Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Doç.Dr. Emine BUDAKLI ÇARPICI

 

 

Ünvan : Doç. Dr.
Doğum Yeri : Sivas
Uyruğu : T.C.
Yabancı Dili : İngilizce
     
Telefon    
İş : +90 224 2941524
Fax : +90 224 4428836
     

E-posta

: ebudakli@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

2001 - 2003     Yük.Lis., Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

2004 - 2009     Doktora, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

2013 - ......       Doç.Dr., Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölüm

  

ÇALIŞMA DURUMU

2005 - 2013  Araştırma Görevlisi, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarla Bitkileri Bölümü

2013 - ........     Doçent, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

  

UzmanlIk AlanI

Çayır-Mera ve Yembitkileri   


yÜKSEK Lİsans Tez Konusu

Bazı İki Sıralı Arpa Çeşitlerinin Kuraklığa Dayanıklılığı Üzerinde Araştırmalar

Danışman : Prof. Dr. Necmettin ÇELİK

DOKTORA Tez Konusu
Bitki Yoğunluğu ve Farklı Miktarda Azot Uygulamalarının Stres Fizyolojisi Açısından Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinde Değerlendirilmesi Danışman : Prof. Dr. Necmettin ÇELİK

YayInlar

 

A) ULUSLARARASI YAYINLAR


A1.2 SCI-EXPANDED İNDEKSİNCE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN VEYA YAYINA KABUL EDİLEN TAM METİN ÖZGÜN MAKALE

 

A1.2-1 TÜRK, M., N.ÇELİK, G.BAYRAM and E.BUDAKLI, 2007. Effects of Nitrogen and Potassium    Fertilization on Yield and Nutritional Quality of Rangeland. Asian Journal of Chemistry, 19(3):2341-2348.
 

A1.2-2 TÜRK, M., N.ÇELİK, G.BAYRAM and E.BUDAKLI, 2007. Effects of Nitrogen and Phosphorus on Botanical Composition, Yield and Quality of Rangelands. Asian Journal of Chemistry, 19(7):5351-5359.


A1.3 DİĞER İNDEKSLERCE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN VEYA YAYINA KABUL EDİLEN TAM METİN ÖZGÜN MAKALE
 

A1.3-1 TÜRK, M., G.BAYRAM, E.BUDAKLI and N.ÇELİK, 2006. A Study on Effects of Different Mixtures of Zeolite with Soil Rates on Some Yield Parameters of Alfalfa (Medicago sativa L.). P. Journal of Agronomy. 5(1):118-121.
 

A1.3-2 BUDAKLI E., N.ÇELİK, M.TÜRK, G.BAYRAM and B.TAŞ, 2007. Effects of Post-Anthesis Drought Stress on the Stem-Reverse Mobilization Supporting Grain Filling of Two-Rowed Barley Cultivars at Different Levels of Nitrogen. Journal of Biological Sciences, 7(6): 949-953

 

 

B) YURT İÇİ


A1.15 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HAKEMLİ DERGİLERİNDE YAYINLANAN VEYA YAYINA KABUL EDİLEN TAM METİN ÖZGÜN MAKALE
 

A1.15-1 TÜRK, M., G.BAYRAM, E.BUDAKLI ve N.ÇELİK, 2003. Sekonder Mera Vejetasyonunda Farklı Ölçüm Metodlarının Karşılaştırılması ve Mera Durumunun Belirlenmesi.Uludağ Ünv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1),65-78.
 

A1.15-2 BAYRAM, G., M.TÜRK, E.BUDAKLI ve N.ÇELİK, 2004. Bursa Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Yaygın Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Hatlarının Verim ve Adaptasyonu Üzerinde Bir Araştırma, Uludağ Ünv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2),73-84s
 

A1.15-3 BUDAKLI, E., G.BAYRAM, M.TÜRK ve N.ÇELİK, 2005. Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri. Uludag Ünv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2):1-11.

