Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof.Dr. İlhan TURGUT

 

   

Ünvan : Prof. Dr.
Doğum Yeri : Şumnu
Uyruğu : T.C.
Yabancı Dili : İngilizce
     
Telefon    
İş : +90 224 2941516
Fax : +90 224 4428836
     

E-posta

: iturgut@uludag.edu.tr

 

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

1983 - 1987     Lisans, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

1987 - 1989     Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

1989 - 1994     Doktora, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü   

1999 - 2005     Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

2005 - ...         Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

 

ÇALIŞMA DURUMU

1988 - 1995     Araş.Gör.,Uludağ Üniversitesi Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü

1999 - 2005     Doçent, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

2005 - ......      Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

 

UzmanlIk AlanI

Sıcak İklim Tahılları Yetiştirme ve Islahı

 

İdarİ Görevlerİ

2000 - 2010     Tarla Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcısı

2010 - 2014     Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu Müdürü

2014 - 2015     Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

 

UluslararasI Deneyİm

Araştırma Bursu, Ocak – Mart 2003, CIHEAM-Montpellier, FRANSA

 

YayInlar

 

UluslararasI Dergİlerde BasIlmIş YayInlar

 

TURGUT, I., DUMAN, A., WIETGREFE, G.W., ACIKGOZ E. Effect of Seeding Rate and Nitrogen Fertilization on Proso Millet Under Dryland and Irrigated Conditions. Journal of Plant Nutrition, 29: 2119-2129, 2006.

 

TURGUT, I., BILGILI, U., DUMAN, A., ACIKGOZ E. Effect of Green Manuring on the Yield of Sweet Corn. Agron. Sustain. Dev. 25 (2005) 433-438, 2005.

 

TURGUT, I., BILGILI, U., DUMAN, A., ACIKGOZ E. Production of Sweet Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) Increases with Increased Plant Densities and Nitrogen Fertilizer Levels. Acta Agriculturae Scandinavica Section B. Soil and Plant, 2005; 55(3): 236-240, 2005.

 

TURGUT, İ., DUMAN, A., BİLGİLİ, U., AÇIKGÖZ, E. Alternate  Row  Spacing  and  Plant Density  Effects on Forage  and  Dry  Matter  Yield  of  Corn  Hybrids  (Zea mays L.). J. Agronomy & Crop Science 191(2):146-151, 2005.

 

 

Ulusal Dergİlerde BasIlmIş YayInlar

 

BALCI, A., TURGUT, İ. On Kendilenmiş Atdişi Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Hattının Diallel Melezlerinde Bazı Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Kalıtımı. Uludağ Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1):67-83, 2006.

 

KARASU, A., UZUN, A., ÖZ, M., BAŞAR, H., TURGUT, İ., GÖKSOY, A.T., AÇIKGÖZ, E. Kışlık Ara Ürün ve Azotlu Gübre Uygulamalarının Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Verim ve Önemli Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri. Uludağ Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1):85-97, 2006.

 

UZUN, A., ÖZ, M., KARASU, A., BAŞAR, H., TURGUT, İ., GÖKSOY, A.T., AÇIKGÖZ, E. Yeşil Yem ve Gübreleme Amacıyla Yetiştirilen Adi Fiğ (Vicia sativa L.)’den Sonraki Mısırın Verim Özellikleri. Uludağ Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2):83-96, 2005.

 

UZUN, A., KARASU, A., TURGUT, İ., ÇAKMAK, F., TURAN, Z.M. Bursa Koşullarında Ekim Nöbeti Sistemlerinin Mısırın Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. Uludağ Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2):61-68, 2005.

 

BALCI, A., TURGUT, İ., DUMAN, A. Mısırda  (Zea mays indentata Sturt.) Üstün  Melez  Kombinasyonların Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. ANADOLU, J. of AARI 14 (2) 1-15, 2004.

 

DUMAN, A., TURGUT,  İ. Bursa Koşullarında  Şeker Mısırında  (Zea mays saccharata Sturt.)  En  Uygun  Çiçek Tozu Verme Zamanlarının Belirlenmesi. Akdeniz Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2):183-188, 2004.

 

DUMAN, A., TURGUT,  İ. Bursa Koşullarında  Atdişi  Mısırda  (Zea mays indentata Sturt.)  En  Uygun  Çiçek  Tozu  Verme Zamanlarının  Belirlenmesi. Uludağ Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1):145-155, 2004. 

 

TURGUT, İ., DUMAN, A. Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Kombinasyon Yeteneği ve Melez Gücü Üzerine Araştırmalar. Uludağ Üniv.Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1):129-143, 2004.

