Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Tarihçe

Bursa Meslek Yüksekokulu çağdaş eğitim–öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde ülkemizin sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan ara insan gücü yetiştirmek amacıyla 1986-1987 akademik yılında iki yıllık ön lisans düzeyindeki eğitim–öğretimine Bursa-Osmangazi İlçesi Hürriyet semtinde bulunan Prof.Tezok* Kampusundaki barakalarında başlamıştır. *Prof.Dr. Ömer Fethi TEZOK.

YÖK / DÜNYA BANKASI II. Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında bulunan Bursa Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar ve İktisadi İdari Programlar olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlere bağlı bazı Programlarda 1992-1993 Akademik yılında II. Öğretime başlanmıştır. Daha sonra Üniversitemiz Senatosu’nun 14/12/1995 gün ve 95-13 sayılı oturumunda; Bursa Meslek Yüksekokulu Rektörlüğe bağlı olarak U.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve U.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olmak üzere iki ayrı Meslek Yüksekokuluna dönüştürülmesi ve mevcut programların öğrencileri ile birlikte teklif edildiği şekilde, Akademik ve İdari kadroları ile diğer alet ve Laboratuar imkanlarının iki ayrı Yüksekokula göre dağılımının yapılarak 1996-1997 Öğretim Yılından itibaren fiziki imkanları da ayrı ayrı genişleterek iki ayrı Yüksekokul olarak faaliyet göstermesinin uygun olacağına karar verilmiş ve Yükseköğretim Kurulu da bu kararı uygun görmüştür.

1996-1997 Akademik yılında Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Prof.Tezok kampusundaki Eğitim – Öğretimini devam ettiren Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1998 Eylül ayında 12 yıllık Eğitim–Öğretiminden sonra Ali Osman Sönmez Kampusundaki yeni binasına taşınmıştır.

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ali Osman Sönmez Kampüsü Yalova Yolu 9.km. TOFAŞ Karşısı BURSA