Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Doç.Dr. Oya KAÇAR

 

Ünvan : Doç. Dr.
Doğum Yeri : Bursa
Uyruğu : T.C.
Yabancı Dili : İngilizce
     
Telefon    
İş : +90 224 2941523
Fax : +90 224 4428836
     

E-posta

: okacar@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ


1989 - 1993    Lisans, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.

1993 - 1996    Y. Lisans, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.

1996 - 2003    Doktora, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.


2011 -  ...        Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.

 


AKADEMİK YÜKSELTMELER

Yüksek Lisans :     04.09.1996    U. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Tez Konusu     :     Bursa Ekolojik Koşullarına Uyan Mercimek Hatlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir

                                Araştırma. Danışman : Prof. Dr. Nedime AZKAN

Doktora            :     25.04.2003   U. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Tez Konusu     :     Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.)’da Morfolojik, Agronomik Özellikler

                                İle Hiperisin ve Uçucu Yağ Bakımından Bireysel Varyabilitenin Belirlenmesi.

                                Danışman : Prof. Dr. Nedime AZKAN


ÇALIŞMA DURUMU


1994 - ......      Araştırma Görevlisi U. Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

2011 - ......      Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

 


 

 


ALDIĞI BURSLAR

- 1nd International Course on “Protected Cultivation of High Value Crops” in Cooperation with The Turkish Universities Akdeniz, Ankara, Cukurova, Ege, Uludag. The Institute of Agricultural Engineering, Volcani Center, Bet Degan. ISRAEL.March 2-April 15, 1997.
 

 


KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR

- Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997, SAMSUN.


- Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, ADANA.


- Workshop on Agricultural and Quality Aspects of Medicinal and Aromatic Plants. May 29 - June 01, 2001, ADANA.

 

- Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, TEKIRDAĞ.


- Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, DIYARBAKIR.


- T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Tarla Bitkileri Araştırmaları Dairesi Başkanlığı Program Değerlendirme Toplantıları,2007, ANTALYA.


- I. International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs. 29 April-04 May 2007, ANTALYA.


- Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, ERZURUM.


- Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, HATAY.

 


BİLDİĞİ YABANCI DİL
 

İngilizce

 

 

UzmanlIk AlanI

 

Tıbbi Bitkiler, Yemeklik Tane Baklagiller

 

ESERLER LİSTESİ
 

ULUSLARARASI YAYINLAR

SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. Kaçar, O., E. Göksu and N. Azkan, “Effects of Morphogenetic and Diurnal Variability on the Hypericin Content in St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.)”, African Journal of Biotechnology, 7 (13): 2163-2168 (2008).

2. Kaçar, O., E. Göksu and N. Azkan, “Agronomic Properties and Essential Oil Composition of Basil Varieties and Landraces (Ocimum basilicum L.) in Turkey”, Asian Journal of Chemistry, 21 (4): 3151-3160 (2009).

3. Kaçar, O., N. Azkan and N. Çöplü, “Effects of Different Rooting Media and Indole Butyric Acid on Rooting of Stem Cuttings in Sage (Salvia officinalis L. and Salvia triloba L.)”, Journal of Food, Agriculture & Environment (JFAE), 7 (3 & 4): 349-352 (2009).

4. Korukluoğlu, M., O. Gürbüz, Y. Şahan, A. Yiğit, O. Kaçar and R. L. Rouseff, “Chemical Characterization and Antifungal Activity of Origanum onites L. Essential Oils and Extracts”, Journal of Food Safety, 29: 144-161 (2009).

5. Dogan, R., O.Kacar, N.Coplu and N. Azkan, “Characteristics of New Breeding Lines of Triticale”, African Journal of Agricultural Research, 4: 133-138 (2009).

6. Telci, I., I. Demirtas, E. Bayram, O. Arabacı and O.Kacar, “Environmental Variation on Aroma Components of Pulegone/Piperitone Rich Spearmint (Mentha spicata L.)”, Industrial Crops and Products, 32: 588-592 (2010).

