Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof.Dr. Abdullah KARASU

 


 

 

 
    Prof. Dr. Abdullah KARASU

Doğum Yeri

:

Afyon

 

Uyruğu

:

T.C.

Yabancı Dili

:

İngilizce

İş

:

+90 224 2941514

Fax

:

+90 224 4428836

E-posta

:

akarasu@uludag.edu.tr

 

 

 

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

1981 - 1985    Lisans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.

1985 - 1988    Y.L., Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

1988 - 1993    Doktora, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

ÇALIŞMA DURUMU

1995 - 1998  Yrd. Doç.Dr. Süleyman Demirel Üni., Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
1998 - 2010   Yrd. Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi, Mustafa Kemalpaşa MYO
2010 – 2016  Doç. Dr.   , Uludağ Üniversitesi, Mustafa Kemalpaşa  MYO

2016-      Profesör, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü


UzmanlIk AlanI

 Tahıllar ve Tane Baklagiller ,

İdarİ Görevlerİ

1992-1995 Sağlık Bakanlığı. Bursa,  Gıda ve Çevre Kont. Şb. Md.

1998 - 2017     Teknik Programlar Bölüm Başkanı, U.Ü. Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu 

UluslararasI Deneyİm

2011 North Dacota Stayt Univercity Zıraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde Antraknoza dayanıklı Nohut genotiplerinin belirlenmesi ile ilişkili araştırma projesi  yürütücülüğü.

 

 

 

 

 

Sıra No

Grubu

Yayın Adı

 

.

Doçentlik Öncesi

 

.

Makale

 

A1.01

 Açıkgöz   E., Sincik  M., Öz   M.,Albayrak S.,Wietgrefe G.,Turan Z.M., Göksoy A.T., Bilgili  U., Ka Forage soybean performance in mediterranean environments Field Crops Research 239-247 103 2007

 

A1.01

 Açıkgöz   E., Sincik  M., Karasu  A.,TONGEL OWIETGREFE G Bilgili  U., Öz   M.,ALBAYRAK STURAN ZM Gö Forage Soybean Production for Seed in Mediterranean Environments Field Crops Research 213-218 110 2009

 

A1.02

 Öz   M., Karasu  A., Çakmak  İ., Göksoy A.T., Özmen   N., Effect of Honeybees Pollination on Seed Setting, Yield and Quality Characteristics of Rapeseed (Brassica napus oleifera) INDIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE 680-683 78 2008

 

A1.02

 Karasu  A., Öz   M., Bayram  G., Turgut  İ., The Effect of Nitrogen Levels on Forage Yield and Some Attributes in Some Hybrid Corn (Zea mays indentata Sturt.) Cultivars Sown as Second Crop for Silage Corn African Journal of Agricultural Research 166-170 4 2009

 

A1.02

 Karasu  A., Öz   M., Doğan  R., The Effect of Bacterial Inoculation and Different Nitrogen Doses on Yield and Yield Components of Some Chickpea Genotypes (Cicer arietinum L.) AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 59-64 8 2009

 

A1.02

 Öz   M., Karasu  A., Göksoy A.T.,Turan Z.M. Interrelationships of Agronomical Characteristics in Soybean (Glycine max L.) Grown in Different Environments INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY 85-88 11 2009

 

A1.02

 Karasu  A., Öz   M., Göksoy A.T.,Turan Z.M. Genotype by Environment Interactions, Stability, and Heritability of Seed Yield and Certain Agronomical Traits in Soybean [Glycine max (L.) Merr.] AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 580-590 8 2009

 

A1.02

 Öz   M., Karasu  A., Çakmak  İ., Göksoy A.T.,Turan Z.M. Effects of Honeybee (Apis mellifera) Pollination on Seed Set in Hybrid Sunflower (Helianthus annuus L.) AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 1037-1043 8 2009

 

A1.02

 Öz   M., Karasu  A., Çakmak  İ., Göksoy A.T., Özmen   N., Protein, Oil and Fatty Acid Contents of Hybrids and Their Parents of Sunflower (Helianthus annuus L.) ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 3099-3106 21 2009

 

A1.03

 Uzun  A., Karasu  A., Turgut  İ.,Çakmak F.Turan Z.M. Bursa Koşullarında Ekim Nöbeti Sistemlerinin Mısırın Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 61-68 19 2005

