Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof.Dr. Mehmet SİNCİK

 

http://images.bursadabugun.com/editor/haber/04122016/20161204aw918901-01-5843efb74a087.jpg 

Ünvan

:

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

:

1972

Doğum Yeri

:

Bursa

Uyruğu

:

T.C.

Medeni Hali

:

Evli

Yabancı Dili

:

İngilizce

 

 

 

Telefon

 

 

Cep

:

+90 535 8140678

İş

:

+90 224 2941522

Fax

:

+90 224 4428836

E-posta

:

sincik@uludag.edu.tr

 

 

 

 

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

1989-1995   Lisans,  Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

1995-1998   Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

1998-2004   Doktora, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa

2010-2015   Doçent, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarla Bitkileri Bölümü

2015-……   Profesör Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü  

ÇALIŞMA DURUMU

1996 - 2010   Araştırma Görevlisi, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarla Bitkileri Bölümü

2010 - 2015  Doçent, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarla Bitkileri Bölümü

2015 - .......    Profesör Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarla Bitkileri Bölümü

 

UZMANLIK ALANI

Endüstri Bitkileri

 

 

 

TEZLER


Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut Çeşitlerinde Farklı Sıra Aralıklarının Verim ve Verim Komponentlerine Etkileri (Yüksek Lisans)

Ak Üçgül ile Bazı Buğdaygil Çim Türleri Karışımlarında Farklı Azot Dozlarının Botanik Kompozisyon ve Çim Kalite Kriterlerine Etkileri (Doktora)

  

 

İDARİ GÖREVLER

U.Ü.Z.F. Alt Yayın Komisyonu Üyeliği

U.Ü.Z.F. Staj Komisyonu Üyeliği

2016 - ….. Yenişehir MYO Müdürü

 

YAYINLAR

 A. SCI, SSCI, AHCI İndekslerİne gİren dergİlerde yayInlanan Makaleler

 

1. BİLGİLİ U., M., SİNCİK, A. UZUN, and E. AÇIKGÖZ. 2003. The Influence of Row Spacing

and Seeding Rate on Seed Yield and Yield Components of Forage Turnip (Brassica rapa L.).

J. Agron.  Crop Sci. 189: 250-254. (SCI).

 

2. SİNCİK, M., U. BİLGİLİ, A. UZUN and  E. AÇIKGÖZ. 2004. Effect of  Low Temperatures on The Germination of Different Field Pea Genotypes. Seed Sci.and Tech. 32(2): 331-339. (SCI-Expanded).

 

3. UZUN, A., U. BİLGİLİ, M. SİNCİK, İ. FİLYA and E. AÇIKGÖZ. 2005. Yield and Quality Performances of Forage Type Pea Strains Contrasting Leaf Types.  European J. Agronomy. 22:85-94. (SCI-Expanded).

 

4. SİNCİK, M. and E. AÇIKGÖZ, 2007.  Effects of White Clover Inclusion on Turf Characteristics,

Nitrogen Fixation, and Nitrogen Transfer from White Clover to Grass Species in Turf Mixtures. Commun.

in Soil Sci. and Plant Analysis. 38(13): 1861-1877. (SCI).

 

5. AÇIKGÖZ, E., M. SİNCİK, M. ÖZ, S. ALBAYRAK, G. WİETGREFE, Z.M. TURAN,

    A. T. GÖKSOY, U. BİLGİLİ, A. KARASU, Ö. TÖNGEL, and Ö. CANBOLAT, 2007.

Forage Soybean Performance in Mediterranean Environments. Field Crops Res. 103(13): 239-247. (SCI).

 

6. SİNCİK, M., U. BİLGİLİ, A. UZUN and  E. AÇIKGÖZ. 2007. Short Communication. Harvest Stage Effects on Forage Yield and Quality for Rape and Turnip Genotypes. Spanish Journal of Agricultural Research. 5(4): 510-516. (SCI-Expanded).

 

7. SİNCİK, M., Z.M. TURAN and A.T. GÖKSOY, 2008. Responses of Potato (Solanum tuberosum L.) to Green Manure Cover Crops and Nitrogen Fertilization Rates. Am. J. Pot. Res. 85: 150-158. (SCI).

