Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof.Dr. Köksal YAĞDI

 

             

Ünvan : Prof. Dr.
Doğum Yeri : Erzurum
Uyruğu : T.C.
Yabancı Dili : İngilizce
     
Telefon    
İş : +90 224 2941517
Ev : +90 224 2478839
Fax : +90 224 4428836
     

E-posta

: kyagdi@uludag.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

1982 - 1986   Lisans Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.
1986 - 1989   Yüksek Lisans Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla BitkileriBölümü.
1989 - 1994   Doktora Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.
1994 - 1999   Yrd.Doc.Dr. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.
1999 - 2006   Doçent Dr. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.
2006 - ......    Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.  

 

ÇALIŞMA DURUMU
1986 - 1994   Araştırma Görevlisi, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
1994 - 1999   Yrd. Doç.Dr., Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
1999 - 2006   Doçent Dr. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
2006 - ......    Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

 

UzmanlIk AlanI

Tahıllar, Bitki Islahı, Bitki Genetiği ve Sitogenetiği, Tohumluk Bilimi

 

Verdiği Dersler
Lisans
TAR3325 Bitki Islahı
TAR3322 Tohumluk Bilimine Giriş
TAR 3311 Bitki Mukavemet Islahı
TAR4316 Tarla Bitkilerinde Hibrid Islahı
TAR3333 Bitki Genetiği
TAR3306 Sitogenetik
Lisans Üstü
TAB5033 Tohumluk ve Teknolojisi
TAB5016 Autogame Bitkilerde Hibrid Islahı
TAB5023 Bitki Sitogenetiği
TAB6006 Mutasyon Islahı
TAB6005 Tarla Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı
 

İdari Görevler ve Komisyonlar

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2000-2006) / (2010) / (2011-Günümüze)
Fakülte Kurulu Üyeliği (2000-2006) / (2010) / (2011-Günümüze)
Dekan Vekili (Ağts.2008-Ekim 2008) / (Ağts.2010-Ekim 2010)
Uludağ Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senato Üyeliği (Ağts.2010-Ekim 2010)
Dekan Yardımcılığı (2001-2010)
U.Ü.Ziraat Fakültesi Stratejik Planlama ve Performans Bütçe Üst Kurulu Başkanlığı (2008-2010)
U.Ü.Ziraat Fakültesi Üretim Planlama Ve Pazarlama Komisyon Başkanlığı (2008-2010)
U.Ü.Ziraat Fakültesi Envanter Komisyon Başkanlığı (2008-2010)
U.Ü.Ziraat Fakültesi Mezunlar Derneği Başkanlığı (2007-Günümüze)
U.Ü.Ziraat Fakültesi Çiftlik Yürütme Kurulu Başkanlığı (2005-2010)
U.Ü.Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2001-2010)
U.Ü.Ziraat Fakültesi Sosyal İşler ve
Etkinlikler Komisyon Üyeliği ve Başkanlığı (1997-2010)
U.Ü.Ziraat Fakültesi Satın Alma ve İhale Komisyon Başkanlığı (1999-2010)
U.Ü.Ziraat Fakültesi Eğitim ve Öğretim Komisyonu Üyeliği (1997-2000)
Bölüm Başkan Yardımcılığı (1999-2001)
 

 

YayInlar (Seçilmiş)

Cifci, EA, Yagdi, K. 2012. Study of Genetic Diversıty in Wheat (Tritıcum aestivum L.) Varities Using Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD)Analysis. Türkish Journal of Field Crops Vol: 17 Issue: 1 P : 91-95

Cifci E.A., Bilgili U. and Yagdı K. 2010. Grain Yield and Quality of Triticale Lines. Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol:8(2): 558-564.

Karaman S, Çetin B., Oguzlar A., Yagdı, K., 2009. Hedonic Price Estimation for the Turkish Bread Wheat Characteristics, Qualıty & Quantıty, 43 (6): 895-902

Bilgili, U., Cifci,E.A., Hanoğlu H., Yagdı, K. and E.Acıkgöz. 2009. Yield and Quality of Triticale Forage. Journal of Food, Agriculture and Environment. Vol:7 (3&4): 556-560.