 

A1.03

 Uzun  A., Öz   M., Karasu  A., Başar  H., Turgut  İ., Göksoy A.T., Açıkgöz   E., Yeşil Yem ve Gübreleme Amacıyla Yetiştirilen Adi Fiğ (Vicia sativa L.)’den Sonraki Mısırın Verim Özellikleri U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 83-96 19 2005

 

A1.03

 Karasu  A., Uzun  A., Öz   M., Başar  H., Turgut  İ., Göksoy A.T., Açıkgöz   E., Kışlık Ara Ürün ve Azotlu Gübre Uygulamalarının Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Verim ve Önemli Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 85-97 20 2006

 

A1.03

 Öz   M., Karasu  A., Farklı gelişme dönemlerinde hasat edilen soya tohumlarına ait bazı özelliklerin incelenmesi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 81-91 21 2007

 

A1.03

 Öz   M., Karasu  A., Pamuğun Çimlenmesi ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Tuz Stresinin Etkisi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 9-21 21 2007

 

A1.03

 Karasu  A., Öz   M., Farklı Olgunlaşma Dönemlerinde Hasat Edilen Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Tohumlarının Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 87 22 2008

 

A1.15

Nevzat Yürür Karasu  A., Ekim Zamanının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Bazı ğronomik Özelliklerine Etkisi.  95-107  1995

 

A1.15

Necati Baykal Karasu  A., Kışlık Nohut Tarımı ve Antraknoz Hastalığının Önemi  241-251 11 1995

 

A1.15

 Turgut  İ.,Nevzat Yürür Karasu  A., Buğday Yetiştiriciliğinde Ekim Sıklığını Belirlemede Etkili Faktörler  145-153 13 1997

 

A1.15

 Sincik  M., Azkan AYDEM N., Karasu  A., Bezelyede Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi  121-131 13 1997

 

A1.15

 Kaçar  O., Azkan AYDEM N., Karasu  A., Bursa Ekolojik  Koşullarında Yazlık ve Kışlık Olarak Yetiştirilebilecek Mercimek Çeşitlerinin Belirlenmesi Uludağ Üniv.Zir.Fak.Dergisi. 109-119  1997

 

A1.15

 Karasu  A., Isparta Ekolojik Koşullarında Farklı Nohut (Cicer arietinum L.) Genotiplerinde Ekim Zamanlarının Verim ve Verim Öğelerine Etkilerinin Belirlenmesi  89-99  2001

 

A1.15

 Karasu  A., Öz   M., Göksoy A.T., Bazı Soya Fasulyesi Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda bir Çalışma ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 25-34 16 2002

 

.

Kongre Faaliyeti

 

A3.07

Karadoğan, T.Balabanlı, C.Akman, Z. Karasu  A.,Çarkçı, K. Isparta İlinde Tarla Bitkileri Tarımının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Yolları. Isparta   1998

 

A3.07

Altınbaş, M. Karasu  A.,Sepetoğlu, H. Yeni Geliştirilen Nohut Hatlarının Verim ve Uyum Yeteneklerinde Bir Araştırma Adana 330-335  1999

 

A3.07

 Karasu  A.,Karadoğan, T.Çarkçı, K. Türk, M. Isparta Koşullarında Bazı Nohut(Cicer arietinum L.) Hat ve Çeşitlerinin Adaptasyonu Üzerinde Bir Araştırma. Adana 336-341  1999

 

A3.07

Altınbaş, M.Sepetoğlu, H. Karasu  A., Nohutta Verim Öğelerinin Farklı Çevre Koşullarında Verime Etkileri Üzerinde Bir Çalışma. Adana 348-353  1999

 

A3.07

 Karasu  A., Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Börülce (Vigna unguilata L.) Çeşit ve Ekotiplerinin Agronomik Karakterlerinde Araştırmalar Adana 371-376  1999

 

A3.07

 Karasu  A., Nohutta Farklı Sıra Aralıklarının Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi. Adana 383-388  1999

 

A3.07

Karadoğan, T. Karasu  A.,Çarkçı, K. Özçelik, S. Göller Yöresinde Nohut Bitkisinde Etkili Nodül Oluşturan Rhizobium  Suşlarının Seçimi ve Etkinliklerinin Belirlenmesi Adana 401-406  1999