A1.16 ÜNİVERSİTELER ARASI KURULUN TANIMLADIĞI VE U.Ü. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN VEYA YAYINA KABUL EDİLEN TAM METİN ÖZGÜN MAKALE
 

A1.16-1 BAYRAM,G., M.TÜRK, E.BUDAKLI ve N.ÇELİK, 2004. Azot, Fosfor, Potasyum ve Çinko Eksikliklerinin Mısır Bitkisinin Kök ve Gövde Gelişimi Üzerine Etkileri, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(33), 23-27.
 

A1.16-2 TÜRK,M., G.BAYRAM, E.BUDAKLI ve N.ÇELİK, 2004. Farklı Ekim Sıklıklarının Korunganın (Onobrychis sativa L.) Tohum Verimi Üzerine Etkisi,. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 10(3), 336-341 .
 


A3 KONGRE FAALİYETLERİ

 

A) ULUSLARARASI

-

 

B) YURT İÇİ
 

A3.7 ULUSAL KONGRELERDE SÖZLÜ SUNULAN VE TAM METNİ YA DA ÖZETİ YAYINLANAN BİLDİRİ
 

A3.7-1 TÜRK, M., G.BAYRAM, E.BUDAKLI ve N.ÇELİK, 2003. Farklı Yetiştirme Ortamlarının Arpa Bitkisinin Kök ve Gövde Gelişimi Üzerine Etkileri, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 26-30.

 

A3.7-2 TÜRK, M., G.BAYRAM, E.BUDAKLI ve N.ÇELİK, 2003. Bursa Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.) Hatlarının Verim ve Adaptasyonu Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 371-375.


A3.8 ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN VE TAM METNİ YA DA ÖZETİ YAYINLANAN POSTER BİLDİRİ
 

A3.8-1 BUDAKLI, E., TÜRK, M., BAYRAM, G., ÇELİK, N., 2003. Azot, Fosfor, Potasyum ve Çinko Eksikliklerinin Arpa Bitkisinin Kök ve Gövde Gelişimi Üzerine Etkileri. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 516-519, (13-17 Ekim 2003), Diyarbakır.
 

A3.8-2 BAYRAM, G., M.TÜRK, E.BUDAKLI ve N.ÇELİK, 2003. Farklı Derinliklerdeki Zeolit Materyalinin İtalyan Çimi (Lolium italicum L.)'nde Kök ve Gövde Gelişmesine Etkileri, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 560-563s

 

 

A4 ARAŞTIRMA PROJESİ

 

a) ULUSLARARASI

 -
b) YURT İÇİ


A4.2 TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER
 

A4.2-1 ÇELİK, N., BUDAKLI, E. ve BAYRAM, G. Silajlık Mısır (Zea mays L.)’da Bitki Yoğunluğu ve Farklı Miktarda Azot Uygulamalarının Stres Fizyolojisi, Verim ve Kalite Yönünden Değerlendirilmesi TÜBİTAK (TOVAG-106O148) Başlama:2006
 

A4.2-2 ÇELİK, N., BUDAKLI, E. ve BAYRAM, G. Tuz Stresinin Silajlik Misir (Zea Mays L.) Çeşitlerinin Klorofil ve Prolin İçeriği İle Stoma Özellikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması.
TÜBİTAK TOVAG-106O004 Başlama:2006


A4.3 DPT PROJESİ VEYA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KOMİSYON BAŞKANLIĞINCA ONAYLANAN PROJELER


A4.3-1 CELİK, N., BUDAKLI, E., BAYRAM, G. VE TÜRK, M., Bazi İki Sıralı Arpa Çeşitlerinin Kuraklığa Dayanılılığı Üzerinde Araştırmalar. U. Ü. Bilimsel Araştırmalar Fonu (2003/87)

 

 

KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR


- Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, DİYARBAKIR.

 

- Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, ANTALYA.

 
Uludağ Üniversitesi - Görükle