 

8. SİNCİK, M., B.N. CANDOGAN, C. DEMİRTAS, H. BÜYÜKCANGAZ, S. YAZGAN and A.T. GÖKSOY, 2008. Deficit İrrigation of Soya Bean [Glycine max (L.) Merr.] in a Sub-humid Climate. J. Agron. and Crop Sci. 194: 200-205. (SCI).

 

9. AÇIKGÖZ, E., M. SİNCİK, A. KARASU, Ö. TÖNGEL, G. WİETGREFE, U. BİLGİLİ, M. ÖZ, S. ALBAYRAK, Z.M. TURAN and A. T. GÖKSOY, 2009. Forage Soybean Production for Seed in Mediterranean Environments. Field Crops Res. 110:213-218. (SCI).

 

10. ACİKGOZ, E., A. USTUN, I. GUL, E. ANLARSAL, A. S. TEKELİ, I. NİZAM, R. AVCIOGLU, H. GEREN, S. CAKMAKCİ, B. AYDİNOGLU, C. YUCEL, M. AVCİ, Z. ACAR, I. AYAN, A. UZUN, U. BİLGİLİ, M. SİNCİK, and M. YAVUZ, 2009.                Genotype × environment interaction and stability analysis for dry matter and seed yield in field pea (Pisum sativum L.). Spanish Journal of Agricultural Research. 7(1): 96-106. (SCI-Expanded).

 

11. SİNCİK, M., A.T. GÖKSOY and Z.M. TURAN, 2009. Soybean Seed Yield Performances under Different Cultural Practices. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 33: 111-118. (SCI-Expanded).

 

12. ÜNAL, H., M. SİNCİK and N. İZLİ, 2009. Comparison of some engineering properties of rapeseed cultivars. Industrial Crops and Products. 30(1):131-136. (SCI-Expanded).

 

13. İZLİ N., H. UNAL, and M. SİNCİK, 2009. Physical and mechanical properties of rapeseed at different moisture content. International Agrophysics. 23: 137-145. (SCI-Expanded).

 

14. SİNCİK, M., A.T. GÖKSOY and Z.M. TURAN, 2010. Influence of Sowing Properties on Winter Oilseed Rape in a Sub-humid Mediterranean Environment. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj. 38(1): 171-175.

15. U. BİLGİLİ, A. UZUN, M. SİNCİK, M. YAVUZ, B. AYDİNOGLU, S. CAKMAKCİ, H. GEREN, R. AVCIOGLU, I. NİZAM, A. S. TEKELİ, I. GUL, E. ANLARSAL, C. YUCEL, M. AVCİ, Z. ACAR, I. AYAN, A. USTUN and E. ACİKGOZ, 2010. Forage Yield and Lodging Traits in Peas (Pisum sativum L.) with Different Leaf Types. Turkish Journal of Field Crops. 15(1):50-53.              

16. DEMİRTAS, C., S. YAZGAN, B.N. CANDOGAN, M. SİNCİK,  H. BÜYÜKCANGAZ, and A.T. GÖKSOY, 2010. Quality and Yield Response of Soybean (Glycine max L. Merrill) to Drought Stress in Sub-Humid Environment. Afrıcan Journal of Bıotechnology. 9(41):6873-6881.    

 

17.KARASU, A., M. OZ, M. SİNCİK,  A.T. GÖKSOY and Z.M. TURAN, 2010. Combining Ability and Heterosis for Yield and Yield Components in Sunflower. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj. 38(3): 259-264.

 

18. SİNCİK, M., A.T. GÖKSOY and Z.M. TURAN, 2011. The heterosis and combining ability of diallel crosses of rapeseed ınbred lines. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 39(2):242-248.

 

19. DAĞÜSTÜ, N., G. BAYRAM, M. SİNCİK, M. BAYRAKTAROĞLU, 2012.  The Short Breeding Cycle Protocol Effective on Diverse Genotypes of Sunflower (Helianthus annuus L.).  Turkish Journal of Field Crops, 17(2):124-128.