 

TURGUT, İ., DUMAN, A. Atdişi Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Uyum Yeteneği Etkileri ve Heterosisin Belirlenmesi. Akdeniz Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2):189-197, 2004.

 

TURGUT, İ., DUMAN, A. BALCI, A. Kendilenmiş Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Hatlarının Yoklama Melezlerinde, Verim ve Verim Öğeleri Bakımından Heterosis ve Kombinasyon Yeteneği Değerlerinin Belirlenmesi. Uludağ Üniv.Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2):47-56, 2003.

 

TURGUT,  İ. Mısırda  (Zea  mays  indentata   Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi. Uludağ Üniv.Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2):33-46, 2003.

 

TURGUT, İ., BALCI, A. Bursa Koşullarında Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi ile Verim Öğeleri Üzerine Etkileri. Uludağ Üniv.Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2):79-91, 2002.

 

BALCI, A., TURGUT, İ. Bazı  Ekmeklik  Buğday (Triticum aestivum var. aestivum)  Hat  ve  Çeşitlerinde  Uyum  Yetenekleri  Üzerine Araştırmalar. Uludağ Üniv.Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1):225-234, 2002.

 

TURGUT,  İ. Atdişi   Mısırda  (Zea  mays  indentata   Sturt.) Üstün  Melez  Kombinasyonlarının  Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. ANADOLU,  J. of AARI 11 (1) 23-35, 2001.

 

TURGUT,  İ. Bursa  Koşullarında   Yetiştirilen   Şeker    Mısırında  (Zea  mays saccharata Sturt.) Bitki Sıklığının ve Azot Dozlarının  Taze  Koçan  Verimi  İle  Verim Öğeleri  Üzerine  Etkisi.  Turk J.Agric. For. 24: 341-347, 2000.

 

TURGUT, İ., YANIKOĞLU, S., KÜÇÜK, İ., DEMİR, H. Marmara ve  Çukurova Koşullarında Yetiştirilen Ümitli  Mısır   (Zea  mays  indentata  Sturt.)  Hibrit ve Çeşitlerinin  Adaptasyon   ve   Stabilite Yeteneklerinin Belirlenmesi. ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 76-87, 2000.

 

TURGUT, İ. Bursa Koşullarında Bazı  Melez Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinde Tane  Verimi ve Bazı Verim Öğelerinin Korelasyonu  ve  Path Analizi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14:173-182, 1998.

 

TURGUT,  İ. Bazı  Melez  Mısır  (Zea  mays   indentata Sturt.) Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının  Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. Uludağ Üniv. Ziraat Fak.Dergisi, 14:137-147, 1998.

 

TURGUT,  İ.,  YÜRÜR,  N.,  KARASU, A.  Buğday Yetiştiriciliğinde Ekim Sıklığını Belirlemede Etkili Faktörler.Ulud.Üniv.Zir.Fak. Derg.,13:145-153, 1997.

 

TURGUT, İ., BULUR, V., ÇELİK, N., DOĞAN, R. Farklı Ekim Sıklığı ve Azot Dozlarının Otholom  Ekmeklik Buğday Çeşidinde Verim ve Verim  Komponentlerine Etkisi. Uludağ Üniv. Zir.Fak.Derg., 12:137-148, 1996.

 

DOĞAN, R., ÇELİK, N., TURGUT, İ. Saraybosna Ekmeklik Buğday Çeşidinde Uygun Ekim Sıklığı ve  Azot  Miktarının  Belirlenmesi   İle  İlgili Bir  Araştırma. Uludağ Üniv. Zir.Fak.Derg., 12:127-135, 1996.

 

TURGUT, İ., AÇIKGÖZ, E., TURAN, Z.M., EKİZ, H. Adi Fiğde (Vicia sativa L.) Verim ve Bazı Morfolojik Karakterler Arası İlişkiler İle Kalıtım Dereceleri Üzerinde Araştırmalar. Tr. J.of Agriculture and Forestry, 19:367-372, 1995.

 

YÜRÜR, N., TURGUT, İ. Bazı  Ekmeklik  Buğday  (Triticum aestivum L. em Thell.)   Çeşitlerinin Başlıca Tarımsal Karakterleri Üzerinde  Araştırmalar. Uludağ Üniv. Zir.Fak.Derg., 9:107-117, 1992.

 

KATKAT, V., TURGUT, İ. Atık  Suların Çevreye  ve  İnsan  Sağlığına Etkileri. İstanbul'da TARIM, 53:27-30, 1992.

