Akademik Faaliyetler

 

2024 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

Scopus'ta Taranan Dergiler

Zhanabayev, D.; Dzhanaleeva, K.; Atasoy E.; Efe R.; (2024) “Andslide Susceptibility Mapping Using Analytical Hierarchy Process And Geographical Information System In Rudny Altai Region, East Kazakhstan” Geographia Technica, 19(1), 151-161. 

2023 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

Scopus'ta Taranan Dergiler

Savanchiyeva, A; Atasoy, E; Berdenov, Zh; Mambetaliyev, K.; Muzdybayeva, K.;
Khamitova, D; (2023). “Tourıst Resources And Tourıst Potentıal Of Mındoro Island In The Phılıppınes” Geojournal of Tourism and Geosites, 48(2), 672-684.

Tergenbayeva, Z.; Karasholakova, L.; Sarıkurt, B.; Özdilek, Z.; Atasoy,E.; Kitapbayeva, A. (2023). “Investigation of Pre-Service Science Teachers; Knowledge Levels,Practical Experiences, and Perceived Competencies in Teaching Biodiversity at School, Journal of Turkish Science Education, 20(4), 695 – 717. 

2020 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

ATASOY, E. & Maria Victoria Ortega Espaldon. (2020).  Bir Küçük Adanın Büyük Turizm Başarısı: Camiguin Adası Örneği, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 3(2), 310-319.

ATASOY, E. (2020). Filipinler Cumhuriyeti Turizm Coğrafyasından Bir Kesit: Leyte Adası, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 395-415.

ATASOY, E. (2020). Filipinler Cumhuriyetinin Turizm Başkenti: Boracay Adası, Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 5(6), 68-80.

ALKAR, E. & ATASOY, E. (2020). Türkiye’de Göç Üzerine Yapılan Doktora Tezlerine Yönelik Bir İçerik Analizi, TESAM Akademi Dergisi, 7(1), 67-89.

Türk, H. & ATASOY, E. (2020). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Zihninde Göç Olgusu: Bir Metafor Analizi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,  55, 26-44.

Elena Dorzheyeva,  Zylikha Kanayeva, ATASOY, E. (2020). “Technologıcal Features Of The Use Of Ash And Slag Waste For Hıgh Qualıty Asphalt Coatıng In The Almaty Regıon Of The Republıc Of Kazakhstan”, 13(69), 306-311.

ATASOY, E. & Atış, E. (2020) Tourism Potential Of The Bohol Island, Idea Studıes Journal, 6(23), 759-774.

ATASOY, E. (2020). Bohol Denizinin Gizemli İncisi: Panglao Adası, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 697-716.

B. А. Chashina, N. Е. Ramazanova, АTASOY, E, (2020). Features Of Structural Organızatıon Of Land Use Of Arable Land  In The West Kazakhstan Regıon,  Issues Of Geography And Geoecology, Llc The Instıtute Of Geography, Jsc Natıonal  Scıentıfıc And Technologıcal Holdıng “Parasat”, 43-53.

Chashina, B., Ramazanova, N., ATASOY, E., Berdenov, Zh., & Ilieș, D.C. (2020). Natural Recreatıon Potentıal Of The West Kazakhstan Regıon Of The Republıc Of Kazakhstan. GeoJournal of Tourism and Geosites, 32 (4), 1355–1361.

Hakan, T. & ATASOY, E. (2020) A Critical Approach to Geography Curriculum in Terms of Global Awareness Attainments, Review of International Geographical Education (RIGEO), 10 (1), Special Issue, 65-83.

T. Darbayeva, N. Ramazanova, B. Chashina, Z. Berdenov, E. Mendybayev, J.A. Wendt and E. ATASOY, (2020) Modeling soil erosion in the Chagan river basin of the west Kazakhstan with using RUSLE and GIS tools, Journal of Environmental Biology, JEB Special Issue, 41(2), 396-404.

D.C. Ilie, L. Indrie, A. Ilie, F. Marcu, A. Axinte, L. Burt, G.V. Herman, E. ATASOY, A. Baidog, C. Iovan, A. Albu, M. Costea and J.A. Wendt, (2020) Investigation of old textiles using scanning electron microscopy, Journal of Environmental Biology, JEB Special Issue, March 41(2), 499-504

Yıldırım S. G. & DEMİREL, M. (2020). Teorik Çerçevesiyle Değerler ve Değerler Eğitimi. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.