 

 

20.CANDOGAN, B.N., M. SİNCİK, H. BÜYÜKCANGAZ, C. DEMİRTAS, A.T. GÖKSOY, and S. YAZGAN, 2013. Yield, quality and crop water stress index relationships for deficit-irrigated soybean [Glycine max (L.) Merr.] in sub-humid climatic conditions. Agricultural Water Management. 118: 113-121. (SCI).

 

21. ACİKGOZ, E., M. SİNCİK,  G. WIETGREFE, M. SÜRMEN, S. ÇEÇEN, T. YAVUZ, C. ERDURMUŞ, A.T. GOKSOY, 2013. Dry matter accumulation and forage quality characteristics of different soybean genotypes. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 37: 22-32.

 

22. MEHMET OZ, ABDULLAH KARASU, HAYRETTIN KUSÇU, MEHMET SINCIK, Z METIN TURAN and A TANJU GOKSOY, 2013.Effect of rainfed and irrigated conditions on yield and quality traits of newimproved sunflower (Helianthus annuus) hybrids in a sub-humid climate. Indian Journal of Agricultural Sciences 83 (1): 41–50

 

23. SİNCİK, M., A.T. GÖKSOY, R. DOĞAN, 2013. Responses of sunflower (Helianthus annuus L.) to irrigation and nitrogen fertilization rates. Zemdirbyste-Agriculture,100(2): 151–158.

 

24. . SİNCİKM., A.T. GÖKSOY, 2014. İnvestigation of correlation between traits and path analysis of confectionary sunflower genotypes. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 42(1):227-

   

B. YURT DIŞI HAKEMLİ YAYINLAR

 

1. BILGILI, U., M.SINCIK, A.T.GOKSOY, Z.M.TURAN and E.ACIKGOZ, 2006. Forage and Grain Yield Performances of Soybean Lines. J.Central European Agriculture,               6(3):405-410.

 

2. DAGUSTU, N., SİNCİK, M., BAYRAM, G., BAYRAKTAROGLU, M., 2010. Regeneratıon of Fertıle Plants From Sunflower (Helianthus annuus L.) – Immature Embryo. Helia, 33: 95-102.

 

 

 

C. DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. SİNCİK, M., N. AZKAN ve A. KARASU, 1997. Bezelyede Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. U.Ü Ziraat Fakültesi Dergisi, 13: 121-131.

 

2. SİNCİK, M., U. BİLGİLİ, A. UZUN, E. AÇIKGÖZ. 2002. Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül ( Trifolium repens L.)’de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri. Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., 16(2):127-136.

 

3. UZUN, A., U. BİLGİLİ, M. SİNCİK, and E. AÇIKGÖZ. 2004. Effect of Seeding Rates on Yield and Yield Components of Hungarian Vetch (Vicia pannonica Crantz). Turk J. Agric.For., 28: 179-182.

 

4. SİNCİK, M., H.S. ORAL, A.T. GÖKSOY VE Z.M. TURAN, 2009. Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1): 55-63.

 

 

 

D. Hakemli konferans/sempozyumlarIn bildiri kİtaplarInda yer alan yayInlar

1. AZKAN, N., O. KAÇAR, N. ÇÖPLÜ ve M. SİNCİK, 1999. Bursa Ekolojik Koşullarına Uyan Reyhan Genotiplerinin Belirlenmesi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi 15-18 Kasım 1999, Adana. Cilt II, s. 412-415.

2. AZKAN, N., E. DOGANGÜZEL, O. KAÇAR, M. SİNCİK ve N. ÇÖPLÜ, 1999. Bursa Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Nohut Hat ve Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi 15-18 Kasım 1999, Adana.               Cilt III, s. 318-323.

3. AÇIKGÖZ, E., A. UZUN, U. BILGILI  ve M. SİNCİK, 2001. Bezelye (Pisum sativum L.) Çeşitleri Arasında  Yapılan  Melezlemelerle Geliştirilen Hatların Verim ve Bazı Kalite Özellikleri. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi,  17-21 Eylül, Tekirdağ. Cilt III, s. 73-77.

