Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Misyon & Vizyon

 

Misyon

Atatürkçü düşünce çerçevesinde,

• Evrensel ölçekli bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak;
• Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek;
• Bölgesel, ulusal ihtiyaçlar temelinde,
toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine çalışmak.

 

Vizyon

Sosyal Bilimleri alanında tüm ülkeler tarafından akredite edilen programlar açarak, mevcut yapıyı geliştiren ve sorunlara çözüm üretebilen uluslar arası standartlara sahip elemanlar yetiştirmektir.

Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 16059 Görükle / Nilüfer / Bursa Telefon: 0 (224) 294 24 20 Fax: 0 (224) 294 24 34