 

YÜRÜR, N.,  TURGUT, İ. Bazı  Fransız  Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Bursa Koşullarında   Verime Etkili Başlıca Karakterleri Üzerinde   Araştırmalar. Uludağ Üniv.Ziraat Fak.Der., 8:143-152, 1991.

 

YÜRÜR, N., TURGUT, İ. Trakya  -  Marmara  Bölgesinde Yetiştirilen Buğday Çeşitleri ve Sorunları. Uludağ Ü. Zir.Fak.Derg, 8:171-178, 1991.

 

Ulusal ve UluslararasI Kongrelerde Sunulmuş ve BasIlmIş Bİldİrİler

 

TURGUT, İ., DUMAN, A., WIETGREFE, G. W., AÇIKGÖZ, E. Bursa Sulu Ve Kuru Koşullarında Yetiştirilen Kumdarı (Panicum miliaceum L.)'da Ekim Sıklığı ve Azot Dozlarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi (Sunulu Bildiri), 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır, 293-297, II.Cilt, 2003.

 

FİLYA, İ., SUCU, E., TURGUT, İ., KARABULUT, A. Bakteriyal İnokulantların Mısır Silajları Üzerine Etkileri. III. Ulusal Zootekni Kongresi (Sunulu Bildiri), 14-16 Ekim 2002, Ankara, 280-291, 2003.

 

TÜRK, R., TURGUT, İ., AYDINCIOĞLU, Ş. Quality Changes Of Sweet Corn Cultivars During Cold Storage. Proceedingis of the 4 th International Conference On Postharvest Science, 26-31 March, 2000, Jerusalem, Israel. Acta Horticulturae 553.,  pg.759-760, 2001.

 

GÖKSOY, A.T., ÇAKMAK, F., TURGUT, İ., YAĞDI, K., YÜRÜR, N. Bursa Yöresinde Şekerpancarı İçin  En  Uygun  Ekim  Nöbeti  Sistemlerinin  Geliştirilmesi. Türkiye 3. Tarla  Bitkileri  Kongresi (Sunulu Bildiri), 15-20 Kasım 1999, Adana, 177-182 (Cilt II), 1999.

 

TURGUT, İ.,ÇAKMAK, F., BALCI, A. Bursa Koşullarında Mısırın (Zea mays  indentata  Sturt.) Verim ve Verim Unsurlarına Etkili  Başlıca Karakterler  ve Bunların  Kalıtımı Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 3. Tarla  Bitkileri  Kongresi (Sunulu Bildiri),15-20 Kasım 1999, Adana, 269-274 (Cilt I), 1999.

 

TURGUT, İ.,  UZUN, A.,  ÇAKMAK, F.,  DOĞAN, R., YÜRÜR, N. Bursa  Koşullarında  Farklı  Ekim  Nöbeti  Sistemlerinde Yetiştirilen Mısırın  Verim  ve  Verim    Öğelerinin Belirlenmesi  Üzerine  Bir  Araştırma.  Türkiye  3. Tarla Bitkileri Kongresi (Sunulu Bildiri), 15-20 Kasım 1999, Adana, 258-262 (Cilt I), 1999.

 

DOĞAN, R., YAĞDI, K., UZUN, A., ÇAKMAK, F., TURGUT, İ.,  YÜRÜR, N.  Bursa Kuru Koşullarında Buğday İçin En Uygun Ekim Nöbeti  Sistemlerinin  Belirlenmesi. Türkiye 3. Tarla  Bitkileri Kongresi (Sunulu Bildiri), 15-20 Kasım 1999, Adana, 252-257 (Cilt I), 1999.

 

BALCI,  A.,  TURGUT,  İ.  Bazı  Ekmeklik  Buğday  (Triticum  aestivum  var. aestivum) Çeşit ve Hatlarında Melez Gücü  Üzerine  Araştırmalar.  Türkiye  3.  Tarla Bitkileri Kongresi (Sunulu Bildiri), 15-20 Kasım 1999, Adana, 70-74 (Cilt I), 1999.

 

DOĞAN, R.,TURGUT, İ.,  YÜRÜR, N. Bursa Koşullarında Yetiştirilen Atdişi Mısır  (Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinin Silajlık Verim ve Kalitesine  Bitki Sıklığının Etkisi. Türkiye II. Tarla  Bitkileri   Kongresi (Sunulu Bildiri), 22-25 Eylül 1997. Samsun, s.467-471, 1997.

 

TURGUT, İ.,  DOĞAN, R.,  YÜRÜR, N. Bursa  Koşullarında Yetiştirilen Bazı Atdişi Hibrit Mısır  (Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinde  Bitki  Sıklığının Verim ve Verim  Öğelerine  Etkisi (Sunulu Bildiri).   Türkiye  II. Tarla  Bitkileri Kongresi, 22-25  Eylül 1997. Samsun,s.143-147, 1997.