4. BİLGİLİ, U., M. SİNCİK, A. UZUN ve E. AÇIKGÖZ, 2001. Sera Koşullarında Ek Işıklandırmanın ve Farklı Işık Şiddetlerinin Bezelyede Bitki Gelişimine Etkileri. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi,17-21 Eylül, Tekirdağ. Cilt I, s. 17-21.

5. SİNCİK, M., U. BİLGİLİ, A. UZUN ve E. AÇIKGÖZ, 2001. Hasat Şekli ve Bruchus Zararının Farklı Bezelye Genotiplerinde Çimlenme ve Fide Gelişimine Etkileri. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, Tekirdağ. Cilt III, s. 91-94.

 6. BİLGİLİ, U., M. SİNCİK, A. UZUN ve E. AÇIKGÖZ, 2003.Yem Şalgamı (Brassica rapa L.)'nın Tohum Verimi ve Verim Komponentleri Üzerine Sıra Arası Mesafesi ve Tohum Oranlarının Etkisi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır. Cilt 2, s.54-57.

 7. SİNCİK, M., U. BİLGİLİ, A. UZUN  ve E. AÇIKGÖZ, 2003. Farklı Bezelye Genotiplerinin Çimlenmesi Üzerine Düşük Sıcaklıkların Etkisi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır. Cilt 2, s.17-21.

 8. UZUN A., U. BİLGİLİ, M. SİNCİK, İ. FİLYA ve E. AÇIKGÖZ, 2003. Farklı Yaprak Tiplerindeki Yemlik Bezelye Hatlarının Verim ve Bazı Kalite Özellikleri. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır. Cilt 1, s.519-523.

9. SİNCİK M. ve E. AÇIKGÖZ, 2005. Ak Üçgül İle Bazı Buğdaygil Çim Türleri Karışımlarında Farklı Azot Dozlarının Botanik Kompozisyon Ve Çim Kalite Kriterlerine Etkileri. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül 2005, Antalya. Cilt 2, s.735-740.

 10. SİNCİK M., A.T. GÖKSOY ve Z.M.TURAN, 2005. Bursa Koşullarında Bazı Soya Fasulyesi (Glycine Max. L. Merill)  Çeşitlerinin Verim Ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül 2005, Antalya. Cilt 2, s.1095-1099.

11. SİNCİK M., Z.M.TURAN ve A.T. GÖKSOY, 2006. Farklı Yeşil Gübre Bitkilerinin ve Azot Dozlarının Patateste Yumru Verimi ve Verim Komponentleri Üzerine Etkisi. Türkiye IV. Ulusal Patates Kongresi. 6-8 Eylül 2006, Niğde, s. 231-237.

12. AÇIKGÖZ E., M. SİNCİK, M. ÖZ, S. ALBAYRAK,  Z. M. TURAN, A. T. GÖKSOY, U. BİLGİLİ, A. KARASU, M. Ö. TÖNGEL ve Ö. CANBOLAT, 2007. Farklı Sıra Arası, Ekim Oranı Ve Hasat Dönemlerinin Değişik Lokasyonlarda Yetiştirilen Soya Fasulyesinin Kuru Madde Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum. II. Cilt, s. 131-134.

13. SİNCİK M., B. N. CANDOĞAN, H. BÜYÜKCANGAZ, Ç. DEMİRTAŞ, S. YAZGAN ve A. T. GÖKSOY, 2007.  Soya Fasulyesinde Farklı Sulama Suyu Seviyelerinin Tane Verimi Ve Verim Komponentleri Üzerine Etkileri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum. II. Cilt, s. 509-512.

14. AÇIKGÖZ E., M. SİNCİK, A. KARASU, M. Ö. TÖNGEL, S. ALBAYRAK, U. BİLGİLİ, Z. M. TURAN, A. T. GÖKSOY ve M. ÖZ, 2007. Farklı Sıra Arası Mesafesi Ve Ekim Oranlarının Değişik Lokasyonlarda Yetiştirilen Soya Fasulyesinin Tohum Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum. II. Cilt, s. 466-469.

15. SİNCİK M., U. BİLGİLİ, A. UZUN, E. AÇIKGÖZ, 2007. Farklı Hasat Dönemlerinin Kolza Ve Yem Şalgamının Kuru Madde Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum. II. Cilt, s. 127-130.

