Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2016-2017 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Haber Tarihi : 27-07-2017

no                  no                  no

Tezli Yüksek Lisans - Doktora -  Bilimsel Hazırlık

İ.İ.B.F (Y.L.)

   -İktisat   -Maliye   -Çalışma Eko.ve End.İlişkiler   -Çalışma Psiko.ve İnsan Kay.   -İşletme   -Yönetim ve Organizasyon   -Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

   -Uluslararası İlişkiler   -Ekonometri

İ.İ.B.F. (DOK. )

    -İktisat     -Maliye     -Çalışma Eko.ve End.İlişkiler      -İşletme      -Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi     -Uluslararası İlişkiler     -Ekonometri

İLAHİYAT FAKÜLTESİ (Y.L.)

   -Temel İslam Bilimleri      -Felsefe ve Din Bilimleri     -İslam Tarihi ve Sanatları

İLAHİYAT FAKÜLTESİ (DOK.)

   -Temel İslam Bilimleri      -Felsefe ve Din Bilimleri      -İslam Tarihi ve Sanatları

İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ (Y.L.)

   -Muhasebe ve Denetim               -Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Y.L)

   -Arkeoloji       -Arkeoloji II.Öğretim       -Felsefe       -Psikoloji      -Sanat Tarihi     -Sosyoloji       -Tarih        -Türk Dili ve Edebiyatı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (DOK.)

   -Arkeoloji       -Felsefe       -Psikoloji       -Sosyoloji       -Tarih       -Türk Dili ve Edebiyatı

HUKUK FAKÜLTESİ (Y.L)                                               (DOK.)

   -Kamu Hukuku       -Özel Hukuk                                 -Kamu Hukuku    

DEVLET KONSERVATUVARI  (Y.L.DOKTORA /SANATTA YETERLİLİK)

  -Yaylı Çalgılar

  -Piyano

  -Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji

RESİM (Y.L)

   -Resim Anasanat Dalı

Tezsiz Yüksek Lisans 

   -İşletme II.Öğretim Tezsiz Y.L.           -İşletmelerde Finansal Yönetim Tezsiz Y.L.                 -Uluslararası İlişkiler Tezsiz Y.L.

   -Muhasebe ve Denetim Tezsiz Y.L.    -Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Tezsiz Y.L.          -Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz Y.L.

BİLİMSEL HAZIRLIK

-Çalışma Eko.ve End.İlişkiler

-Ekonometri

-Tarih

-Arkeoloji 2.Öğretim

 

 

 
Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 16059 Görükle / Nilüfer / Bursa Telefon: 0 (224) 294 24 20 Fax: 0 (224) 294 24 34