Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof.Dr. Nazan DAĞÜSTÜ

 

Ünvan : Prof. Dr.
Doğum Yeri : Bursa
Uyruğu : T.C.
Yabancı Dili : İngilizce
     
Telefon    
İş : +90 224 2941518
Ev : +90 224 2399697
Fax : +90 224 2941402
     

E-posta

: ndagustu@uludag.edu.tr

 

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

1985 - 1989   Lisans Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.
1989 - 1991   Yüksek Lisans Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.
1992 - 1996   Doktora Bath Üniversitesi, Biyoloji ve Biyokimya Bölümü, İngiltere.

 

ÇALIŞMA DURUMU

1989 - 1998    Araştırma Görevlisi, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.
1999 - 2003   Yrd. Doç., Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.
2003 - 2010    Doçent, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.

2010 -  .....      Profesör, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.

 

  

UzmanlIk AlanI

Buğday genetik materyalinde agronomik özelliklerin belirlenmesi, In vitro doku kültürleri [In vitro seleksiyon (bakteri ve bitki hücrelerinin ikili kültürü), Somatik embriyogenesis, Bitki hücre duvarını parçalayan enzim analizleri (PGL, PL vb.), In vitro rejenerasyon (havuç, ayçiçeği, buğday), Tahıllarda anter kültürü ve olgunlaşmamış embriyo kültürü]

 

YayInlar

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


A1. Dağüstü, N. and A. T. Göksoy, 'Determination of hybrid performance and resistance to broomrape in some sunflower (Helianthus annuus L.) parents and hybrid combinations under broomrape conditions', Biotechnology and Biotechnological Equipment, 15/2 Supplement, 79-86 (2001).


A2. Dağüstü, N., 'Some factors affecting the plant regeneration in sunflower (Helianthus annuus L.)', Biotechnology and Biotechnological Equipment, 1(16), 18-23 (2002).


A3. Dağüstü, N., 'Factors affecting the anther culture of wheat (Triticum aestivum L.)', Biotechnology and Biotechnological Equipment 1(16), 30-34 (2002).


A4. Göksoy A. T., A. O. Demir, Z. M. Turan and N. Dağüstü, ‘Responses of sunflower (Helianthus annuus L.) to full and limited irrigation at different growth stages’, Field Crops Research 87(2-3), 103-273 (2004).


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :


B1. Dagustu, N., R.M. Cooper and G.G. Henshaw, 'The use of somaclonal variation to select for resistance to major carrot (Daucus carota L.) diseases', VIII th International Congress of Plant Tissue and Cell Culture, IAPTC, 12-17 June, Firenze, Italy, p. 116, 1994.


B2. Dagustu, N., R.M. Cooper and G.G. Henshaw, 'The interaction of embryogenic cell suspension culture of carrot with the pathogen causing soft rot disease', IX International Congress on Plant Tissue and Cell Culture, Plant Biotechnology and In vitro Biology in the 21 Century, 14-19 June, Jerusalem, Israel, p. 136, 1998.


B3. Dagustu,N., R.M. Cooper,’ Detection of cell wall degrading enzymes produced by P. violae in carrot’, International Conference on: Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology, 20-23 September, 2006, Volos, Greece, pp. 730-739.


B4. Dagustu, N.,’ Heterosis for yield and its components in diallel cross of seven hexaploid wheat (Triticum aestivum L.)’ International Conference on: Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology, 20-23 September, 2006, Volos, Greece, pp. 740-748.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


C1. Dağüstü, N., 'Anadolu ve Trakya kökenli buğday genetik materyalinde bazı agronomik özelliklerin belirlenmesi', Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13, 1 10 (1997).
C2. Dağüstü, N., 'Somaclonal variation and factors affecting somaclonal variation', Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13, 155-163 (1997).


C3. Dağüstü, N., 'Production of cell wall degrading enzymes by Pythium violae', The Journal of Turkish Phytopathology, 27(2-3), 91-103 (1998).


C4. Dağüstü, N. ve R.M. Cooper, 'Studies on scanning electron microscopy of carrot powdery mildew (Eriysiphe heraclei) on resistant and susceptible plants', The Journal of Turkish Phytopathology, 28(1-2), 1-9 (1999).


C5. Dağüstü, N., 'The effects of light and hormone concentrations on embryo induction and plant regeneration in sunflower (Helianthus annuus L.)', Turkish Journal of Field Crops, 4(1), 29-34 (1999).
C6. Dağüstü, N. ve Göksoy, A. T., 'Combining ability and hybrid performances in sunflower (Helianthus annuus L.)', Turkish Journal of Field Crops, 7(1), 6-14 (2002).


C7. Dağüstü, N. ' Correlations and path coefficient analysis of seed yield components in sunflower (Helianthus annuus L.)', Turkish Journal of Field Crops, 7(1), 15-19 (2002).


C8. Dağüstü, N. ve M. Bölük, ' Yedi ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) diallel melezlerinin kimi tarımsal özelliklerinde heterosis', Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, 211-223 (2002).


C9. Dağüstü, N. ' Bazı ekmeklik buğday çeşit ve hatlarının 7x7 diallel melez döllerinde bazı tarımsal özelliklerin kalıtımı', Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2), 47-58 (2002).

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


D1. Dağüstü, N., G.G. Henshaw and R.M. Cooper, 'Havuç (Daucus carota L.). bitkisinde somatik embriyogenez optimizasyonu' XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül, Samsun, Türkiye, 54-63, 1998 (Sözlü Bildiri).


D2. Dağüstü, N., T. Oğraş, N. Gözükırmızı, 'Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) in vitro rejenerasyon ve Agrobacterium tumefaciens aracılığı ile gen transferi' XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül, Samsun, Türkiye, 94-103, 1998 (Sunulu Bildiri).


D3. Dağüstü, N., 'Çeşit, eksplant ve hormon kombinasyonlarının ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) bitki rejenerasyonu üzerine etkileri', Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-20 Kasım, Adana, Türkiye, Cilt I, Genel ve Tahıllar, 41-46, 1999 (Sunulu Bildiri).


D4. Dağüstü, N., ‘Olgun zigotik embriyolardan izole edilen ayçiçeği (Helianthus annuus L.) meristemlerinde bitki rejenerasyonu’, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi. 15-20 Kasım, Adana, Türkiye, Cilt II, Endüstri Bitkileri, 313-316, 1999 (Poster Bildirisi).


D5. Bölük, M. ve N. Dağüstü, ‘Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşit, hat ve F1 kombinasyonlarının anter kültürüne tepkisi’, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır, CiltI Tarla Bitkileri Islahı, 30-37, 2003 (Sunulu Bildiri).


D6. Bölük, M. ve N. Dağüstü, ‘Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşit, hat ve F1 melez kombinasyonlarinda bazı agronomik özelliklerin belirlenmesi’, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır, Cilt I Tarla Bitkileri Islahı, 451-455, 2003 (Poster Bildirisi).


D7. Bölük, M. ve N. Dağüstü, ‘Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşit, hat ve F1 melez kombinasyonlarinda bazı agronomik özelliklerin belirlenmesi’, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır (Poster Bildirisi), 2003.


D8. Dağüstü, N. Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin fide döneminde in vivo koşullarda NaCl stresine dayanma performanslarının belirlenmesi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır (Poster Bildirisi), 2003.


D9. N. Dağüstü, ‘Diallel ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) melezlerinin bazı agronomik özelliklerinde heterosis’, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araştırma Sunusu Cilt II: Sayfa 653-658), 2005.
 

 

Uludağ Üniversitesi - Görükle