Yağdı,K. and Sözen,E. 2009. Heritability, Variance Components and Correlations of Yield and Quality Traits in Durum Wheat (Triticum durum Desf.) .Pakistan Journal of Botany. 41 (2): 753-759 .

Yağdı,K. 2009. Path Coefficient Analysis of Some Yield Components in Durum Wheat (Triticum durum Desf.) .Pakistan Journal of Botany. 41 (2): 745-751.

Dogan, R., Cakmak, F., Yagdı, K and Kazan, T.,2008. Effect of Zinc Compound (Teprosyn f-2498) on Wheat (Triticum aestivum L.). Asian Journal of Chemistry, 20 (3): 1795-1800

Dogan, R., Goksoy, TA., Yagdı, K. and Turan, MZ., 2008. Comparison of the Effects of Different Crop Rotation Systems on Winter Wheat and Sunflower Under Rain-fed Conditions. African Journal of Biotechnology, 7 (22): 4076-4082

Yagdı, K., Sozen, E. and Cifci, EA., 2007. Heritability and Correlation of Yield and Quality Traits in Durum Wheat (Triticum durum). Indian Journal of Agricultural Sciences, 77 (9): 565-568

Arslan, U., Karabulut, OA. and Yagdı, K., 2007. Reaction of Wheat Lines to Leaf Rust (Puccinia triticina) in Turkey. Bangladesh Journal of Botany, 36 (2): 163-166

Cifci EA and Yagdı, K .,2007. Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Diallel Melez Analizi ile Bazı Agronomik Özelliklerin İncelenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 13 (4): 354-364

Karabulut,Ö.A., Arslan Ü., İlhan K. and Yağdı K.2006. The Efffect of Sodium Bicarbonate Alone or in Combination with A Reduced Rate of Mancozeb on the Control of Wheat Leaf Rust. Canadian Journal of Plant Pathology. 28 (3): 484-488

Aydoğan,E. ve K.Yağdı, 2004. Determination of Inheritance of Some Yield and Quality Traits in Winter Wheat (Triticum aestivum L.) . Biotechnology and Biotechnological Equipment . 18(2), 194-200.

Yağdı, K. 2012. Türkiye’de Tohumluk Üretimi ve Kullanımı. Küresel Krizin Eşiğinde Tarım: “Son On Yılda Tarımsal Girdiler ve Destekler” Simpozyumu. ZMO. Ankara

Yağdı, K. Çifci E.A. ve Kurt P.Ö. 2012. Kaliteli Tohumluk Kullanımının Önemi. Tarım- Türk/Tohum ve Fide. Sayı 37.79-80.

Kurt P Ö, Çifci E A, Yağdı K. 2011. Genetik Kullanımı Sınırlayıcı Teknolojilerin Olası Etkileri. U.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 25(2).69-76.

Çifci E.A. and Yağdı K. 2011.Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Genetik Farklılıkların Belirlenmesi. U.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 25(2).7-18

Yağdı K, Çifci EA, Kurt P.Ö. 2011.Türkiye’de Tarla Bitkileri Tohumluk Üretimi ve Dış Ticaretindeki Gelişmeler. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi ,Samsun 14-17 Haziran 2011

Çifci, E., Kınabaş, S., Yelbey S. ve K.Yağdı.2010.Bazı Tritikale Hatlarının Kalite Özellikleri ve Ekmek Yapımında Kullanılma Olanaklarının Araştırılması. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 24(2). 93-102.

Cifci,A.E. and Yağdı K. 2010.The Research of the Combining Ability of Agronomic Traits of Bread Wheat in F1 and F2 Generations. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 24(2). 85-92.

Yağdı, K., Yılmaz, K., Sezer N., Aydemir T. ve Bağcı S.A. 2010. Türkiye’de Tarla Bitkileri Tohumluk Üretimi ve Kullanımı ile Tohumculuk Sisteminin Genel Değerlendirilmesi. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Ankara. Bildiriler Kitabı II. 861-875.

