Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof.Dr. A. Tanju GÖKSOY

       

Ünvan

:

Prof. Dr.

Doğum Yeri

:

Adana

Uyruğu

:

T.C.

Yabancı Dili

:

İngilizce

 

 

 

Telefon

 

 

İş

:

+90 224 2941515

Ev

:

+90 224 3294574

Fax

:

+90 224 4428836

 

 

 

E-posta

:

agoksoy@uludag.edu.tr

 

 

 

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

1979 - 1983    Lisans, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.

1984 - 1987    Y.L., Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

1987 - 1992    Doktora, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

ÇALIŞMA DURUMU

1993 - 1998        Yrd. Doç., Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
1999 - 2003    Doçent, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
2003 - .......    Profesör, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü


UzmanlIk AlanI

Endüstri Bitkileri 

 

İdarİ Görevlerİ

1995 - 1998     Teknik Programlar Bölüm Başkanı, U.Ü. Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu
1999 - 2000    Tarla Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcılığı, U.Ü. Ziraat Fakültesi
2000 - 2004    Bitkisel Üretim Programı Başkan Yardımcılığı, U.Ü. Ziraat Fakültesi
2002 - ......      Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı, Uludağ Üniversitesi

 

UluslararasI Deneyİm

 -

YayInlar

  

1. GÖKSOY,A.T. ve Z.M.TURAN, 1986. Bazı yazlık kolza (Brassica napus ssp.oleifera) çeşitlerinde verim ve kaliteye ilişkin karakterler üzerinde araştırmalar. U.Ü.Zir.Fak.Dergisi, 5:75-83.

 

2. TURAN, Z.M., N.YÜRÜR ve A.T.GÖKSOY, 1987. Kurak koşullarda farklı azot dozlarının ayçiçeğinde verim ve bazı verim komponentlerine etkileri üzerinde bir  araştırma. U.Ü.Zir.Fak.,Dergisi, 6:89-97.

 

3. TURAN,Z.M., H.R.EKINGEN ve A.T.GÖKSOY, 1990. Farklı azot dozlarının kolzada verim ve verim ile ilgili bazı özelliklere etkileri üzerinde bir araştırma. U.Ü.Zir.Fak., Dergisi, 7:1-12.

 

4. GÖKSOY,A.T., A.TÜRKEÇ ve Z.M.TURAN, 1990. Bursa koşullarında kolzada en uygun melezleme zamanının saptanması üzerinde bir araştırma. U.Ü.Zir.Fak., Dergisi, 7:13-18.

 

5. TURAN, Z.M. ve A.T.GÖKSOY, 1990. Kurak koşullarda ticari ayçiçeği hibridlerinde ekim sıklığının verim ve verim komponentlerine etkileri üzerinde bir araştırma. U.Ü.Zir.Fak., Dergisi, 7:19-30.

 

6. TÜRKEÇ,A., A.T.GÖKSOY ve Z.M.TURAN, 1993. Bazı ayçiçeği çeşitlerinin kurağa dayanıklılıği üzerine araştırmalar. U.Ü.Zir.Fak., Dergisi, 10:153-161.

 

7. TÜRKEÇ,A., A.T.GÖKSOY ve Z.M.TURAN, 1993. Kolzada en uygun ekim normunun saptanması üzerinde bir araştırma. U.Ü.Zir.Fak., Dergisi, 10:163-172.

 

8. TÜRKEÇ,A., A.T.GÖKSOY ve Z.M.TURAN, 1995. Ayçiçeğinde Line x Tester analizi ile üstün uyum yeteneği gösteren hibrid kombinasyonlarının belirlenmesi üzerinde bir araştırma-I. U.Ü.Zir.Fak., Dergisi, 11:41-52.

 

9. GÖKSOY, A.T., A.TÜRKEÇ  ve Z.M.TURAN, 1995. Ayçiçeğinde Line x Tester analizi ile üstün uyum yeteneği gösteren hibrid kombinasyonlarının belirlenmesi üzerinde bir araştırma-II. U.Ü.Zir.Fak., Dergisi, 11:53-63.

 

10. GÖKSOY, A.T., A.TÜRKEÇ  ve Z.M.TURAN, 1997. Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) üstün melez kombinasyonların belirlenmesi üzerinde bir araştırma. TÜBİTAK, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi.

 

11. GÖKSOY, A.T. and TURAN, Z.M., 1997. A Study on Heterosis and Combining Ability in a Hybrid Population of Sunflower (Helianthus annuus L.). Turkish Journal of Field Crops, 2:

 

12. GÖKSOY, A.T. ve TURAN, Z.M., 1997. Ayçiçeğinde  (Helianthus annuus L.). farklı gelişme dönemlerinde uygulanan stand kayıpların verim ve verim komponentleri üzerine etkisi. TÜBİTAK, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi.

