24 saat içerisinde Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler kesin kayıt durumlarını Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden sorgulayabileceklerdir.

 

Elektronik kayıt yapmalarına engeli bulunmadığı halde Üniversiteye gelen öğrenciler COVID-19 pandemi nedeniyle kayıt merkezine alınmayacaklarındankayıtlarını 29 Ağustos 2020 - 02 Eylül 2020 tarihleri arasında e-devlet üzerinden mutlaka yapmaları gerekmektedir.

 

Heyet raporu, sağlık raporu ve adli sicil kaydı belgesi istenen programlara yerleşen ve e-devlet üzerinden kayıt yapan adaylar raporlarını 04 Eylül 2020 tarihine kadar birimlerin mail adreslerine gönderecek, asıllarını ise 05 Ekim 2020 - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında kayıtlı oldukları birimin Öğrenci İşleri ofisine teslim edeceklerdir.

 

E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEYE KAYIT   İÇİN GELMELERİNE, HERHANGİ BİR EVRAK TESLİM ETMELERİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR!

 

2)  ELEKTRONİK KAYIT YAPTIRAMAYACAKLARI İÇİN ÜNİVERSİTEMİZE GELEREK KAYIT YAPTIRACAK ADAY ÖĞRENCİLER

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan ancak e-devlet üzerinden elektronik kayıt hakkı olmayan öğrenci adaylarının, 31 Ağustos 2020 - 04 Eylül 2020  tarihleri arasında YKS yerleştirme belgesinde belirtilen tarihte ve kayıt yerinde şahsen veya noterden vekalet verecekleri kişiler aracılığı ile başvuru yapılması durumunda, COVID-19 tedbirlerine uygun şekilde Üniversitemize geldikleri takdirde kayıtları yapılacaktır.

Geçici kayıtları yapılan  adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar kayıtlı oldukları birimin Öğrenci İşleri bürolarına ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

31 Aralık 2020  tarihine kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek, geçici kayıtlarını 31 Ağustos 2020 - 04 Eylül 2020  tarihleri arasında yaptırmayan adayların da kayıtları yapılmayacaktır.

KKTC Uyruklu Öğrenciler için Kayıt Belgeleri (Elektronik kayıt yaptıramayacak adaylar)

3) KAYIT HAKKI KAZANDIKLARI HALDE KAYIT OLMAYA ENGEL DURUMLAR

Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç, Yükseköğretim Genel Kurul Kararı uyarınca, YKS Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda eşit seviyede örgün iki (önlisans-önlisans veya lisans/lisans) programa kayıt yaptıralamamaktadır. Farklı bir yükseköğretim kurumunda kayıt yaptıracağı programla aynı seviyede kaydı bulunan adaylar, halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan kayıt tarihinden önce ilişiklerini kesmedikleri takdirde yerleştirildikleri yeni yükseköğretim programına kayıt işlemleri yapılamayacaktır.

Lise mezuniyet durumları; MEB aracılığıyla e-Devletten sorgulanamadığı için belirlenen kayıt tarihlerinde kayıt olmaya gelenlerden lise diploması/geçici mezuniyet belgesinin aslını ve fotokopisini yanında bulundurmayan öğrenci adayları kayıt yaptıramazlar.

4) E-DEVLETTEN KAYIT YAPAMADIĞI İÇİN ÜNİVERSİTEMİZE KESİN KAYIT YAPTIRMAK ÜZERE GELECEK OLAN ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

Kayıt yaptırmayan aday sayısı, ek yerleştirme işlemleri için ÖSYM’ye bildirildiğinden,  belirlenen süreler içerisinde kayıt için başvurmayan ve elektronik kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.

Bu adaylar daha sonra kayıt talebinde bulunamaz ve herhangi bir hak iddia edemezler!

5) YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK/MUAFİYET SINAVI

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olmak isteyen veya İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı okumak isteyen tüm öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit Sınavına girmek zorundadırlar.

         Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Bölümleri için TIKLAYINIZ.

        Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Muafiyet/Seviye Tespit Sınavı (İngilizce-Almanca-Fransızca-Arapça) Programı için TIKLAYINIZ.

        İsteğe Bağlı Hazırlık Seviye Tespit Sınavı Programı için TIKLAYINIZ.

        Ortak Zorunlu Yabancı Dil I-II (5-ı) Muafiyet Sınavı (İngilizce-Almanca-Fransızca) Programı için TIKLAYINIZ.

