Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Araş.Gör. Fikret YÖNTER

     
Ünvan    : Araş. Gör.
Doğum Yeri : Burdur
Uyruğu : T.C.
Yabancı Dili : İngilizce
Telefon :  
              İş : +90 224 2941512
              Ev :  
              Fax : +90 224 4428836
E-Posta : fyonter@uludag.edu.tr
     

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

2008 - 2013    Lisans U.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

2013 - 2016    Y. Lisans U.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

2016 - …        Doktora   U.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

 

ÇALIŞMA DURUMU

 2013 - ......    Araş. Gör. Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Görükle/ Bursa

 

UzmanlIk AlanI

Çim Alanlar

 

Yüksek Lİsans Tez Konusu

Farklı arıtma çamurlarının kamışsı yumak (Festuca arundinacea Schreb.) çim türünde bitki gelişimi ve çim kalitesi üzerine etkileri

 

 

Uludağ Üniversitesi - Görükle