 

13. GÖKSOY, A.T., A.TÜRKEÇ  ve Z.M.TURAN, 1997. Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) melez populasyonunda çeşitli tarımsal özellikler bakımından heterotik etkilerin analizi üzerinde bir araştırma. TÜBİTAK, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi

 

14. GÖKSOY, A.T.,1997. Kendilenmiş ayçiçeği (Helianthus annuus L.) hatlarından elde edilen sentetik çeşitlerin bazı agronomik özellikleri üzerinde bir araştırma. TÜBİTAK, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi

 

15. GÖKSOY, A.T.,  TURAN, Z.M., and E.AÇIKGÖZ, 1998. Effect of Planting Date and Plant population on Seed and Oil yields and Plant Characteristics in Sunflower (Helianthus annuus L.) HELIA, 21, Nr.28: 107-116.

 

16. GÖKSOY, A.T. ve TURAN, Z.M., 1999. Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.).yeni geliştirilen sentetik çeşitlerin bazı tarımsal özellikleri ve melez performansları üzerinde araştırmalar. TÜBİTAK, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi.

 

17. TURAN, Z.M. ve A.T.GÖKSOY ve A.TÜRKEÇ, 1997. Ayçiçeğinde Line x Tester analizi ile üstün uyum yeteneği gösteren ebeveynlerin ve başarılı hibrid kombinasyonların belirlenmesi üzerinde bir araştırma. Türkiye II.Tarla Bitkileri Kongresi (sunulu bildiri), 22-25 Eylül 1997, Samsun.

 

18. GÖKSOY, A.T., 1997. Kendilenmiş ayçiçeği (Helianthus annuus L.) hatlarından geliştirilen sentetik çeşitlerin bazı tarımsal özellikleri ve melez gücü üzerinde bir araştırma. Türkiye II.Tarla Bitkileri Kongresi (sunulu bildiri), 22-25 Eylül 1997, Samsun.

 

19. TÜRKEÇ,A., A.T.GÖKSOY ve Z.M.TURAN, 1997. Hibrid ayçiçegi  kombinasyonlarinin orobansa (Orobanche cumana Wallr.) dayanikliligi ve orobansin melez gücüne etkisi. Türkiye II.Tarla Bitkileri Kongresi (poster bildiri), 2-25 Eylül 1997, Samsun.


20. TURGUT,İ., A.T.GÖKSOY, N.YÜRÜR ve N.ÖZGÜVEN, 1997. Bursa Koşullarında Buğdayda (Triticum aestivum var. aestivum L.) değişik dönemlerde azotlu gübrelemeye uygun ekim yöntemlerinin kullanılma olanakları üzerinde bir araştırma. Türkiye II.Tarla Bitkileri Kongresi (poster bildiri), 2-25 Eylül 1997, Samsun.

 

21. DAĞÜSTÜ,N. and  A.T.GÖKSOY, 2001. Determination of Hybrid Performance and Resistance to Broomrape  in Some Sunflower (Helianthus annuus L.) Parents and Hybrid Combinations Under Broomrape Conditions.  Biotechnology and Biotechnological Equipment, 2001. 15(2) Supplement, 79-86.(SCI). Turkish-Bulgarian 16 .  Workshop on Plant Biotechnology, May 27-30, 2001.


22. GÖKSOY,A.T.,A.TÜRKEÇ  and  Z.M.TURAN, 2001. The  Quantitative   Inheritance  in Sunflower (Helianthus annuus L.). Turkish Journal of Field Crops 6: 43-48.

 

23. TURAN, Z.M. ve A.T. GÖKSOY, 2002. Hibrid Ayçiçeği Genotiplerinde Biyometrik Varyasyonların  Değerlendirilmesi. I. Adaptasyon–Stabilite Analizleri. U.Ü.Zir. Fak. Dergisi Cilt 16, Sayı: 2, 177-188. 

 

24. GÖKSOY, A.T., Z.M.TURAN, 2003. Hibrid Ayçiçeği Genotiplerinde Biyometrik Varyasyonların Değerlendirilmesi. II. Korelasyon ve Path Analizleri. U. Ü. Zir. Fak. Dergisi, Cilt 17 , Sayı.1, 1-11.

25. GÖKSOY, A.T., A.O. DEMİR, Z.M. TURAN, ve N. DAĞÜSTÜ, 2004. Responses of Sunflower (Helianthus annuus L.) to Full and Limited Irrigation at Different  Growth Stages. Field Crops Research, 87: 167-178.

26. GÖKSOY, A.T., and Z.M. TURAN, 2005. Combining abylities of Certain Characters and  Estimation of Hybrid Vigour in Sunflower (Helianthus annuus L.). Acta  Agronomica Hungarica, 52(4): 361-368.

 

 

Uludağ Üniversitesi - Görükle