Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Dekan'ın Mesajı

Fakültemiz, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığı arasında 22.11.1996 tarihinde imzalanan protokole dayalı olarak Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’na devredilen Bursa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi binasında Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri ile ön lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır.  1998 yılında ön lisans programları kapatılarak hemşirelik lisans programı açılmıştır. Yine, 1998 yılında ebelik bölümüne öğrenci alımı durdurulmuş ve sağlık memurluğu bölümü açılmıştır. 11.05.2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği Sağlık Yüksekokulu bünyesindeki Hemşirelik programı ile Sağlık Memurluğu programı “Hemşirelik” programı adı altında birleştirilmiştir. 13.06.2016 tarih ve 2016/8969 Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Yüksekokulu kapatılarak yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

Okulumuzda Fakülteye dönüşüm sürecinde Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Sosyal Hizmetler Bölümleri yapılandırılmıştır. Ayrıca Hemşirelik Bölümü bünyesinde 8 Anabilim Dalı kurulmuştur. Fakültemiz Akademik Kadrosunda; Hemşirelik Bölümünde;1 Profesör, 3 Doçent, 3 Yardımcı Doçent 4’ü doktorasını tamamlamış olan 10 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde de 1 Doçent yer almaktadır. Fakülteye dönüşüm süreci doğrultusunda bugüne kadar Merkezi Seçme ve Yerleştirme Sistemi ile Hemşirelik Bölümüne YGS2 puanı ile öğrenci alan Fakültemize 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Hemşirelik Bölümüne MF-3 puanı ile öğrenci alımına başlanmıştır. 4 özel sağlık Kuruluşu ile gerçekleştirilen protokoller ile 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminden başlayarak ilk 25 de giren öğrencimize 4 yıllık eğitimleri süresince her ay burs verilecektir.

Fakültemiz öğretim elemanları tarafından Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Hemşirelik” alanında yüksek lisans programı yürütülmektedir. Bununla birlikte, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak yüksek lisans programı sürdürülmektedir. Fakültemiz bünyesinde yürütülen Yüksek Lisans programlarında 55 öğrencimiz eğitim görmektedir. Fakültemiz Hemşirelik Bölümü Doktora programımız Eylül 2017 de YÖK tarafından kabul edilmiştir.

Haziran 2015 de temeli atılan yeni binamız tamamlanarak Aralık 2017 de kullanıma başlanmıştır. Yeni binamız 3 katlı olup toplam 4.815 m2 kullanım alanına sahiptir. Okulumuz yeni binasında dersliklerin yanı sıra öğrenci sosyal alanı, lisansüstü dershaneleri ile Beceri ve Simülasyon Laboratuvarları yer almaktadır. Temel hemşirelik uygulamalarının daha modern şekilde gerçekleştirilebileceği simülasyonlu hasta maketlerinin de bünyesinde yer aldığı uygulama laboratuvarları eğitimimize destek vermektedir. Fakültemiz beceri laboratuvarının alt yapısının güçlendirilmesine ilişkin çeşitli çalışmalar gerçekleştirilerek yeni binamızda daha modern bir beceri laboratuvarı oluşturulmasına yönelik ilk adımlar atılmıştır. Yeni laboratuvarlarımızda öğrencilerimize modern simülatörlü maketler eşliğinde eğitimler verilebilecektir.

Yeni binamızın hastanemize yakın lokalizasyonu eğitim programımızda geniş yer tutan uygulamalı derslerimize öğrencilerimizin daha rahat ulaşımına olanak sağlayacaktır.

Yeni binamızın kullanıma başlanması akreditasyon sürecine adım atmış olan ve Fakültemizin daha modern, kaliteli ve verimli bir eğitim öğretim hizmeti sunabilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Sağlık Bilimleri Fakültesinin yeni binasının Üniversitemizin dinamik yapısına katkı sağlayarak Sağlık Eğitimi ile Sağlık Hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale gelmesine hizmet edeceği düşünülmektedir.

Fakültemiz akreditasyon süreci ile ilişkili olarak KALDER ile EFQM mükemmellik sürecini başlatmış bulunmaktadır. Bu süreç ile ilişkili eğitimler BEBKA projesi kapsamında tüm öğretim elemanlarımızın ve idari personelimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak amacımız; Atatürk İlkeleri doğrultusunda, ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, bunları davranış haline getiren, bilimsel düşünebilen, insan ve hasta haklarına saygılı, çağdaş düşünce düzeyine sahip bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda okulumuzda, sağlık ekibinin etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirecek; etik ilkelerini göz önünde bulundurarak mesleki eğitim, yönetim ve araştırmalarda rol alabilecek nitelikte profesyonel meslek üyeleri yetiştirilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 16059 Görükle Kampüsü Nilüfer / BURSA Tel : (0224) 29 42 450 Faks : (0224) 29 42 451