Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2018-2019 Bahar YarıYılı Final ve Bütünleme Sınav Programı

► NOT: Fakültelerden Sınav Programları Geldikce Web Sayfamızdan Yayınlanacaktır. 

 

İ.İ.B.F (Y.L.DOK.)

    -İktisat      -Maliye     -Çalışma Eko.ve End.İlişkiler   -Çalışma Psiko.ve İnsan Kay.   -İşletme   -Yönetim ve Organizasyon   -Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

   -Uluslararası İlişkiler   -Ekonometri   - Ortadoğu Çalışmaları

İLAHİYAT FAKÜLTESİ (Y.L.DOK.)

   -Temel İslam Bilimleri      -Felsefe ve Din Bilimleri     -İslam Tarihi ve Sanatları

NEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ (Y.L.DOK)

   -Muhasebe ve Denetim               -Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Y.L.DOK.)

   -Arkeoloji       -Arkeoloji II.Öğretim       -Coğrafya          -Felsefe       -Psikoloji      -Sanat Tarihi     Sanat Tarihi İ.Ö.    -Sosyoloji       -Tarih        -Türk Dili ve Edebiyatı

HUKUK FAKÜLTESİ (Y.LDOK.)                                               

   -Kamu Hukuku       -Özel Hukuk                                     

DEVLET KONSERVATUVARI  (Y.L.DOKTORA /SANATTA YETERLİLİK)

  -Yaylı Çalgılar                  -Piyano                         -Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji            -Üfleme ve Vurmalı Çalgılar

RESİM (Y.L)

   -Resim Anasanat Dalı

GÜZEL SANATLAR (Y.L.)

   -Sahne Sanatları

ENSTİTÜ (Y.L)

   -Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (Disiplinlerarası)

   -İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı (Disiplinlerarası)

Tezsiz Yüksek Lisans 

   -İşletme II.Öğretim Tezsiz Y.L.           -İşletmelerde Finansal Yönetim Tezsiz Y.L.             -Uluslararası İlişkiler Tezsiz Y.L.         -Muhasebe ve Denetim Tezsiz Y.L.  

  -Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Tezsiz Y.L.          

Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 16059 Görükle / Nilüfer / Bursa Telefon: 0 (224) 294 24 20 Fax: 0 (224) 294 24 34