        Ortak Zorunlu Yabancı Dil I-II Muafiyet Sınav Takvimi için TIKLAYIZ.

   6) BELGE İSTENİLEN PROGRAMLARA YERLEŞEN ADAYLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

  SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

  1. Tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığına dair sağlık raporu,
  2. Sabıka kaydı olmadığına dair belge (Adli Sicil Kaydı)
  3. “5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”un 10. maddesi d, e, f, bentleri ile “5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik “in 18. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir. (Bk. 217 )
  4. Öğrenciler, Meslek Yüksekokulunun belirlediği mesleki uygulamalarda giyilmesi zorunlu üniformalar ile Beden Eğitimi, Yakın Savunma Teknikleri vb. derslerde giyilmesi zorunlu spor kıyafetlerini kendileri temin edeceklerdir. (Bk. 218)

KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU

YENİŞEHİR İBRAHİM ORHAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Bu mesleği icra edebilmek için aranan nitelikler:

  1. Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
  2. Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). (Bk. 49.)

 MENNAN PASİNLİ ATÇILIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak, kayıt sırasında aile hekiminden alınan sağlık raporu ile belgelenmesi gerekir. Bu programa kayıt olan öğrenciler mesleğin gerektirdiği kıyafeti giymek zorundadır, okulumuzda öğrenci kıyafetleri ahır için (tulum, sweet shirt, çizme, bone, maske ve eldiven)   ve ahır dışı (tok, binicilik pantolonu, binicilik çizmesi, eldiven ve koruyucu yelek) uygulamalarda giyilmesi zorunludur. Bunların temini öğrenciye aittir (Bk. 855)

8) ASKERLİK İŞLEMLERİ (ASAL)

Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

        a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

       b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2020-YKS'ye başvurabilirler.),

        c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar,

2020-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

7) MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ

Zorunlu hazırlık eğitimi görecek olan veya Yönergenin 9. maddesinden yararlanan öğrenciler hariç, Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde ilgili birime muafiyet için Yönergede belirtilen belgelerle birlikte   dilekçeyle başvurmaları gerekir. Bu öğrenciler, sonraki yarıyıl/yıllarda  yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekte bulunamazlar.  Zorunlu yabancı hazırlık sınıfını başarı ile tamamladıklarında yapacaklardır.

8) İZİNLİ AYRILMA İŞLEMLERİ

Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince mazeretlerinden dolayı izinli ayrılmak isteyen öğrencilerin, nedenlerin açıklanması veya belgelenmesiyle birlikte, yarıyıl/yıl başlangıcından itibaren on iş günü içinde kayıtlı oldukları birime dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

İzinli ayrılmak isteyen öğrencilere mazeretlerinden dolayı ilgili birim kurulu kararı ile öğrenimleri süresince toplam iki yarıyıl, öğrenim süreleri sekiz yarıyılı aşan lisans programları için toplam üç yarıyıl süre ile izin verilebilir ve bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılın sınavlarına giremez.

9) DERS KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin ders seçim işlemlerini http://uludag.edu.tr/oidb sayfasında ilan edilen; 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden yapmaları gerekmektedir. Birim bazında olan ders kayıtlarına ilişkin takvim ayrıca duyurulacaktır. İkinci öğretim öğrencileri öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra ders seçim işlemi yapacaklardır.

   Akademik Takvim için TIKLAYINIZ.

10) KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİ

İkinci Öğretim (İ.Ö.) Programlarına kayıt hakkı kazanan adayların 07 Eylül 2020 - 01 Ekim 2020 tarihleri arasında aşağıda yer alan linkten öğrenci numaralarını öğrenerek, öğrenim ücretlerini Halk Bankası Şubelerine yatırmaları gerekmektedir.

Öğrenci Numarası Öğrenmek için TIKLAYINIZ.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücreti Tutarları için TIKLAYINIZ.

ÖNEMLİ: Yükümlü olduğu halde öğrenim ücreti ödemesini gerçekleştirmeyen öğrenciler, ders seçimi yapamayacaklardır

 

Kayıt Yerleri ve Tarihleri için TIKLAYINIZ.

 

*   E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLERİN, ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN AYRICA GELMELERİNE, yukarıda belirtilen programlar dışında HERHANGİ BİR EVRAK TESLİM ETMELERİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [27-Ağu-2020]

Haber Görüntüleme : [7.213]