Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Duyuru

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun 04.09.2019 tarihinde yapılan toplantısında Enstitümüzde hazırlanan tezlerde öğrenci tarafından doldurulan “Tez Çoğaltma ve Elektronik Yayımlanma İzin Formu”nun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu “Ek Madde 40”a dayanılarak kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu tarihten itibaren tezlere YÖKTEZ üzerinden erişimin engellenmesi YÖK’ün “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge”si (Madde 6 ve 7) gereğince danışmanının önerisi, ilgili anabilim dalının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile mümkün olacaktır.  

Teze Erişimin Engellenmesine İlişkin Dilekçe

 

Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 16059 Görükle / Nilüfer / Bursa Telefon: 0 (224) 294 24 20 Fax: 0 (224) 294 24 34