Yaşlı Bakımı Programı
 

  <Genel Tanıtım>                                           <Dersler>                                       <Ders İçerikleri>                                  
     
Öğretim Dili    Türkçe
Öğretim Süresi    2 yıl
Öğrenci Kontenjanı    -
Mezuniyet Kredisi    120 AKTS
Hazırlık Programı    Yok
Mevcut Öğrenci Sayısı    ---
Mezun Sayısı    ---

PROGRAMA HENÜZ ÖĞRENCİ ALIMI YAPILMAMAKTADIR

 

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Evde Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı programlarının açılması ile ilgili çalışmalar 2014 yılında tamamladıktan sonra program açma teklifimiz Uludağ Üniversitesi Senatosuna sunulmuştur. Program açma teklifimiz Uludağ Üniversitesi Senatosunun 11.12.2014 gün ve 2014-23 sayılı oturumunda görüşülerek alınan 2 no'lu karar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 15.01.2015 gün ve 2051 sayılı yazıda, Meslek Yüksekokulları bünyesinde programlar açılması konusundaki tekliflerin 08.01.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurul toplantısında incelendiği ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Evde Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı programlarının açılmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

GENEL TANITIM:

Dünya nüfusunun giderek yaşlandığı ve nüfusun yaşlanmasının küresel bir olgu olarak kabul edildiği görülmektedir. Fizyolojik açıdan yaşlılık; hastalık ve yetersizlik riskinin arttığı kaçınılmaz bir durumdur. Teknolojinin ilerlemesi ve uzmanlaşma seviyesinin yükselmesine bağlı olarak doğuşta beklenen yaşam süresinin uzaması, toplumda yaşlı nüfusun artışını da beraberinde getirmiştir. Bu süreç içinde toplumun beklentileri yükseldiği gibi, yaşlı nüfusun yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik girişimler de önem kazanmıştır. Bu gelişmelerin dışında, modern hayatın beraberinde getirdiği değişikliklere bağlı olarak geleneksel aile yapısının giderek çekirdek aile yapısına dönüşmesi de yaşlı bakım hizmetine olan ihtiyacı beraberinde getirmektedir. Yaşlıların değişen koşullara uyum göstermek istemekle birlikte yaşadıkları yerden kopmak ve uzun süre hastanede kalarak tedavi olmak istememesi, sağlık hizmetlerinin artan maliyeti, yaşlının aile bireylerine yakın olmayı tercih etmesi gibi birçok faktör, yaşlılara yönelik olarak verilecek sağlık hizmetlerinin örgütlenmesine ve bakım hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyacı da yükseltmiştir.  Bu durum, sağlık sektöründe hizmet veren diğer meslek elemanlarının yanı sıra, yaşlıyı bütüncül bir bakış açısı ile ele alıp, yaşlı bireyin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini profesyonel olarak yürütecek çalışanların varlığını gündeme getirmiştir.

 

Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak açılması planlanan Yaşlı Bakımı Programı ile öncelikli hizmet alanı yaşlı birey olan meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. İlgili programdan mezun olacak öğrenciler;

 • yaşlı bireyi sağlık ve sosyal hizmet boyutu ile değerlendirebilecek,
 • yaşlıya yönelik bakım hizmeti konusunda yeterli bilgi ve beceri düzeyine sahip olacak,
 • yaşlı bireyin sağlık gereksinimlerini karşılayacak,
 • onu hayata tutundurarak gelecek kaygısını azaltacak girişimlerde bulunabilecek ve
 • günümüzün güncel sorun alanlarından birinin çözümüne büyük katkı sağlayacaktır.

 

Yaratacağı İşgücü:

Programdan mezun olan öğrenciler “Sağlık Teknikeri’ olarak;

 • huzur evlerinde,
 • rehabilitasyon merkezlerinde,
 • özel ve kamu hastanelerinde,
 • belediyelerin yaşlı bakım hizmetlerinde,
 • yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda,
 • evde bakım merkezlerinde,
 • terminal dönem bakım merkezlerinde,
 • yaşlı bakımevlerinde,
 • yaşlı bireylere yönelik hizmet veren gündüz merkezlerinde istihdam edilebilmektedir.

 

Yaşlı Bakımı Programı öğrencilerinin kendi programları arasında yatay geçiş yapabilmeleri söz konusudur. Ayrıca, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile öğrencilerin lisans eğitimine devam etmeleri mümkün olup, Yaşlı Bakımı Programını bitiren öğrenciler “Beslenme ve Diyetetik”, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”, “Hemşirelik”, “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarında lisans eğitimlerini tamamlayabilmektedir.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [6.011]