Cifci, E.A. ve Yağdı K. 2009. Bursa Koşullarında Geliştirilen Bazı Tritikale Hatlarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi. Hatay. 387-391.

Cifci EA. And Yağdı K. 2007. Heterosis for Certain Yield and Quality Traits in Winter Triticale. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 20(2):83-86

Sözen,E. ve K.Yağdı, 2005. Bazı İleri Makarnalık Buğday Hatlarının Tarımsal Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi. 2 (2). 51-57.

Sözen E. ve Yağdı, K. 2005. Bazı İleri Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.) Hatlarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19:2. 69-81

Yağdı,K, B.Çetin, E.A.Çifci ve D.Özsayın., 2005. Seed Production Economics in Turkey. Jubilee Scientific Conference. 19-25 October.

Yağdı K., Karasu, A., Yürür N., Doğan R., Emeklier Y., Adak M.S., Çiftçi C.Y., Dağüstü N. 2011.Tarla Bitkileri-I.(Ders Kitabı). Anadolu Üniversitesi Yayınları.No:2256.(Bitki Islahı ve Tohumluk Bölümleri Yazarı ve Editör)

Yağdı, K. ve Çifci, E.A. 2012. Bitki Mukavemet Islahı (Ders Notu).U.Ü.Ziraat Fakültesi Yayın No: 109

 

Projeler
Akkaya, M., Yağdı, K., Maden, S., İzburak, A., Basım, H., Basım, E., Babaoğlu, M., Kandemir, N. ve Tuna, M., 2004-2007. Tarımsal Üretimin Modern Biyoteknolojik Yöntemlerle Geliştirilmesi ve Gen Teknolojisi Ulusal Araştırma İşbirliği Ağının Oluşturulması. Proje No: YUUP 2004 K120750 (DPT )

Yağdı K., 2004-2007.Bazı Buğday Genotiplerinin (Triticum spp.) Kahverengi Pasa Dayanıklılık Durumlarının Saptanması ve Moleküler Genetik Karakterizasyonu. (Uludağ Üniversitesi BAP)

Karabulut,Ö.A.,Arslan.Ü.,Tezcan,H. ve Yağdı K. 2004-2007. Buğday Kahverengi Pasına Karşı Kimyasal Savaşıma Alternatif Uygulamaların Etkisi.(U.Ü.BAP).

Çetin,B.,Yağdı K.,T.Tipi,E.Günalp ve E.Aydoğan,2001-2004.Türkiye’de Buğday Üretiminde Çeşit ve Kalite Sorunlarının Unlu Mamuller Sanayii ile Pazarlamaya Yansımaları.(DPT)

Z.M.Turan, A.Korukçu, A.T.Göksoy, K.Yağdı, İ.Turgut, R.Doğan, A.O.Demir, B.Çetin, H.Tezcan, A.Uzun, A.Türkeç, F.Çakmak. 1998-2001.,Bursa Bölgesi İçin Sulu ve Kuru Koşullarda Ekim Nöbeti Sistemlerinin Geliştirilmesi. TOGTAG/TARP-2095,( TÜBİTAK )

N.Yürür, A.T.Göksoy, K.Yağdı, İ.Turgut, R.Doğan, A.O.Demir, B.Çetin, A.Uzun, A.Türkeç, F.Çakmak.. 1995-1998.Bursa Bölgesi İçin Kuru ve Sulu Koşullarda Ekim Nöbeti Araştırmaları. TOGTAG/TARP-1404.( TÜBİTAK)

Patentler/Çeşit Tescili
1. KÖKSAL-2000 isimli Ekmeklik Buğday çeşidi.( OECD listelerinde yer almıştır)
2. PINAR-2001 isimli Makarnalık Buğday çeşidi.(OECD listelerinde yer almıştır)
 

 


 

 

Uludağ Üniversitesi - Görükle