Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Araş.Gör.Dr. Gamze BAYRAM

Ünvan : Araş. Gör. Dr.
Doğum Yeri : Bursa
Uyruğu : T.C.
Yabancı Dili : İngilizce
     
Telefon    
İş : +90 224 2941467
Ev :  
Fax : +90 224 4428836
     

E-posta

: gbayram@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

1991 - 1995     Lisans Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.
1995 - 1998    Yüksek Lisans Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.
1999 - 2005    Doktora Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.  

 

ÇALIŞMA DURUMU

1997 - ......     Araştırma Görevlisi, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarla Bitkileri Bölümü

  

UzmanlIk AlanI

Yem Bitkileri ve Çayır Mera

  

İdarİ Görevler

 -

 

UluslararasI Deneyİm

 - 


yÜKSEK Lİsans Tez Konusu

Yulaf (Avena sativa L.) ve Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Karma Ekimlerinde Karışım Oranları ve Azotlu Gübrenin Ot Verimi ve Ot Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Danışman: Prof.Dr.Necmettin ÇELİK, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

DOKTORA Tez Konusu
Bursa Koşullarında Havalandırma, Organik ve Ticari Gübre Uygulamalarının Sekonder Karakterli Meranın Ot Verimi, Kalitesi ve Botanik Kompozisyonuna Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Danışman: Prof.Dr.Necmettin ÇELİK. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

YayInlar

 

A. SCI (SCİENCE CİTATİON INDEX) İNDEKSLERİNCE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN VEYA YAYINA KABUL EDİLEN TAM METİN ÖZGÜN MAKALE

 

A1. TÜRK M., N.ÇELİK, G. BAYRAM and E. BUDAKLI. 2007. Effects of Nitrogen and Potassium Fertilization on Yield and Nutritional Quality of Rangeland. Asian Journal of Chemistry. 19(3): 2341-2348.
 

A2. TÜRK M., N.ÇELİK, G. BAYRAM and E. BUDAKLI. 2007. Effects of Nitrogen and Phosphorus on Botanical Composition Yield and Nutritive Value of Rangelands. Asian Journal of Chemistry 19(7), 5351-5359.
 

 

B. DİĞER İNDEKSLERCE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN VEYA YAYINA KABUL EDİLEN TAM METİN ÖZGÜN MAKALE
 

B1. TÜRK, M., G.BAYRAM, E.BUDAKLI ve N.ÇELİK, 2005. Gübrelemenin Sekonder Mer'a Vejetasyonunda Bitki İle Kaplı Alan ve Ot Verimi Üzerine Etkileri. ANADOLU, Journal of AARI, 15(1), 16-26.
 

B2. TÜRK, M., G.BAYRAM, E.BUDAKLI and N.ÇELİK, 2006. A Study on Effects of Different Mixtures of Zeolite with Soil Rates on Some Yield Parameters of Alfalfa (Medicago sativa L.). P. Journal of Agronomy. 5(1):118-121.
 

B3. BUDAKLI, E., N. ÇELİK, M. TÜRK, G. BAYRAM and B.TAŞ, 2007. Effects of Post-Anthesis Drought Stress on The Stem-Reserve Mobilization Supporting Grain Filling of Two Rowed Barley Cultivars at Different Levels of Nitrogen. Journal of Biological Sciences 7(6):949-953.

 

C. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN VEYA YAYINA KABUL EDİLEN TAM METİN ÖZGÜN MAKALE
 

C1. TÜRK, M., G.BAYRAM, E.BUDAKLI ve N.ÇELİK, 2003. Sekonder Mera Vejetasyonunda Farklı Ölçüm Metodlarının Karşılaştırılması ve Mera Durumunun Belirlenmesi.Uludağ Ünv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1),65-78.
 

C2. BAYRAM, G., M.TÜRK, E.BUDAKLI ve N.ÇELİK, 2004. Bursa Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Yaygın Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Hatlarının Verim ve Adaptasyonu Üzerinde Bir Araştırma, Uludağ Ünv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2),73-84s
 

C3. TÜRK, M., G.BAYRAM, E.BUDAKLI ve N.ÇELİK, 2004. Bursa Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.) Hatlarının Verim ve Adaptasyonu Üzerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1),21-25.
 