16. BİLGİLİ, U., A. UZUN, M. SİNCİK, M.YAVUZ, A. ÜSTÜN, İ. GÜL, E. ANLARSAL, A.S. TEKELİ, İ. NİZAM, R. AVCIOĞLU, H. GEREN, S. ÇAKMAKCI, B. AYDINOĞLU, C.YÜCEL, M. AVCI, T. KARAKÖY, Z.ACAR, İ. AYAN VE E. AÇIKGÖZ, 2007. Farklı Yaprak Tiplerindeki Yemlik Bezelye Hatlarının Verim ve Bazı Verim Özelliklerinin Belirlenmesi.   Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum. II. Cilt, s. 83-86.

17. AÇIKGÖZ, E., A. ÜSTÜN, İ. GÜL, E. ANLARSAL, A.S. TEKELİ, İ. NİZAM, R. AVCIOĞLU, H. GEREN, S. ÇAKMAKCI, B. AYDINOĞLU, C.YÜCEL, M. AVCI, Z.ACAR, İ. AYAN, A. UZUN, U. BİLGİLİ, M. SİNCİK ve M.YAVUZ, 2007. Yem Bezelyesi’nde Genotip x Çevre İlişkileri ve Kuru Madde ile Tohum Veriminde Stabilite Analizleri.  Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum. II. Cilt, s. 79-82.

18. CANBOLAT Ö., M. SİNCİK, 2007. Farklı Olgunlaşma Dönemlerinde Hasat Edilen Kenaf Çeşitlerinin (Hibiscus cannabinus L.) Sindirim Derecesi ve Metabolik Enerji Değerlerinin İn-Vitro Gaz Tekniği ile Belirlenmesi. 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 05-08 Eylül 2007, Van. CD’de.

19. SİNCİK M., A.T. GÖKSOY ve Z.M.TURAN, 2009. Soya Fasulyesinin Farklı Kültürel Uygulamalar Altındaki Gelişme Performansı. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay. I. Cilt, s. 205-208.

20. SİNCİK M., A.T. GÖKSOY, S. YAZGAN, Ç. DEMİRTAŞ, H. BÜYÜKCANGAZ, B. N.   CANDOĞAN, 2009. Soya Fasulyesinde Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Kuraklık Stresinin Tane Verimi ve Verim Komponentleri Üzerine Etkileri. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay. I. Cilt, s. 209-212.

21. MEHMET ÖZ, ABDULLAH KARASU, HAYRETTİN KUŞCU, MEHMET SİNCİK, Z. METİN TURAN, A. TANJU GÖKSOY, 2012. Sulu ve Susuz Koşullarda Yetiştirilen Yeni Geliştirilmiş Ayçiçeği Hibridlerinin Verim ve Kalite Kriterlerinin İncelenmesi. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2012 Bursa, Cilt 2, Sayfa: 1144-1149.

22. SİNCİK, M.,   A.T. GÖKSOY, 2013. Farklı Soya Fasulyesi Hat ve Çeşitlerinin Birinci ve İkinci Ürün Yetiştirme Koşullarında Bazı Verim ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya. Cilt: II, Sayfa: 361-366.

23.  GÖKSOY, A.T.,  M. SİNCİK,  2013. Farklı Çerezlik Ayçiçeği Hat ve Çeşitlerinin Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya. Cilt: II, Sayfa: 367-370.

  KATILDIĞI PROJELER

 1. TARP-2048. Esvet AÇIKGÖZ, Ayşen UZUN, Uğur BİLGİLİ ve Mehmet SİNCİK. Bezelye (Pisum sativum L.)  Çeşitleri Arasında Yapılan Melezlemelerle Geliştirilen Yeni Hatların Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK. (1998-2001).

2. 2000/34 Esvet AÇIKGÖZ ve Mehmet SİNCİK.  Değişik Amaçlı Çim Karışımlarında Ak Üçgül (Trifolium repens L.) ‘ün Kullanım Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. (2000-2004).

3. 2001/25. Z.Metin TURAN, A.Tanju GÖKSOY ve Mehmet SİNCİK. Farklı Yeşil Gübre Bitkilerinin Patatesin Verimve Kalitesi Üzerine Etkisi. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. (2001-2006).

