Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Araş. Gör. P. Özlem KURT POLAT

Ünvan: Araştırma Görevlisi

İsim: Pakize Özlem KURT POLAT

Doğum Yeri: Balıkesir

Telefon: (0224) 29 41 525

Fax:

E-posta: ozlemkurt@uludag.edu.tr

 

Akademik Özgeçmiş

2004 - 2009    Lisans U.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

2009 - 2012    Y. Lisans U.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

2012 - ......      Doktora U.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

 

 Çalışma Durumu

2009 - ......    Araş. Gör. Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Görükle/ Bursa

 

Uzmanlık Alanları

Tahıllar, Bitki Islahı, Bitki Genetiği ve Sitogenetiği, Moleküler Biyoloji ve Tohumluk Bilim

Doktora Tez Konusu: 

Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Kahverengi Pas (Puccinia triticina)  Hastalığına Dayanıklılık Genlerinin Basit Dizi Tekrarları (SSRs) Moleküler Markörü Kullanılarak Saptanması                

“ Determination of Leaf Rust (Puccinia triticina) Resistance Genes in Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Using Simple Sequence Repeats (SSRs)Markers”

Uluslararası Deneyim

-Technological Educational Institute of Crete – Erasmus- 2008

-An international training course of Most Ministry of Science and Technology People’s Republic of China - 2011

 

Projelerde Yaptığı Görevler

-Yüksek Öğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi- Araştırmacı

- Bilimsel Araştırma Projesi (U.Ü.)- Araştırmacı

- Tübitak 1001 – Bursiyer

 

Patentler ve Ödüller

-Uludağın Zirvesindekiler 2012- Özel Ödülü

-2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Meslek Yüksek Okulları Ortak Mezuniyet Töreni- Teşekkür Ödülü

 

Eserler

A. SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

- Investigations On The Relationships Between Some Quality Characteristics In A Winter Wheat Population- Turkısh Journal of Field Crops- 2017

 - Stability Performance of TheBread Wheat  Triticum aestivum L   Lines- J. Agricultural Science and Technology-2016

- Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L) da Tane Verimi ile Bazı Verim Öğeleri Arasındaki İlişkilerin Saptanması- Tarım Bilimleri-2015

 

B. Diğer uluslar arası dergilerde yayınlanan makaleler

-Stability of Durum Wheat Genotypes in Some Agronomic Traits UnderBursa Ecological Conditions- Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology-2017

- Evaluation of bread whet cultıvars for cultıvars for agronamıc and quality traits- Works Of The Faculty Of Agrıculture And Food Scıences Unıversıty Of Sarajevo-2017

- Genetically Modified Organisms- International Journal of Scientific & Engineering Research- 2016

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

- Bazı İleri Ekmeklik Buğday Triticum Aestivum L Hatlarının Bursa Koşullarında Kalite Özellikleri Yönünden Performansının Araştırılması- JOTAF-2013

- Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Tritikale Çeşitlerinin Çimlenmesi Üzerine Etkileri- U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi-2013

- Bazı İleri Ekmeklik Buğday Triticum aestivumnL. Hatlarının Bursa Koşullarında Verim Özellikleri Yönünden Performansının Araştırılması- Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi- 2013

- Kaliteli Tohumluk Kullanımının Önemi-Tarım Türk.Tohum ve Fide-2012

- Genetik Kullanımı Sınırlayıcı Teknolojilerin Olası Etkileri- Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi-2011

 

E. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında yer alan sunumlar

- Enhancement of methane production by varying operatinh conditions in anaerobic digester fed with cow manure and barley- 253rd American Chemical Society National Meeting Exposition-Amerika, 2017

- Stability of Some Triticale Genotypes and Relationships Between the Stability Parameters- 2nd International Balkan Agriculture Congress- Bulgaristan, 2017

- Effect Of Different Sources Of Salt Media On Seed Germination Behavior Of Bread Wheat  Triticum aestivum L.- 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry- Türkiye, 2016

- Evaluatıon Of Bread Wheat Cultıvars For Agronomıc And Qualıty Traıts- 26TH Internatıonal Scıentıfıc-Expert Conference Of Agrıculture And Food Industry-

- Intended Use of GeneticallyModified Organisms  Advantages and Disadvantages- 17th International Conference on AgriculturalEngineering- Spain, 2015

 

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

- Türkiye de Tarla Bitkileri Tohumluk Üretimi ve Dış Ticaretindeki Gelişmeler- Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi-Türkiye, 2011

- Tarla Bitkileri Tohumluğu Üretimi Kullanımında Değişimler Ve Yeni Arayışlar- VIII. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi-Türkiye, 2015

- Bursa Koşullarında Yetiştirilen Tritikale Genotiplerinin Bazı Tarımsal Özellikleri Bakımından Performansları ve Stabilite Yeteneklerinin Belirlenmesi- Türkiye 5 Uluslararası Katılımlı Tohumculuk Kongresi ve Sektörel İş Forumu- Türkiye, 2014

Uludağ Üniversitesi - Görükle