7. Telci, I.,O.Kacar, E.Bayram, O.Arabacı, I.Demirtaş,G.Yılmaz, I.Ozcan, Ç.Sönmez and E.Göksu, "Yield and quality traits in selected peppermint (Mentha piperita L.) clones grown four different climatic conditions",Industrial Crops and Products, (In press,2010).
 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. Kaçar, O., N. Azkan ve A. Karasu, “Bursa Ekolojik Koşullarında Yazlık ve Kışlık Olarak Yetiştirilebilecek Mercimek Çeşitlerinin Belirlenmesi”, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13: 109-119 (1997).

2. Kaçar, O., F. Çakmak, N. Çöplü ve N. Azkan, “Bursa Koşullarında Bazı Kuru Fasulye Çeşitlerinde (Phaseolus vulgaris L.) Bakteri Aşılama ve Değişik Azot Dozlarının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi”, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1): 207-218 (2004).

3. Kaçar, O. ve N. Azkan, “Sarı Kantaron’da (Hypericum perforatum L.) Hiperisin ve Üst Drog Herba Verimi ile Bazı Morfolojik ve Agronomik Özellikler Arasındaki İlişkiler”, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 18(2): 109-122 (2004).

4. Kaçar, O., F. Çakmak, N. Çöplü ve N. Azkan, “Bursa Koşullarında Bazı Nohut Çeşit ve Hatlarında (Cicer arietinum L.) Bakteri Aşılama ve Değişik Azot Dozlarının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi”, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2): 123-135 (2004).

5. Kaçar, O. ve N. Azkan, “Bursa’da Doğal Florada Bulunan Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) Populasyonlarında Farklı Yüksekliklerin Hiperisin Oranı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi”, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1): 77-89 (2005).

6. Kaçar, O., E. Göksu ve N. Azkan, “Bursa’da Kışlık Olarak Yetiştirilebilecek Nohut (Cicer arietinum L.) Hatlarının Belirlenmesi”, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2): 33-45 (2005).

7. Kaçar, O. ve N. Azkan, “Çeşitli İklim Faktörlerinin, Farklı Gelişme Dönemlerinin ve Gün İçerisindeki Farklı Toplama Saatlerinin Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.)’da Hiperisin Oranı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,42(2) :23-34 (2005).

8. Kaçar, O., E. Göksu ve N. Azkan, “Bursa Koşullarında Farklı Bakteri Suşları İle Aşılamanın Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşit ve Hatlarında Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(3): 21-32 (2005).

9. Kaçar, O. ve N. Azkan, “Türkiye’de Bulunan Bazı Hypericum (Hyperiaceae) Türleri Üzerinde Sayısal Taksonomik Bir Çalışma”, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2): 424-434 (2005).

10. Kaçar, O., E. Göksu ve N. Azkan, “İzmir Kekiğinde (Origanum onites L.) Farklı Sıklıkların Bazı Agronomik ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi”, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2): 51-60 (2006).

11. Kaçar, O., E. Göksu ve N. Azkan, “Oğul Otu (Melissa officinalis L.) Yetiştiriciliğinde Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi”, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(2): 59-71 (2010).


ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ve BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

1. Kaçar, O. ve N. Azkan, “Bursa Ekolojik Koşullarında Yetiştirilebilecek Mercimek Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 598-600, Samsun, 1997.

2. Azkan, N., O.Kaçar, N. Çöplü ve M. Sincik, “Bursa Ekolojik Koşullarına Uyan Reyhan Genotiplerinin Belirlenmesi”, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, 412-415, Adana, 1999.

3. Azkan, N., O. Kaçar, E. Doğangüzel, M. Sincik ve N. Çöplü, “Bursa Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Nohut Hat ve Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi”, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, 318-323, Adana, 1999.

4. Çakmak, F., N. Azkan, O. Kaçar ve N. Çöplü, “Bazı Kuru Fasulye Hatlarının Agronomik Özellikleri İle Verim Potansiyellerinin Saptanması”, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, 354-359, Adana, 1999.

5. Çakmak, F., O. Kaçar, N. Çöplü ve N. Azkan, “Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Fasulye Hatlarının Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi”, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, 353-358, Tekirdağ, 2001.