4. 2002/76. Esvet AÇIKGÖZ, Ayşen UZUN, Uğur BİLGİLİ ve Mehmet SİNCİK. Tane ve Ot Tipi Bezelye Hatlarında Genotip x Çevre İnteraksiyonu ve  Verim Komponentlerinin Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. (2002-2005).

5. 2003/91. A.Tanju GÖKSOY, Z.Metin TURAN ve Mehmet SİNCİK. Soya Fasülyesinde (Glycine max L. Mer.) Farklı Ekim Zamanı,Bitki Sıklığı ve Gelişme Dönemlerinde Işık Tutum Etkinliği ve YaprakAlan İndeksinin Verim ve Diğer Bazı Agronomik Özelliklerle İlişkisi Üzerine Araştırmalar. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu.

(2003-……..).

6. 2004/66. Doç.Dr. Senih YAZGAN, Prof.Dr. Abdurrahim KORUKÇU, Prof.Dr. A.Tanju GÖKSOY, Yrd.Doç.Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ, Dr.Mehmet SİNCİK, Dr. Çiğdem DEMİRTAŞ ve Araş.Gör. Burak CANDOĞAN. Soya Fasulyesinde Bitki Belirteçlerine Göre Sulama Zamanının Planlanması ve Farklı Dönemlerdeki Kuraklık Stresinin Bitki Gelişimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu.

(2004-2007).

7. Z(U)2009/27 Dr. Mehmet SİNCİK, Prof. Dr. Esvet AÇIKGÖZ, Prof.Dr. Z. Metin TURAN, Prof.Dr. A. Tanju GÖKSOY, Araş. Gör. Elif SÖZEN. Kolza (Brassica napus L. ssp. oleifera) ve Şalgamda (Brassica rapa L.) Yağ Kalitesi, Tohum Ve Ot Verimi Yüksek Çeşit Adaylarının Geliştirilmesi. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. (2009-2013).

8. Z(U)2009/28. Doç.Dr.Nazan Dağüstü, Dr. Mehmet Sincik, Dr. Gamze Bayram. Ayçiçeği Bitkisinde In Vitro Olgunlaşmamış Embriyo Kültürü ile Vejetasyon Süresini Kısaltma Olanaklarının Araştırılması. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Z(U)2009/28 nolu proje, 2009-2013.

9. UAP(Z)2009/17, Mehmet SİNCİK, Z. Metin TURAN, A. Tanju GÖKSOY, İnegöl Alası Çerezlik Ayçiçeği Populasyonunun Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Islahı ve Çeşit Tescilinin Yapılması. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, (2009-2014).

10. KUAP(MKPMYO)-2013/38, Karasu A., ÖZ M., GÖKSOY A.T., SİNCİK M., DOĞAN R., ŞENYİĞİT E., Ana Ürün ve İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Farklı Olgunluk Grubundaki Bazı Soya Çeşitlerinin (Glycine max. L. Merrill.) Farklı Ekim Sıklıklarına Tepkisinin Agronomik, Fizyolojik ve Teknolojik Yönden Araştırılması. (2013-…….).

11. OUAP(Z)-2013/16, CANDOĞAN B.N., YAZGAN  S., GÖKSOY A.T., SİNCİK M., Yarı Nemli İklim Koşullarında Destekleme Sulamanın Kolza Bitkisi Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (2013-……..).

12. TÜBİTAK 112O149, AÇIKGÖZ E., GÖKSOY A.T., UZUN A., SİNCİK M., Birinci ve İkinci Ürüne Uygun Yem Tipi Soya [Glycine Max (L.) Merr.] Islahı Üzerinde Araştırmalar  (2013-………).

13. TÜBİTAK 113O082, GÖKSOY A.T., SİNCİK M., BAYRAM G., Soyada İkinci Ürün Koşullarına Uygun Erkenci Yüksek Verimli ve Kaliteli Çeşit Islahı ve Yeni Melez Populasyonların Oluşturulması. (2013-………).

 

 

 

 

 

Uludağ Üniversitesi - Görükle