DEMİREL, M. & Gündoğdu, R. (2020). 1830 Bursa Nüfus Kütüğü (Bursa Şehri Gayrimüslim Nüfus). Bursa: Bursa Kültür A.Ş.

AKDEMİR, A. (2020). Corana Sonrası Dünyaya Bakış II, In Corana Sonrası Dünyaya Bakış. Bursa: Sentez Yayınları, 37-80.

AKDEMİR, A. (2020). Epiktetos’ta Erdem ve Mutluluk, In Erdem Üzerine Tartışmalar. İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yayınevi, 253-269.

AKDEMİR, A. (2020). Ütopyalar ve Eğitim, In Eğitim Felsefesi. Ankara: PEGEM, 2020, 187-195.

DEMİREL, F. & Yazıcı, S. (2020). Türkistan’dan Anadolu’ya Tarihin İzinde. Prof. Dr. Mehmet Alpargu’ya Armağan, Bölüm Adı:1856 Yılında İngiliz Binbaşı Cathcart Tarafından Hazırlanan Raporda Artvin ve Çevresi, Editör: Zeynep İskefiyeli, Muhammed Bilal Çelik, Ankara: Nobel Yayınları, 1040 -1051.

GÜLEÇ S. (2020). The Analysis of the Concept of Empathy Skill in Postgraduate Social Studies Theses. International Education Studies, 13(5), 24-34.

GÜLEÇ S. & Yalçın, A. (2020). The Value of Responsibility in the Point of View of the 5th Grade Students. International Journal of Educational Methodology, 6(1), 123-133.

Keçicioglu, Y. & GÜLEÇ S. (2020). Sosyal Bilgiler Ögretmenlerinin Empatik Egilim Düzeyleri. International Scientific Conference ”Global Challenges-Scientific Solutions”, 303-310., (Tam metin bildiri). ISBN:978-601-332-752-5.

GÜLEÇ, S. (2020).  Konu ve Beceri Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi II, Bölüm adı: (Sosyal Bilgilerde İletişim Becerisi), Yayın Yeri: Nobel, Editör: Tekin Çelikkaya- Hamza Yakar, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:544, ISBN:978-625-406-795-2, 347 -396

Keçicioglu, Y. & GÜLEÇ, S. (2020). Eğitim Bilimlerinde Güncel Arastırmalar, Bölüm adı:(Sosyal Bilgiler Ögretmenlerinin Çatısma Çözme Becerilerinin Incelenmesi) IVPE Print, Cetinje, Montenegro, Editör: Harun Sahin-Burcu Avcı Akbel, Basım sayısı:1, ISBN:978-9940-46-021. 

GÜLEÇ, S. & Eren, S. (2020). Contemporary Studies in Sciences, Bölüm Adı:The Importance of Communication in Parent–Teacher Association Activities Carried Out in Preschool Educational Institutions, Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing, Editör: Recep Efe ve İsa Cürebal, Basım sayısı:1, ISBN:978-1-5275-5424-5/ 1-5275-5424-4, 331 -345. 

GÜLEÇ, S. & Hüdavendigar, N. (2020). Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Okuryazarlık Becerisi Baslığında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. International Journal of Humanities and Art Research, 4(3), 24-36.

GÜLEÇ, S. (2020). Problem Solving Skills in Social Studies Education and Problem Solving Skills of Social Studies Teachers. Journal of Education and Training Studies, 8(3), 48-55.

BECERİKLİ, S. (2020). İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu (1924-1978), Ankara: Astana Yayınları.

BECERİKLİ  S. & Yıldırım S.G. (2020). Evaluation Of Citizenship Education And Values Education In The Early Years Of The Republic, International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE),  9(1),  45-53.

BECERİKLİ, S. & Tangülü Z. (2020). Prag Uluslararası Öğretmenler Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 111-121, 2020.

BECERİKLİ  S.(2020). Türkiye’de Ortaokul Öğretmeni Yetiştiren Orta Öğretmen Okullarının Kısa Tarihçesi-(1923-1946), Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(1), 368 – 391.

Tangülü Z. & BECERİKLİ, S. (2020). Musiki Muallim Mektebi (1924-1937), Asia Minor Studies, 8(2), 458-466.

BECERİKLİ, S. (2020). Öğretmenlik Uygulamalarının Tarihsel Süreci, 7.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul/Türkiye.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [09-Ara-2019 11:00]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [30-Nis-2024 07:42]

İçerik Görüntüleme : [3.563]