 

A3.07

 Karasu  A.,Karadoğan, T. Farklı Topraklarda Değişik Toprak İşleme Yöntemleri ve Tohum Yatağı Hazırlığının Nohutun (Cicer Arietinum L.) Verim ve Verim Komponentlerine Etkisinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma Diyarbakır 97-102 2 2003

 

A3.07

 Karasu  A., Öz   M., Farklı ekim sıklıklarının bazı konservelik bezelye çeşitlerinde (Pisum sativum L.) tane verimi ve verim komponentlerine etkileri Hatay / Türkiye 347-350  2009

 

A3.09

 Öz   M., Karasu  A., Pamukta Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Çimlenme Ve Fide Gelişimi Üzerine Etkisi İzmir / Türkiye 301-306  2002

 

.

Araştırma Projesi

 

A4.03

 Açıkgöz   E., Göksoy A.T., Turgut  İ., Başar  H., Uzun  A., Karasu  A., Öz   M., Yeşil Yem ve Gübreleme Amacıyla Yetiştirilen Adi Fiğ (Vicia sativa L.)’den Sonraki Mısır ve Ayçiçeğinin Verim ve Kalite Özellikleri TÜBİTAK   2000-2003

 

A4.06

Karadoğan, T. Karasu  A.,Çarkçı, K. ÖzçÖzçelik, S. Göller Yöresinde Nohut Bitkisinde Etkili Nodül Oluşturan Rhizobium  Suşlarının Seçimi ve Etkinliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmal Projeleri Koordinasyon Birimi   1996-1997

 

A4.06

 Karasu  A.,Karadoğan, T.Çarkçı, K. Göller Yöresinde Bazı Nohut Genotiplerinin Uyum Yeteneklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmal Projeleri Koordinasyon Birimi   1996-1997

 

 

Karasu, A. Öz, M., Goksoy A.T., Dogan R., Sincik M., Senyiğit E.,Ana Ürün ve İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Farklı Olgunluk Grubundaki Bazı Soya Çeşitlerinin (Glycine max. L. Merrill.) Farklı Ekim Sıklıklarına Tepkisinin Agronomik, Fizyolojik ve Teknolojik Yönden Araştırılması.  Uludag Üniversitesi BAB 2012-2017

 

.

Doçentlik Sonrası

 

 

 

 

.

Makale

 

A1.02

 Karasu  A., Öz   M., A study on coefficient analysis and association between agronomical characters in dry bean (Phaseolus vulgaris l.) BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE 203-211 16 2010

 

A1.02

 Karasu  A., Öz   M., Sincik  M., Göksoy A.T.,Turan Z.M. Combining ability and heterosis for yield and yield components in sunflower NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA 259-264 38 2010

 

A1.02

 Karasu  A., Öz   M., Doğan  R., The effect of bacterial inoculation and different nitrogen doses on yield and yield components of some dwarf dry bean cultivars (Phaseolus vulgaris L.) BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE 296-305 17 2011

 

A1.02

 Öz   M., Karasu  A., Turhan   A., Çelik  H., Göksoy A.T.,Turan Z.M. The effects of different doses of salt in the initial development periods of some sunflower genotypes. BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE 442-450 17 2011

 

A1.02

 Karasu  A., Effect of Nitrogen Levels on Grain Yield and Some Attributes of Some Maize Cultivar ( Zea mays indentata Sturt.) Grown for Silage as Second Crop Bulgarian Journal of Agricultural Science 42-48 18 2012

 

A1.02

 Öz   M., Karasu  A., Kuşçu   H., Sincik  M.,Turan Z.M. Göksoy A.T., Effect of rainfed and irrigated conditions on yield and quality traits of new improved sunflower (Helianthus annuus) hybrids in a sub-humid climate INDIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES 41-50 83 2013

 

A1.02

 Kuşçu   H., Karasu  A., Öz   M., Demir A.O., Turgut  İ., Effect of irrigation amounts applied with drip irrigation on maize evapotranspiration, yield, water use efficiency, and net return in a sub–humid climate Turkish Journal of Field Crops 13-19 18 2013