C4. BAYRAM,G., M.TÜRK, E.BUDAKLI ve N.ÇELİK, 2004. Azot, Fosfor, Potasyum ve Çinko Eksikliklerinin Mısır Bitkisinin Kök ve Gövde Gelişimi Üzerine Etkileri, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(33), 23-27
 

C5. TÜRK, M., G.BAYRAM, E.BUDAKLI ve N.ÇELİK, 2004. Farklı Ekim Sıklıklarının Korunganın (Onobrychis sativa L.) Tohum Verimi Üzerine Etkisi,. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 10(3), 336-341
 

C6. BUDAKLI, E., G.BAYRAM, M.TÜRK, ve N.ÇELİK, 2005. Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon ) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri. Uludağ Ünv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2), 1-11


D.ULUSAL KONGRELERDE SÖZLÜ SUNULAN VE TAM METNİ YA DA ÖZETİ YAYINLANAN BİLDİRİ
 

D1. BAYRAM, G. ve N. ÇELİK, 1999. Yulaf (Avena sativa L.) ve Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Karma Ekimlerinde Karışım Oranları ve Azotlu Gübrenin Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi.15-18 Kasım 1999, Adana.,Cilt:3, s: 53-58.

D2. TAŞ, B. , N. ÇELİK ve G. BAYRAM , 2001. Bitki-Uyarıcı İlişkilerinin Fizyolojisi. Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi. 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ, s: 55-60.
 

D3. TÜRK, M., G.BAYRAM, E.BUDAKLI ve N.ÇELİK, 2003. Farklı Yetiştirme Ortamlarının Arpa Bitkisinin Kök ve Gövde Gelişimi Üzerine Etkileri, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Diyarbakır, s: 26-30.
 

D4. BAYRAM G., E. BUDAKLI, N.ÇELİK ve M. TÜRK.2007. Bazı Çok Yıllık Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkilerinin Biomas ve Kimyasal Özelliklerindeki Yıllık Değişimlerinin Belirlenmesi. Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi.25-27 Haziran, Erzurum, s: 70-74.
 

 

E. ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN VE TAM METNİ YA DA ÖZETİ YAYINLANAN POSTER BİLDİRİ
 

E1. BULUR, V. , G. BAYRAM ve N. ÇELİK. 1999. Biçim Aralık ve Biçim Yüksekliğinin Yonca ( Medicago sativa L.) ve İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.)’nde Kök ve Gövde Gelişmesine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi.15-18 Kasım 1999, Adana., Cilt:3, s: 184-188.
 

E2. BUDAKLI, E., M.TÜRK, G. BAYRAM, , N.ÇELİK. 2003. Azot, Fosfor, Potasyum ve Çinko Eksikliklerinin Arpa Bitkisinin Kök ve Gövde Gelişimi Üzerine Etkileri. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, (13-17 Ekim 2003), Diyarbakır, s:516-519.
 

E3. BAYRAM, G., M.TÜRK, E.BUDAKLI ve N.ÇELİK. 2003. Farklı Derinliklerdeki Zeolit Materyalinin İtalyan Çimi (Lolium italicum L.)'nde Kök ve Gövde Gelişmesine Etkileri, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Diyarbakır, s:560-563.
 

 

F. DİĞER YAYINLAR
 

F1. ÇELİK, N. , G. BAYRAM, BUDAKLI E. ve V. BULUR. 2001. Meralarda Gübre Uygulamasının Ekonomik Yönleri. Tarım ve Köy Dergisi No:139, s:48-49.
 

 

G. ULUSAL KURULUŞLARCA DESTEKLENEN PROJEDE GÖREV ALMA
 

G1. Tuz Stresinin Silajlık Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Klorofil ve Prolin İçeriği ile Stoma Özellikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması (106 O 004)

G2. Silajlık mısır (Zea mays L.) da bitki yoğunluğu ve farklı miktarda azot uygulamaların stres fizyolojisi, verim ve kalite yönünden değerlendirilmesi (106 O 148)

G3. Bazı İki sıralı arpa çeşitlerinin kurağa dayanıklılığı üzerinde araştırmalar Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu. (2003/87)

 

 

Uludağ Üniversitesi - Görükle