Ana Bilim Dalı Başkanı'ndan

Türkiye’nin kalkınmasında, kültürleşmesinde ve modernleşmesinde en önemli lokomotif görevlerden birini kuşkusuz aydın ve yenilikçi öğretmenler üstlenmektedir.  Bir heykeltıraş gibi toplumu şekillendiren Sosyal Bilgiler Öğretmenleri, güçlü ve bağımsız Türkiye’nin yaratıcısı, vatanımızın gurur kaynağı, geleceğin toplum mühendisleri ve kahraman Türk milletinin aydınlık meşalesidirler. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalının misyonu,  Atatürk ilke ve inkılapları ile Cumhuriyetimizin değerlerine yürekten bağlı, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü savunan, ulusal ve küresel sorunlara çözüm üretebilen, gelişen ve değişen eğitim sistemine ve teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilen, hukukun ve demokrasinin üstünlüğünü savunan, güçlü alan bilgisine ve mesleki yeterliliklere sahip, vatansever Sosyal Bilgiler Öğretmenleri yetiştirmektir.

Zengin ve donanımlı öğretim üyesi kadrosuyla Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalının öncelikli amacı, çocuk ve çevre duyarlılığı yüksek, milli kültür ve gelenekleri özümsemiş, okuyan ve araştıran, sorgulayan ve bilimsel düşünen, öğrencilerine empati ve hoşgörü ile yaklaşan, nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.

Bilimsel ve pedagojik zorluklarla korkmadan yüzleşen tüm sevgili meslektaşlarıma ve bizim bölümümüzü tercih eden tüm öğretmen adaylarına mutluluklar ve başarılar dilerim.

Prof. Dr. Fatih DEMİREL

Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [02-Mar-2021 13:44]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [18-Ara-2021 08:29]

İçerik Görüntüleme : [2.102]