 

A1.02

 Karasu  A., Kuşçu   H., Öz   M., Yield and economic return response of silage corn to different levels of irrigation water in a sub-humid zone Zemdirbyste-Agriculture 313-318 102 2015

 

A1.02

 Karasu  A., Kuşçu   H., Öz   M., Bayram  G., The Effect of Different Irrigation Water Levels on Grain Yield, Yield Components and Some Quality Parameters of Silage Maize (Zea mays indentata Sturt.) in Marmara Region of Turkey Notulae Botanicae Horti Agrobotanici ClujNapoca 138-145 43 2015

 

A1.15

 Öz   M., Karasu  A., Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çesitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 44-49 5 2010

 

A1.15

 Öz   M., Karasu  A., Bazı Susam (Sesamum indicum L.) Çeşit Ve Hatlarının Bursa Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 21-27 14 2010

 

.

Kitap

 

A2.05

 Karasu  A.,Yürür, N. Turgut  İ., Yağdı  K., Doğan  R.,Emeklier, Y.Adak, M.S.Çiftçi, C.Y. Dağüstü  N Tarla Bitkileri-I Açıköğretim Fakültesi 56  2011

 

.

Kongre Faaliyeti

 

A3.01

 Karasu  A., Alpsoy H.C., Öz   M., Effects of some natural origined growth regulating substances on the seed yield and some agronomical characteristics of common pea (Pisum sativum) Pontevedra / Spain 45-46  2015

 

A3.03

 Bayram  G., Turgut  İ., Karasu  A., The Effect of Different Plant Density on Yield, Yield Components and Some Quality Parameters of Two Hybrid Corn (Zea mays indentata Sturt.) Varieties Sarajevo, September 27 – 30, 2015   2015

 

.

Araştırma Projesi

 

A4.04

 Karasu  A., Öz   M., Göksoy A.T., Sincik  M., Doğan  R., Şenyiğit  E., Ana Ürün ve İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Farklı Olgunluk Grubundaki Bazı Soya Çeşitlerinin (Glycine max. L. Merrill.) Farklı Ekim Sıklıklarına Tepkisinin Agronomik, Fizyolojik ve Teknolojik Yönden Araştırılması BAP   2013-

 

.

Yurtdışı Görev

 

D1.01

 Karasu  A., Türkiye Tarımının genel Durumu, Uygulanan tarım sistemleri, Bitki ıslahının önemi, Varyasyon kaynakları ve Dayanıklılık ıslahı nın önemi Çek Çumhuriyeti   2013

 

D1.01

 Karasu  A., Türkiye Tarımının genel Durumu, Uygulanan tarım sistemleri Çek Cumhuriyeti   2014

 

D1.01

 Karasu  A., Genel Bitki Islah Konuları Çek Cumhuriyeti   2015

 

D1.03

 Karasu  A., Nohutta Antraknoz Hastalığına Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi Amerika North Dacota University   2011

 

.

Profesörlük Sonrası

 

 

 

 

.

Makale

 

A1.02

 Budaklı çarpıcı BUDAKLI E., Kuşçu   H., Karasu  A., Öz   M., Effect of Drip Irrigation Levels on Dry Matter Yield And Silage Quality of Maize (Zea mays L.)
 ROMANIAN AGRICULTURAL RESEARCH 293-299 34 2017

 

A1.15

 Canbolat  Ö., Karasu  A., Bayram  G., Filya  İ.,Kamalak A., Farklı Ekim Yoğunluğunun Koçansız Şeker Mısırı Silajlarının Besleme Değeri, Silaj Kalite Özellikleri ve Besin Madde Verimi Üzerine Etkisi U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 1-13  2016

 

.

Kongre Faaliyeti

 

A3.02

 Karasu  A., Alpsoy H.C., Öz   M., EFFECTS OF BACTERIAL INOCULATION (Rhizobium leguminosarum L.)
ON NODULATION,  YIELD AND AGRONOMICAL
CHARACTERISTICS OF PEA (Pisum sativum L.) International Congress on Oil and Protein Crops.  Chisineu, Republic of Moldova May 20-24, 2018
 Chisineu Repuplic of Moldova 107 

 

 

 

 

 

 
Uludağ Üniversitesi - Görükle