 

TURGUT, İ., ŞAN, B., AÇIKGÖZ, E. Vernalizasyonun Bazı Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinde Tohum Verimi ve Komponentlerine Etkileri. Türkiye 3. Çayır - Mer'a ve Yembitkileri Kongresi (Sunulu Bildiri), 17-19 Haziran 1996, Erzurum, s. 486-491, 1996.

 

AÇIKGÖZ, E., ÇAKMAKÇI, S., TURGUT, İ., BULUR, V., UZUN, A., AYDOĞDU, L. Adi  Fiğ  (Vicia sativa L.)  Islah  Çalışmaları.  Türkiye  3. Çayır - Mer'a ve Yembitkileri Kongresi (Sunulu Bildiri), 17-19 Haziran 1996, Erzurum, s.219-223, 1996.

 

AÇIKGÖZ,  E.,  TURGUT,  İ.,  EKİZ,  H. Variation of  Seed  Yield   and   Its   Components  in  Common  Vetch  (Vicia sativa L.)  Under  Different  Conditions.  XVI. International Grassland Congress, 4-11 October, Nice, France, pp.641-642, 1989.

 

Dİğer YayInlar

 

TURGUT, İ. Silaj Bitkileri Yetiştirme ve Silaj Yapımı. Hasad Yayıncılık. ("Silajlık Mısır Yetiştiriciliği" Bölümü Yazarlığı, 11-33 sf.), s. 36, 2002.

 

YÜRÜR, N. ve TURGUT, İ. Tarla Bitkileri. Anadolu Üniversitesi Yayınları  No:1357,  Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:724, s. 331, 2002. 2.Baskı. ("Sıcak İklim Tahılları" Bölümü Yazarlığı,106-140 sf.)

 

TURGUT, İ. Tahıllar II (Sıcak İklim Tahılları). Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No: 87, s.92, 2001.

 

ÇağrIlI Bİldİrİler

 

TURGUT, İ. Silajlık Mısır Üretimi. Silajlık   Mısır  Üretimi  ve  Silaj  Teknolojisi   Paneli - 2 Eylül 2003, Gönen, 2003.

 

TURGUT, İ. Mısır Yetiştiriciliği. Hayvancılıkta Yem Bitkileri ve Çayır Meraların Önemi Paneli 09 Mayıs 2006, Yenişehir, 2006.

 

TURGUT, İ. Silajlık Mısır Yetiştirme ve Verimlilik.  Üretimden Tüketime Mısır Paneli – 19 Aralık 2002, Sakarya, sf: 45-62, 2002.

 

GÖREV ALINAN PROJELER

 

Değişik Yeşil Gübre Baklagil Bitkilerinin Farklı Azot Dozlarında Yetiştirilen Şeker Mısırında (Zea mays saccharata Sturt.) Taze Koçan Verimi İle Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi. Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Destekli Proje – BAP 2001/26 – Proje Yürütücüsü

 

Yeşil Yem ve Gübreleme Amacıyla Yetiştirilen Adi Fiğ (Vicia sativa L.)’den Sonraki Mısır ve Ayçiçeğinin Verim ve Kalite Özellikleri. TÜBİTAK/TOGTAG-TARP-2556 – Yardımcı Araştırıcı

 

Bursa Bölgesi İçin Sulu ve Kuru Koşullarda Ekim Nöbeti Sistemlerinin Geliştirilmesi. TÜBİTAK Projesi, TOGTAG/TARP 2095 - Yardımcı Araştırıcı

 

Bursa Bölgesi İçin Kuru ve Sulu Koşullarda Ekim Nöbeti Araştırmaları. TÜBİTAK Projesi, TOGTAG-1404 - Yardımcı Araştırıcı

 

YÖNETİLEN TEZLER

 

Yüksek Lisans

 

Duman, A., Bursa Koşullarında Bazı Mısır Varyete Gruplarında En Uygun Tozlama Zamanlarının Belirlenmesi - 2004.

 

Balcı, A., Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum var. aestivum) Çeşit ve Hatlarında Melez Gücü Üzerine Araştırmalar, 1998.

 

Doktora

 

Balcı, A., Kendilenmiş Mısır Hatlarının Diallel Melez Döllerinde Bazı Tarımsal Karakterlerin Genetik Yapısı Üzerine Araştırmalar – 2004.

 

 
Uludağ Üniversitesi - Görükle