6. Çakmak, F., O. Kaçar, N. Çöplü ve N. Azkan, “Bursa Koşullarında Şahin-90 Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşidinin Azot ve Fosfor İsteğinin Belirlenmesi”, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, 319-324, Diyarbakır, 2003.

7. Karabulut, O.A., Ü. Arslan, G. Kuruoğlu, K. İlhan ve O. Kaçar, “Botrytis cinereae Pers.: Fr., Aspergillus niger Tiegh. ve Penicillium expansum Link’a Karşı Bazı Tıbbi Bitkilerin Antifungal Etkisi”, Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 199, Samsun, 2004.

8. Kaçar, O. ve N. Azkan, “Ülkemizdeki Farklı Kaynaklı Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) Populasyonlarında Hiperisin Oranı ve Agronomik Özellikler Bakımından Ontogenetik Varyabilitenin Belirlenmesi”, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, 543-547, Erzurum, 2007.

9. Telci İ, E. Bayram, O. Arabacı, O. Kaçar, İ. Demirtaş, G. Yılmaz, E. Göksu ve İ.İ. Tokbay, “Farklı Ekolojilerde Yetiştirilen Nane (Mentha sp.) Klonlarının Verim ve Kalite Özellikleri”, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, 105-109, Hatay, 2009.

10. Doğan, R., O. Kaçar, E.Budaklı ve E.Göksu, “Bazı Yerli ve Yabancı Tritikale Hatlarının Kuraklığa Dayanıklılığı Üzerinde Araştırmalar” Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, 844-848, Hatay, 2009.

KİTAPLAR

N. Azkan ve O.Kaçar. 2002. Ünite 7: Yemeklik Tane Baklagiller Genel, Ünite 8: Yemeklik Tane Baklagiller Mercimek-Nohut-Fasulye-Bakla-Bezelye-Börülce. s.141-175. Yürür, N., E. Açıkgöz, A. Özgümüş, N. Azkan, Z.M. Turan, N. Çelik, K. Yağdı, M. Ayçiçek, R. Doğan, İ. Turgut, A.T. Göksoy, A. Uzun ve O. Kaçar. Tarla Bitkileri Kitabı I. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Ön Lisans Programı. Anadolu Üniversitesi yayın No: 1357, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 724. Eskişehir.

DERLEMELER

1. Yağdı, K., O. Kaçar ve N. Azkan. 2000. Topraklardaki Ağır Metal Kirliliği ve Uzaklaştırılma Olanakları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(2):109-115.

2. Kaçar, O. ve N. Azkan, “Tıbbi Bitki Olarak Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) ve Halk Sağlığındaki Yeri, Dünya Gıda Dergisi, Mayıs, 82-89, 2010.


KATILDIĞI PROJELER

1. Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.)’da Morfolojik, Agronomik Özellikler İle Hiperisin ve Uçucu Yağ Bakımından Bireysel Varyabilitenin Belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Araştırma Projesi, 1999/41, Yardımcı Araştırıcı, 1999-2003.

2. Bazı Baharat ve Tıbbi Bitkilerin Mikotoksijenik Küfler Üzerine İnhibitör Etkilerinin Araştırılması, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Araştırma Projesi, 2002/19, Yardımcı Araştırıcı, 2002-2005.

3. Bursa Ekolojik Koşullarında Farklı Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) Populasyonlarının Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Islahı, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Araştırma Projesi, 2003/93, Yardımcı Araştırıcı, 2003-2007.

4. Farklı Ekolojilerde (Aydın, Bursa, İzmir ve Tokat) Yetiştirilen Nane (Mentha spp.) Klonlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi, TOGTAG-1060708, Yardımcı Araştırıcı, 2007-2009.

5. Bazı Baharat Ekstraktlarının Aspergillus parasiticus’un Gelişimi ve Aflatoksin Üretimi Üzerine Etkisi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Araştırma Projesi, Z(U)-2009/24, Yardımcı Araştırıcı, 2009-2011.

 

Uludağ Üniversitesi - Görükle